Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Czyste Powietrze 2023 – jak promować termomodernizacje w Polsce?

Jak promować modernizację energetyczną budynków i program Czyste Powietrze?  To główne zagadnienie poruszane w czasie spotkania organizowanego przez Polski Alarm Antysmogowy, Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) oraz NFOŚiGW, które odbyło się 8 marca w Warszawie z wiodącymi organizacjami branżowymi z zakresu termomodernizacji.  

W styczniu tego roku NFOŚiGW ogłosił zmiany w programie Czyste Powietrze. Prace nad zmianami były podyktowane wskazaniami Najwyższej Izby Kontroli, która podsumowała trzyletnie działanie programu oraz opiniami i wnioskami organizacji branżowych. Celem zmian było urealnienie wysokości progów, skali dofinansowania, waloryzacji kosztów przeprowadzenia termomodernizacji, zwiększenia zasobów ludzkich powołanych do pomocy i nadzoru w czasie składania wniosków, przyspieszenia rozpatrywania wniosków oraz zintensyfikowanie działań edukacyjno-informacyjnych.
Ostatecznie w nowej edycji programu możemy liczyć na:

  • Podwyższenie progów dochodowych uprawniających do otrzymania podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania
  • Zwiększenie intensywności dofinansowania
  • Wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku od towarów i usług (VAT)
  • Urealnienie wysokości kosztów kwalifikowanych w stosunku do obecnie panujących cen materiałów i urządzeń
  • Podniesienie maksymalnych kwot dotacji
  • Wprowadzenie zachęt finansowych do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji
  • Wprowadzenie możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności ≤ 20mg/m3 w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu.
  • Eliminacja dofinansowania kotłów na biomasę (kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet) o emisyjności wyższej niż 20mg/m3 od 1 lipca 2023 r. po zastosowaniu okresu przejściowego.
  • Uspójnienie terminów rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia w ścieżce zwykłej i ścieżce bankowej: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
  • Uproszczenie zasad rozliczeń wniosków o płatność, w celu przyspieszenia wypłaty dotacji dla beneficjentów.
Fot. POiD, Związek Polskie Okna i Drzwi

Nadrzędnym celem programu czyste Powietrze jest realizacja założeń ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz wsparcie finansowe mieszkańców w ociepleniu ich domów jednorodzinnych i wymianie ogrzewania. Dzięki programowi możliwa jest termomodernizacja budynków jednorodzinnych oraz zlikwidowanie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, będących główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Jak mówi Paweł Wróblewski ze związku POiD – Sytuacja gospodarcza, z jaką mierzymy się od czasu pandemii, przez wojnę na Ukrainie, inflacje i wszystkie jej konsekwencje sprawia, że program Czyste Powietrze jest namacalnym sposobem na utrzymanie popytu na materiały budowlane. Jednocześnie wsparcie Polaków w zakresie dofinansowania termomodernizacji otwiera drogę do podniesienia komfortu mieszkaniowego, ale też realnych oszczędności dla społeczeństwa. Program wciąż jednak wymaga zaangażowania w promocje oraz podnoszenie świadomości na temat termomodernizacji oraz korzyści jakie za sobą niesie. Jako Związek zrzeszający branżę stolarki otworowej, stale aktywnie działamy w tym zakresie, pozostając w stałej współpracy z NFOŚiGW oraz naszymi członkami. Po raz kolejny zrealizowaliśmy webinarium, w którym Daniel Markiewicz, z-ca dyrektora Departamentu Beneficjenta Indywidualnego, szczegółowo przedstawił nie tylko zmiany, ale przede wszystkim możliwości, jakie program otwiera dla producentów i dystrybutorów. Nagranie można zobaczyć na kanale YouTube (  W https://www.youtube.com/watch?v=KPElQIwB3GE czasie ostatniego spotkania z różnymi środowiskami wypracowaliśmy rozwiązania, które pozwolą dotrzeć do beneficjentów programu.

W dyskusji z NFOŚiGW, reprezentowanego przez pełnomocnika premiera ds. programu prezesa Pawła Mirowskiego oraz dyrektora Departamentu Beneficjentów Indywidualnych Emila Świerczyńskiego wzięli udział przedstawiciele ponad dwudziestu organizacji oraz biznesu. Wśród nich: Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji, Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej, Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe, Termo Organika, Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Polskie Składy Budowlane, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska, Fala Renowacji oraz Związek Polskie Okna i Drzwi, reprezentowany przez Pawła Wróblewskiego.

Planowane są kolejne spotkania z menadżerami firm branży budowlanej w celu ustalenia wspólnych działań. Jako związek uczestniczyć będziemy w grupie opracowującej system pracy operatorów programu, punktów konsultacyjnych oraz audytorów energetycznych. Już w najbliższym czasie wdrażane będą kolejne projekty ułatwiające dostęp do bazy wiedzy pod szyldem programu Czyste Powietrze, z którego korzystać będą mogły firmy podejmujące działania w ramach termomodernizacji – dodaje Paweł Wróblewski.

Działania edukacyjne zostaną poparte szeroka kampanią marketingową w mediach masowych, a informacje o efektach współpracy dostępne będą na stronie www.poid.eu oraz kampanii www.dobrymontaz.com.

 


Przeczytaj również:

Monter stolarki budowlanej – wspieraj zawód z przyszłością!

Dzięki staraniom Związku POiD, firm i instytucji z branży budowlanej, od roku szkolnego 2018/2019 możliwe będzie kształcenie w zawodzie „monter stolarki budowlanej”. Chęć naboru uczniów w tej profe…

Związek POiD reaguje w sprawie zakłóceń dostaw surowca drewnopochodnego

Związek POiD zainicjował spotkanie w ramach  grupy zadaniowej w strukturach POiD – DRZWI WEWNĘTRZNE, na którym poruszono temat skokowego wzrostu cen,  masowych zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców d…

Zgłoś swój udział w kolejnym HydeParku 3 lipca

Związek POiD zaprasza przedstawicieli firm członkowskich do udziału w spotkaniu dyskusyjnym Hyde Park. Kolejne spotkanie odbędzie się w piątek 3 lipca o godzinie 12:00 za pośrednictwem platformy Mi…