Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

2012 – 2015

Branżowy Program Promocji. Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych

W ramach Branżowego Programu Promocji „POLSKIE OKNA I DRZWI”, przedsiębiorcy z sektora stolarki budowlanej otrzymali dofinansowanie działań promocyjnych prowadzonych w Polsce i za granicą. Działania te obejmowały min. Udział w targach zagranicznych, szkoleniach, misjach gospodarczych czy produkcji katalogów eksportowych.

Branżowy Program Promocji „POLSKIE OKNA I DRZWI” realizowany dla polskiej branży stolarki budowlanej został oceniany jako najlepiej realizowany program wśród 15 projektów Branżowych Programów Promocji. Ministerstwo Gospodarki.

Dodaj komentarz