Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Promocja okien, drzwi i bram garażowych w projekcie „Wymień Stolarkę” uruchomionym w ramach programu „Czyste Powietrze”

Zachęcamy do skorzystania z możliwości promocji produktów stolarki posiadających właściwości termoizolacyjne, w ramach projektu „Wymień Stolarkę”

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ulga termomodernizacyjna. W jej ramach można uzyskać zwrot podatku od kosztów modernizacji starych źródeł ciepła, instalacji grzewczych, czy docieplenia, ale także stolarki otworowej, w tym okien, drzwi i bram garażowych. W Projekcie „Wymień Stolarkę” maksymalny koszt kwalifikowany w przypadku okien wynosi do 700 zł na 1 m2 powierzchni okna, dla drzwi i bram garażowych do 2000 zł za 1 m2 powierzchni.

Dla wielu inwestorów jest to powód decyzji o dokonaniu modernizacji w obiektach mieszkalnych. Dlatego zachęcamy do skorzystania z możliwości promocji produktów stolarki posiadających właściwości termoizolacyjne, wykorzystując drugą część składek członkowskich. Wskazane produkty zostaną zamieszczone w zakładce https://poid.eu/portfolio/wymien-stolarke/ jako rekomendowane przez Związek POiD.

Brane będą pod uwagę produkty spełniające warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.). Wartości współczynnika przenikania ciepła Uc dla modernizowanych przegród zewnętrznych, okien i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe od wartości Uc(max) obowiązujących od dnia 31 grudnia 2020 r. określonych w ww. rozporządzeniu, które odnoszą się do pomieszczeń o temperaturze ≥16 ⁰C.Wartości współczynników przenikania ciepła Uc(max) dla okien i drzwi zewnętrznych obowiązujące od dnia 31 grudnia 2020 r. określone w ww. rozporządzeniu:

  • okna/drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m2·K)]
  • okna połaciowe – 1,10 [W/(m2·K)]
  • drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/(m2·K)]
  • drzwi/bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m2·K)]

Zgłoszenia należy kierować na adres biuro@poid.eu

  1. Opis produktu w edytowalnym pliku.
  2. Zdjęcie w formacie jpg

Przeczytaj również:

Webinar pt. Oszczędzaj z KSeF. Jak regulacje prawne przyczyniają się do optymalizacji procesów?

Związek POiD  zaprasza na webinarium pt. Oszczędzaj z KSeF. Jak regulacje prawne przyczyniają się do optymalizacji procesów? W styczniu 2022 roku wprowadzono istotne zmiany w zakresie fakturowania …

Szkolenie Związku POiD dla zespołów serwisowo-montażowych stolarki budowlanej

Związek Polskie Okna i Drzwi jako organizator, zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „ Prawidłowe zasady montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Naprawa i renowacja stolarki budowlanej”, które odbędzi…

Szkolenia POiD – kolejny termin szkolenia serwisowo-montażowego stolarki budowlanej

W związku z wieloma zapytaniami na temat szkolenia „Prawidłowe zasady montażu stolarki okiennej i drzwiowej – Naprawa i renowacja stolarki budowlanej”, Związek POiD organizuje jego drugą turę. Dwud…