Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Roto Holding AG ze wzrostem – dobra kondycja mimo pandemii

Roto Holding AG, producent technologii okiennych, okien dachowych i dostawca usług serwisowych, posumował wyniki ostatniego roku. Grupa zwiększyła globalną sprzedaż i zyski o ok 2% oraz osiągnęła wszystkie cele, mimo warunków pandemii. Podczas 15. Międzynarodowej Konferencji Prasowej Roto zapowiedziało ambitne plany na 2021 rok.

 

Ubiegłoroczna prognoza, że w 2020 roku nastąpi globalne załamanie gospodarcze okazała się trafna, choć wolałbym się mylić” ‑ powiedział dr Eckhard Keill, prezes Roto Holding AG, inaugurując 15. Międzynarodową Konferencję Prasową Roto. „Główną przyczyną jest pandemia koronawirusa, który ponownie uderza, zwiększając tym samym szkody spowodowane innymi problemami”.

 

Artykułowane wątpliwości

Dr Eckhard Keill odniósł się do szeregu czynników, które do tej pory nie odgrywały głównej roli w publicznej dyskusji na temat sytuacji ekonomicznej w dobie pandemii. Jako rozczarowujące określił trwające ograniczenia wolnego handlu wynikające z sankcji (USA / Chiny, UE / Rosja). Zdaniem prezesa Roto Holding AG „częste lekceważenie zasad gospodarki rynkowej jest fatalne, zwłaszcza w czasach pandemii COVID-19”. Zarząd Roto Holding AG sceptycznie odniósł się do prognoz instytutów badań ekonomicznych. Opinie wydawane w trybie permanentnej korekty, tylko zwiększają niepewność. Bezpośrednio po wybuchu pandemii prognozy były mocno negatywne, obecnie dominuje przekaz bardziej optymistyczny. Szybko zmieniające się zdania ekspertów nie mogą być przewodnikiem po strategiach i decyzjach biznesowych.

 

Szansa w warunkach koronawirusa

W 2021 roku Roto planuje: umacniać pozycję rynkową, nadal być solidnym i niezawodnym partnerem odpowiadającym na potrzeby klientów. Zdjęcie: Roto / PM_Shield.jpg

 

Zawirowania gospodarcze nie oszczędziły rynków istotnych dla Roto, dlatego zauważalne osłabienie biznesu nie byłoby zaskoczeniem. Jednak wyniki grupy na dzień 30.09.2020 r. są pozytywne. Całkowita sprzedaż wyniosła 511,8 mln EUR, co oznacza wzrost wobec 509,4 mln EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku. Składają się na to rezultaty trzech dywizji: Roto Technologia Okien i Drzwi (FTT) oscyluje wokół wartości z 2019 roku, Roto Technologia Okien Dachowych (DST) może poszczycić się znacznym wzrostem. Nowa dywizja Roto Professional Service (RPS), specjalizująca się w kompleksowych usługach serwisowych okien i drzwi odnotowała dwucyfrowy wzrost. Jeśli sytuacja ekonomiczna pozostanie względnie spokojna Roto spodziewa się, że całkowita sprzedaż grupy w 2020 r. przekroczy 675 mln EUR, co oznacza nominalny wzrost o prawie 2%.

Działalność Roto Holding AG na rynkach zagranicznych stanowi 2/3 działalności, pozostała część to sprzedaż krajowa w Niemczech. Liczba pracowników wynosi obecnie około 4800 osób z tendencją spadkową. Program inwestycyjny, kontynuowany w 2020 r., został dostosowany do sytuacji, koncentrując się przede wszystkim na zakupach odtworzeniowych i cyfryzacji.

 

 

 

 

Stabilny partner i dostawca

Dobre wyniki grupy to rezultat efektywnego zarządzania zasobami i kosztami. Zarząd Roto Holding AG podkreślił znaczenie nieograniczonej zdolności do realizowania dostaw na każdym etapie, pomimo pandemii. Zapewniło to Roto konkretną przewagę konkurencyjną. Dalsze wzmacnianie wskaźnika kapitału własnego gwarantuje stabilność ekonomiczną firmy, która jest ważnym czynnikiem bezpieczeństwa dla partnerów rynkowych, szczególnie w czasach kryzysu.

Zarząd Roto Holding AG pozytywnie ocenia 2020 rok. Grupa zwiększyła globalną sprzedaż i zyski o ok 2% oraz osiągnęła wszystkie cele, mimo warunków pandemii. Zdjęcie: Roto / Eckhard_Keill.jpg

Pozytywny wpływ na wyniki miał podział struktury Roto na spółkę holdingową i trzy spółki wydzielone, zakończony w 2019 r. Udało się zmniejszyć złożoność, zwiększyć przejrzystość i przyspieszyć procesy. Dr Eckhard Keill podkreślił bezpośredni udział rodzin właścicieli w organach nadzorczych poszczególnych spółek, jako wyraźne zobowiązanie wobec firmy. Łącznie cztery osoby z rodzin są reprezentowane w odpowiednich organach Roto Holding AG, Roto FTT i Roto DST. „W trudnym roku, zdominowanym przez pandemię, udało nam się zrealizować wszystko, co zaplanowaliśmy utrzymując pozytywną koniunkturę firmy, wzrost i rentowność. To solidne wzmocnienie i silna podstawa do działań w prawdopodobnie równie trudnym roku 2021 r.” – powiedział Keill.

 

 

 

Elastyczność i ciągłość procesów

Podczas konferencji zarząd Roto Holding AG sformułował dwa scenariusze: pozytywny i negatywny Obecnie nie można wykluczyć żadnej z tych możliwości, dlatego nie ma podstaw do wiarygodnej prognozy. Zdjęcie: Roto / PM_Shield.jpg

Podczas konferencji zarząd Roto Holding AG sformułował dwa scenariusze.

W wariancie pozytywnym sytuacja COVID-19 poprawia się w sposób zrównoważony i rynki na całym świecie ożywiają się szybciej niż oczekiwano. Dodatkowo wzrasta rynek renowacji. W scenariuszu negatywnym drugi globalny lockdown powoduje załamanie gospodarcze na wielu rynkach, pociągające za sobą kryzysy finansowe i walutowe. Obecnie nie można wykluczyć żadnej z tych możliwości, dlatego nie ma podstaw do wiarygodnej prognozy.

Bez względu na ostateczny scenariusz Roto elastycznie dostosuje się do danej sytuacji. Grupa deklaruje kontynuację obranego kierunku i sprawdzonej strategii korzyści dla klienta, konsekwentnie polegając na własnych wynikach oraz skuteczności szybszych i wydajniejszych procesów. W 2021 roku Roto planuje: umacniać pozycję rynkową, nadal być solidnym i niezawodnym partnerem odpowiadającym na potrzeby klientów, zwiększyć wyniki sprzedaży i co najmniej umocnić wypracowaną dochodowość. „Lubimy podejmować ambitne wyzwania” – podsumowuje dr Ekhard Keill.

W 15. Międzynarodowej Konferencji Prasowej Roto on-line udział wzięło około 70 dziennikarzy z 14 krajów.

 


Przeczytaj również:

Komisja Europejska proponuje nowy program „Horyzont Europa” dla rozwoju innowacji państw UE

Jak wskazują wyniki opracowanej przez Komisję Europejską listy innowacyjności, wydajność UE w zakresie innowacji poprawia się z roku na rok, i  przewyższa Stany Zjednoczone. Jednak UE w dalszym cią…

„TERMOMODERNIZACJA + DOBRY MONTAŻ”: Wymiana drzwi wewnętrznych – jak je wybrać i zamontować?

Sezon remontowo-budowlany na dobre zaczyna się wiosną, ale już teraz, w okresie zimowym możemy zadbać, aby wnętrza naszych domów i mieszkań były bardziej komfortowe. Kluczem do stworzenia funkcjona…

Kolejne szkolenie POiD dla nauczycieli zawodu montera stolarki.

W dniach 5 – 6 grudnia odbyło się kolejne szkolenie organizowane przez POiD, w ramach realizacji programu wsparcia dla szkół zawodowych oraz branżowych. W projekt zaangażowała się firma FAKRO, któr…