Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Historia Związku POiD

1995

1995

Powstanie Stowarzyszenia Producentów Stolarki Budowlanej

Stowarzyszenie Producentów Stolarki Budowlanej było pierwszą osobowością prawną dzisiejszego Związku POiD. Założone w 1995 roku głównie z inicjatywy producentów okien drewnianych oraz Józefa Dużyńskiego pełniącego funkcję pierwszego prezesa, miało na celu rozpoczęcie działań, które doprowadzić miały do kolejnych regulacji w prawie budowlanym.

2003

2003

SPSB przekształca się w Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów Polskie Okna i Drzwi

Ta poważna zmiana statutowa miała na celu wzmocnienie głosu branży. Zmiana statusowa nazwy, wiązała się również z rozszerzeniem działalności. Odbywało się wówczas wiele spotkań w ramach Regionalnych Forów Stolarki Budowlanej, targów czy szkoleń.

2005

2005

7% VAT na montaż stolarki

Jednym z najważniejszych tematów, które branża miała okazje wspólnie wypracować w czasie Ogólnopolskiego Forum Stolarki 2005 było zagrożenie wzrostu podatku VAT.  Wraz z wejściem do UE podatek VAT na montaż wyrobów miał wzrosnąć z 7 do 22%. Wówczas w ramach Związku podjęto aktywną akcję, dzięki której wynegocjowano zachowanie podatku na niezmienionym poziomie.

2005

2005 – 2010

I Kongres Stolarki Polskiej; zmiana wizerunkowa Związku, nowe logo, z sygnetem w postaci białego orła

Na te lata przypada zmiana wizerunkowa Związku POID, który zyskuje nową identyfikacje wizualną. Zmiany dotyczą również rozszerzenia zaplecza szkoleniowego, w ramach którego realizowane są programy zarówno dla firm, jak również dla uczniów czy nauczycieli szkół branżowych. Powstają m.in. podręczniki ZKP. Kontynuowana jest działalność społeczna, w ramach której realizowane są takie programy jak Dobry Montaż, Wymień stolarkę z Dobrym Montażem, ale także nowe inicjatywy mające na celu promocję branży, takie jak konkurs BARGEWORK dla młodych architektów, czy POID Building Awards, na najlepsze rozwiązania stolarki otworowej.

2006

2006 – 2009

Europejska norma, umowa z PKN, badania, podręcznik, Izba Pomiarowa, fora i szkolenia, promocja członków na targach

Wprowadzenie zharmonizowanej normy europejskiej dla produkcji okien; podpisanie umowy o współpracę z Polskim Komitetem Normalizacyjnym; wykonywanie badań dla różnych konstrukcji okien i drzwi; stworzenie podręcznika Zakładowej Kontroli Produkcji oraz powstanie Izby Pomiarowej w siedzibie Związku, Regionalne i Ogólnopolskie Fora Stolarki oraz liczne szkolenia dla działów handlowych, marketingu, technicznych, księgowych i monterów; promocja członków na targach zagranicznych BAU w Monachium, Fensterbau Frontalle w Norymberdze i Batimat w Paryżu.

2012

2012 – 2015

Branżowy Program Promocji. Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych

W ramach Branżowego Programu Promocji „POLSKIE OKNA I DRZWI”, przedsiębiorcy z sektora stolarki budowlanej otrzymali dofinansowanie działań promocyjnych prowadzonych w Polsce i za granicą. Działania te obejmowały min. Udział w targach zagranicznych, szkoleniach, misjach gospodarczych czy produkcji katalogów eksportowych.

Branżowy Program Promocji „POLSKIE OKNA I DRZWI” realizowany dla polskiej branży stolarki budowlanej został oceniany jako najlepiej realizowany program wśród 15 projektów Branżowych Programów Promocji. Ministerstwo Gospodarki.

2013

2013

Orły Polskiej Stolarki

Orły Polskiej Stolarki jako nagroda dla osób i firm szczególnie zasłużonych dla rozwoju Związku oraz branży stolarki budowlanej.

2014

2014

Dobry Montaż

Pierwsza edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Dobry Montaż

2014

2014 – 2017

Lobbing na rzecz zatrzymania obniżania parametrów

Pierwszy wniosek do Ministerstwa Infrastruktury, którego ówczesna działalność obejmowała kwestie Wytycznych Technicznych, zostało wystosowane przez Związek POiD już w 2017 roku. Do tego czasu idea stopniowego zaostrzania wymagań pozwoliła na przygotowywanie się do nowych wymagań z wyprzedzeniem.

2016

2016

Pierwsza Monteriada

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu rusza I edycja Monteriady

2018

2018

Magazyn Monter Stolarki, zawód monter stolarki budowlanej, Edmont

Utworzenie zawodu Montera Stolarki Budowlanej, ukazał się pierwszy numer „Montera Stolarki” – należącego do Związku POiD magazynu skierowanego do osób związanych z branżą stolarki budowlanej. W tym samym roku narodził się brand hero kampanii i ambasador dobrego montażu – Edmont, czyli dobrym monter stolarki budowlanej.

2018

2018

Działalność w organizacjach i współpraca

Od 2018 roku Związek POiD oraz firmy członkowskie mają swojego przedstawiciela w Radzie Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. POiD jako jedyna organizacja z branży budowlanej, jest członkiem Forum Dialogu Związku Pracodawców Business Centre Club. Dołączył także do rad Krajowej Izby Gospodarczej i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Przynależność do tych organizacji to duży prestiż i możliwość realizacji wielu dodatkowych działań na rzecz branży stolarki

2019

2019

Social media

POiD obecny w social mediach – Facebook i LinkedIn.

2019

2019 – 2023

Wsparcie termomodernizacji

Wsparcie programów termomodernizacyjnych. Stolarka otworowa uwzględniona w uldze termomodernizacyjnej. . W wyniku rozmów z NFOŚiGW wdrożono znaczące zmiany w zakresie kryterium dochodowego, rozszerzenia katalogu prac budowlanych wykonanych w ramach dotacji, zakupu i montażu bram garażowych i innych produktów, czy dofinansowanie demontażu starych okien, jak również uruchomienia działań edukacyjnych i większych nakładów na promocję. Ponad to Związek wnioskował o rozszerzenie programu na budownictwo wielomieszkaniowe, czego efektem jest powstanie kolejnego programu „Ciepłe Mieszkanie”, skierowanego do tego sektora.

2021

2021

Rozszerzenie Dobrego Montażu, program Czyste Powietrze, POiD Building Awards, 25‑lecie Związku POiD, Kongres Stolarki po raz pierwszy online

Rozszerzono kampanię Dobry Montaż o aspekt związany z Wymianą Stolarki i poprawą energooszczędności budynków; program Czyste Powietrze; wystartował branżowy konkurs POiD Building Awards 2021, którego celem jest wykonanie unikatowych zastosowań produktów stolarki budowlanej; odbywa się XI Kongres Stolarki Budowlanej, podczas którego wyłoniono zwycięzców konkursu POiD Building Awards, jest to okazja do świętowania jubileuszu 25-lecia Związku POiD. XI Kongres Stolarki po raz pierwszy odbywa się online, ze względu na trwającą pandemię koronawirusa.