Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Jak działamy?

Tworzymy branżę
W otoczeniu liderów

Duża ilość liczących się przedsiębiorstw z branży, produkująca wysokiej jakości produkty doceniane w kraju i zagranicą powinna budować silną koalicję. Taka koalicja zapewni jednomyślność, powstawanie projektów promujących i wspierających siłę i głos polskich producentów w kraju i na świecie.

W pojedynkę ciężko jest zdziałać wiele, razem można dużo więcej i skuteczniej. Wiele interesów polskich producentów, którzy często na co dzień rywalizują ze sobą jest spójna, zwłaszcza w sferze globalnej, takiej jak legislacja, czy promocja zagraniczna. Warto łączyć siły.

Innowacyjnie
Made in Poland

Jako kraj jesteśmy jednym z liderów produkcji oraz eksportu stolarki otworowej w Europie. Na terenie Polski działa ogromna ilość przedsiębiorstw na światowym poziomie, które dostarczają swoje produkty na rynek krajowy, a także zagraniczny.

Jakość produktów stolarki otworowej, oraz innowacyjność w wielu dziedzinach wyznacza standardy na wielu rynkach.

Konkurencyjnie
Na światowym poziomie

Branża stolarki otworowej to najbardziej konkurencyjny sektor polskiej gospodarki. Według Ministerstwa Gospodarki na polskim rynku działa około 2,5 tys. producentów.

Nasze firmy mają najlepsze technologie i rozwiązania wykorzystywane przy produkcji okien, drzwi i bram garażowych. Łącząc ten fakt z konkurencyjnymi cenami dla odbiorców z zagranicy nie ma się co dziwić, że jesteśmy w ścisłej czołówce producentów okien w całej Europie.


Związek Polskie Okna i Drzwi realizuje swoje cele poprzez:

  • współpracę z organami administracji publicznej, organami stanowiącymi prawo, instytucjami i organizacjami zainteresowanym działalnością POiD w zakresie współuczestnictwa w tworzeniu regulacji prawnych, dotyczących szeroko rozumianego obrotu gospodarczego,

  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów konferencji w dziedzinach mających wpływ na funkcjonowanie i rozwój branży,

  • reprezentowanie interesów swoich członków w organach administracji publicznej, organizacjach gospodarczych i innych instytucjach,

  • współpracę z organami administracji publicznej, krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi.

Oprócz kluczowych, cyklicznych projektów, Związek Polskie Okna i Drzwi realizuje szereg inicjatyw, których celem jest propagowanie producentów stolarki  w środowisku biznesowym. Od 2018 roku Związek POiD oraz firmy członkowskie mają swojego przedstawiciela w Radzie Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

POiD, jako jedyna organizacja z branży budowlanej, jest członkiem Forum Dialogu Związku Pracodawców Business Centre Club. Dołączył także do rad Krajowej Izby Gospodarczej i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Przynależność do tych organizacji to duży prestiż i możliwość realizacji wielu dodatkowych działań.

Tak szeroka działalność wymaga ciągłego rozwoju również w zakresie komunikacji, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej.


Dlaczego warto dołączyć do POiD?

Integrujemy
środowiska

Związek POiD integruje podmioty działające w obszarze branży stolarki budowlanej m.in. poprzez Kongres Stolarki Polskiej, Monteriadę oraz spotkania Razy Związku.

Nagradzamy
i promujemy

Działania promujące Związek wpływają równocześnie na wzrost rozpoznawalności firm członkowskich poprzez certyfikację, promocję na portalach i aktywną współpracę z prasą branżową.

Działamy
społecznie

Poprzez inicjatywy społeczne docieramy masowo do bezpośrednich odbiorców/klientów firm członkowskich, angażujących się w akcje Polskiego Związku Okna i Drzwi.

Udostępniamy
badania

Związek POiD regularnie udostępnia swoim członkom badania branżowe, realizowane przez renomowane instytucje i ośrodki badawcze.

Edukujemy
i szkolimy

Działalność edukacyjna odbywa się poprzez organizowane w ramach Związku szkolenia, webinaria oraz, artykuły prasowe.

Zostań członkiem

Członkami Związku POiD mogą być pracodawcy i przedsiębiorcy prowadzący działalność w obszarze produkcji, dystrybucji i montażu stolarki budowlanej oraz wyrobów i akcesoriów z tym związanych, albo  inne podmioty bezpośrednio związane z branżą budowlaną.