Dopłaty dla inwestora

Inwestorzy mogą dofinansować termomodernizację domu z programu „Czyste Powietrze” i zyskać częściowy zwrot z inwestycji, która jest pożyteczna ekologicznie i ekonomicznie.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

DO KOGO
ADRESOWANY JEST PROGRAM?

Do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

NA CO MOŻNA
UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Dofinansowanie można uzyskać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, w tym wymianę okien, drzwi czy bramy garażowej wraz z montażem.

ILE WYNOSI
DOTACJA?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

  • Przy wymianie stolarki okiennej wraz z systemami montażowymi maksymalna kwota dotacji wynosi do 210 zł za m2*
  • Przy wymianie drzwi zewnętrznych, drzwi/bramy w garażach ogrzewanych  maksymalna kwota dotacji wynosi do 600 zł za m2*

* przy podstawowym poziomie dofinansowania

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ
JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

Więcej informacji pod adresem:
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/