Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

2021

Rozszerzenie Dobrego Montażu, program Czyste Powietrze, POiD Building Awards, 25‑lecie Związku POiD, Kongres Stolarki po raz pierwszy online

Rozszerzono kampanię Dobry Montaż o aspekt związany z Wymianą Stolarki i poprawą energooszczędności budynków; program Czyste Powietrze; wystartował branżowy konkurs POiD Building Awards 2021, którego celem jest wykonanie unikatowych zastosowań produktów stolarki budowlanej; odbywa się XI Kongres Stolarki Budowlanej, podczas którego wyłoniono zwycięzców konkursu POiD Building Awards, jest to okazja do świętowania jubileuszu 25-lecia Związku POiD. XI Kongres Stolarki po raz pierwszy odbywa się online, ze względu na trwającą pandemię koronawirusa.

2019 – 2023

Wsparcie termomodernizacji

Wsparcie programów termomodernizacyjnych. Stolarka otworowa uwzględniona w uldze termomodernizacyjnej. . W wyniku rozmów z NFOŚiGW wdrożono znaczące zmiany w zakresie kryterium dochodowego, rozszerzenia katalogu prac budowlanych wykonanych w ramach dotacji, zakupu i montażu bram garażowych i innych produktów, czy dofinansowanie demontażu starych okien, jak również uruchomienia działań edukacyjnych i większych nakładów na promocję. Ponad to Związek wnioskował o rozszerzenie programu na budownictwo wielomieszkaniowe, czego efektem jest powstanie kolejnego programu „Ciepłe Mieszkanie”, skierowanego do tego sektora.

2018

Działalność w organizacjach i współpraca

Od 2018 roku Związek POiD oraz firmy członkowskie mają swojego przedstawiciela w Radzie Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. POiD jako jedyna organizacja z branży budowlanej, jest członkiem Forum Dialogu Związku Pracodawców Business Centre Club. Dołączył także do rad Krajowej Izby Gospodarczej i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Przynależność do tych organizacji to duży prestiż i możliwość realizacji wielu dodatkowych działań na rzecz branży stolarki

2018

Magazyn Monter Stolarki, zawód monter stolarki budowlanej, Edmont

Utworzenie zawodu Montera Stolarki Budowlanej, ukazał się pierwszy numer „Montera Stolarki” – należącego do Związku POiD magazynu skierowanego do osób związanych z branżą stolarki budowlanej. W tym samym roku narodził się brand hero kampanii i ambasador dobrego montażu – Edmont, czyli dobrym monter stolarki budowlanej.

2016

Pierwsza Monteriada

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu rusza I edycja Monteriady

2014 – 2017

Lobbing na rzecz zatrzymania obniżania parametrów

Pierwszy wniosek do Ministerstwa Infrastruktury, którego ówczesna działalność obejmowała kwestie Wytycznych Technicznych, zostało wystosowane przez Związek POiD już w 2017 roku. Do tego czasu idea stopniowego zaostrzania wymagań pozwoliła na przygotowywanie się do nowych wymagań z wyprzedzeniem.

2013

Orły Polskiej Stolarki

Orły Polskiej Stolarki jako nagroda dla osób i firm szczególnie zasłużonych dla rozwoju Związku oraz branży stolarki budowlanej.

2012 – 2015

Branżowy Program Promocji. Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych

W ramach Branżowego Programu Promocji „POLSKIE OKNA I DRZWI”, przedsiębiorcy z sektora stolarki budowlanej otrzymali dofinansowanie działań promocyjnych prowadzonych w Polsce i za granicą. Działania te obejmowały min. Udział w targach zagranicznych, szkoleniach, misjach gospodarczych czy produkcji katalogów eksportowych.

Branżowy Program Promocji „POLSKIE OKNA I DRZWI” realizowany dla polskiej branży stolarki budowlanej został oceniany jako najlepiej realizowany program wśród 15 projektów Branżowych Programów Promocji. Ministerstwo Gospodarki.

  • 1
  • 2