Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

2014 – 2017

Lobbing na rzecz zatrzymania obniżania parametrów

Pierwszy wniosek do Ministerstwa Infrastruktury, którego ówczesna działalność obejmowała kwestie Wytycznych Technicznych, zostało wystosowane przez Związek POiD już w 2017 roku. Do tego czasu idea stopniowego zaostrzania wymagań pozwoliła na przygotowywanie się do nowych wymagań z wyprzedzeniem.

Dodaj komentarz