Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Patronat Związku POiD

Nadaj wyjątkowego charakteru

Twojemu wydarzeniu lub inicjatywie

Patronat honorowy Związku Polskie Okna i Drzwi jest wyróżnieniem podkreślającym wyjątkowy charakter wydarzeń.

Wyróżnieniem tym obejmowane są wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym i promujące stolarkę budowlaną.

Zasady objęcia patronatem POiD

  • Związek POiD obejmuje patronatem przedsięwzięcia, w tym konferencje, seminaria i branżowe, a także te, które wpisują się w tematykę zadań realizowanych przez Związek Polskie Okna i Drzwi.
  • Patronat POiD jest wyróżnieniem tytularnym i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.
  • Przedsięwzięcia mogą mieć charakter międzynarodowy, ogólnopolski, ponadregionalny lub regionalny. Organizator zobowiązany jest do wskazania korzyści, jakie wynikają z przeprowadzenia przedsięwzięcia.
  • Z wnioskiem o przyznanie patronatu występuje organizator przedsięwzięcia.
  • Wniosek o patronat powinien zostać złożony najpóźniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
  • W przypadku przyznania patronatu organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o udzieleniu patronatu.
  • W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany na jedną edycję.
  • Związek POiD zastrzega sobie prawo do otrzymania materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem.
  • Ostateczną decyzję dotyczącą patronatu podejmuje Zarząd Związku POiD. W przypadku odmowy przyznania patronatu, decyzja Zarządu Związku nie wymaga uzasadnienia.

Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdują się dokumenty związane z objęciem wydarzenia patronatem POiD.
DokumentOpisFormat
Regulamin
Regulamin obejmowania wydarzeń patronatem honorowym związku Polskie Okna i Drzwi
.pdf
Pobierz
Klauzula informacyjna
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
.pdf
Pobierz
Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem
.pdf
Pobierz

Wnioskuj o patronat POiD

Wypełnienie poniższego formularza pozwoli wnioskować o patronat POiD.