Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Związek Polskie Okna i Drzwi podsumowuje rok 2023

Rok 2023 dla Związku POiD upłynął pod znakiem termomodernizacji, wsparcia budownictwa mieszkaniowego, zwiększania zasobów rynku pracy, które ostatecznie mają na celu konsolidować, wspierać i rozwijać branżę. Związek POiD podsumował rok 2023 w czasie ostatniej w tym roku Rady Związku.

W środę 13 grudnia odbyło się zgromadzenie Rady Związku Polskie Okna i Drzwi oraz świąteczne spotkanie POiD. Celem tego wydarzenia było podsumowanie mijającego rokui przedstawienie celów i inicjatyw, które realizowane będą w zbliżającym się 2024 roku.
W trakcie spotkania omówione zostały istotne zagadnienia dotyczące jakości, bezpieczeństwa i ekologiczności okien i drzwi, które powinny być spełnione, aby sprostać oczekiwaniom klientów oraz wymagań technicznych. Analizowano działania marketingowe, które mogą pomóc w budowaniu solidnej marki i zdobywaniu zaufania konsumentów.

Jednym z tematów poruszonych podczas naszej dyskusji była aktualna sytuacja na rynku mieszkaniowym. Marek Wielgo, analityk rynku nieruchomości (rynekpierwotny.pl), przedstawił bieżące wyzwania i perspektywy dotyczące rynku mieszkaniowego. Poruszył on kwestię wzrostu cen mieszkań oraz rosnącej konkurencji między deweloperami. Przybliżył nam również sytuację na lokalnych rynkach mieszkaniowych, zwracając uwagę na różnice regionalne i trendy, które wpływają na decyzje zakupowe klientów.

Druga część spotkania odbyła się w świątecznej atmosferze. W spotkaniu obok przedstawicieli firm członkowskich wzięli udział przedstawiciele mediów, sympatycy i przyjaciele Związku POiD.

Trudny rok za nami

Ubiegły rok był kolejnym trudnym okresem dla przedsiębiorców. Wciąż odczuwalne skutki wojny na Ukrainie, a następnie wybuch konfliktu na Bliskim Wschodzie wpływają na pogorszenie nastrojów konsumentów, co odzwierciedlał zmniejszony popyt. Dodatkowo był to okres dynamicznie rosnącej inflacji oraz cen surowców i materiałów budowlanych. Mimo, że budownictwo postrzegane było jako sektor, który najlepiej poradził sobie ze skutkami pandemii i innych zawirowań, to jednak nie uniknął spowolnienia. Firmy musiały dostosować się do tych wyzwań, szukając nowych sposobów pozyskiwania surowców, społecznej odpowiedzialności biznesu i środków bezpieczeństwa. Branża nie pozostaje obojętna i podejmuje dyskusje i konkretne działania, dla wypracowania rozwiązań

Najważniejsze cele branży stolarki

Miejscem dyskusji na najważniejsze dla branży tematy, od trzynastu lat, jest Kongres Stolarki Polskiej, organizowany przez Związek Polskie Okna i Drzwi. Tegoroczna edycja opierała się w głównej mierze na merytorycznych dyskusjach ekspertów z rożnych sektorów gospodarki, które  pozwoliły na sformułowanie konstruktywnych wniosków, które przełożyły się na działania Związku POiD w mijającym roku.

Jasno określone cele, opisane w rezolucji kongresowej 2023 skupiły się na zagadnieniach, które mają największe przełożenie na kształtowanie branży stolarki na arenie krajowej
i międzynarodowej, w kontekście trendów ale także wyzwań i wymagań współczesnego świata. Mając na uwadze zmiany klimatyczne i kryzys energetyczny w obrębie celów postawionych w czasie Kongresu Stolarki Polskiej znalazły się zagadnienia związane
z termomodernizacją i recyclingiem.

– Początek 2023 roku był okresem spadku optymizmu wśród konsumentów. Niepewność geopolityczna i wzrost inflacji spowodowała, że kupujemy mniej i bardziej skrupulatnie planujemy nasze zakupy. Co więcej, gospodarstwa domowe z kredytem hipotecznym na spłatę rat musiały przeznaczyć więcej środków niż rok temu. Nawet po wzroście płac, mieliśmy mniej pieniędzy na zakupy. Ponad to zmniejszyły się zdolności kredytowe konsumentów. Zdaniem ekspertów zgromadzonych na XIII Kongresie Stolarki Polskiej sytuację tą można zmieniać działaniami wspierającymi budownictwo mieszkaniowe oraz działaniami mającymi na celu powrót do ulg budowlanych, które odciążą portfele inwestorów – mówi Janusz Komurkiewicz, prezes Związku POiD.

W toku dyskusji w czasie Kongresu Stolarki Polskiej wyłoniono również wniosek, że wszystkie działania wymagają szerokich konsultacji konsolidacji wszystkich segmentów budownictwa oraz współpracy międzybranżowej.

Powyższe wnioski stały się podstawą zapisów rezolucji kongresowej, która został wdrożona do kluczowych zadań Związku POiD.

Termomodernizacja plus

Termomodernizacja budynków w oparciu o programy rządowe stanowi znaczący impuls rozwojowy dla sektora budowlanego, który korzystnie wpłynie na utrzymanie sprzedaży, zatrudnienia w branży i funkcjonowania rynku materiałów budowlanych.

Działania Związku POiD na rzecz termomodernizacji były prowadzone już wcześniej w związku z zaangażowaniem Związku w poprawki oraz promocję programu Czyste Powietrze. POiD od uruchomienia Programu analizuje, opracowuje i sugeruje zmiany mające na celu zwiększenie jego skuteczności. To dzięki wnioskom POiD w programie uwzględnione zostały wyroby  stolarki, a także wprowadzano kolejne zmiany dotyczące progów finansowania – dodaje prezes POiD

Żeby w pełni wykorzystać potencjał termomodernizacji, Związek POiD kontynuuje ścisłą współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rekomendując dalsze zmiany w programie „Czyste Powietrze”, w tym: zniesienia progów dochodowych, zwiększenie dostępności dofinansowania termomodernizacji dla szerszej grupy odbiorców i wprowadzanie kolejnych ułatwień w korzystaniu z programu dla jego beneficjentów. Aby zapewnić jeszcze większą kompleksowość procesu termomodernizacji wnioskował o uwzględnienie w programie osłon słonecznych oraz automatyki domowej, które pozwolą na zwiększenie skuteczności energetycznej obiektów mieszkalnych. Jednocześnie, w ramach swoich inicjatyw, Związek POiD podjął aktywną promocję programu „Czyste Powietrze”, termomodernizacji i wymiany stolarki. Kwintesencją tych działań jest nowa edycja kampanii Dobry Montaż pod wymownym hasłem „Termomodernizacja plus Dobry Montaż”. Nowa edycja zostaje rozszerzona nie tylko o bardziej aktywne działania edukacyjne w mediach, ale także szereg szkoleń wspierających salony sprzedaży stolarki. Kampania szybko zyskała grono Partnerów, a jej premiera odbyła się w listopadzie i trwać będzie do końca sierpnia 2024 roku.

Recycling

Z termomodernizacją, rosnącym niedoborem i niestabilnymi cenami surowców oraz wymaganiami środowiskowymi związana jest tematyka recyklingu wyrobów budowlanych. – – Żeby zwiększyć poziom recyklingu, spełniać najnowsze wymogi unijne i zapewnić konkurencyjność produkowanych w Polsce rozwiązań, niezbędne są zmiany pozwalające na zamknięcie obiegu produkcji poprzez odzyskiwanie surowców na masową skalę. Dlatego podejmowaliśmy działania na rzecz wprowadzenia zmian w prawie, w celu ułatwienia zagospodarowania poużytkowych wyrobów stolarki, stworzenia stabilnych ram dla funkcjonowania systemu recyklingu oraz podnoszenia poziomu wiedzy przedstawicieli branży w tym zakresie – podkreśla Janusz Komurkiewicz. Związek zobowiązał się i wniósł swoje wnioski do Ministerstwie Klimatu i Środowiska m.in. w sprawie zakwalifikowania stolarki do kategorii odpadów w postaci zużytych materiałów konsumpcyjnych, wprowadzenie legalnej definicji zużytych materiałów konsumpcyjnych oraz odbierania odpadów, które nie są prowadzone na zasadach działalności gospodarczej, które nie powinny one podlegać obowiązkowej rejestracji ponieważ stanowią mniejsze zagrożenie i przyczyniają się do selektywnego zbierania odpadów ( analogicznie do praktyk stosowanych przy odbiorze leków w aptekach, odbiorze artykułów konsumpcyjnych w sklepach, czy zbiórki PET w szkołach).

W celu zwiększenia zasięgu edukacji na temat recyclingu, Związek kontynuuje także współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Handlowym Dostawców Systemów Okiennych PCW EPPA

Program wspierające budownictwo

Jako reprezentant branży stolarki budowlanej w Polsce Związek POiD popiera inicjatywy mające na celu zwiększenie możliwości korzystania z kredytów hipotecznych.   Związek POiD wraz z innymi organizacjami branżowymi złożył w Ministerstwie Rozwoju i Technologii postulaty o wprowadzenie kolejnych działań odnośnie ulg budowlanych, w tym ulg na budownictwo pod wynajem, które ze względu na przemiany polityczne i społeczne mogą w najbliższym czasie stanowić znaczący impuls dla rozwoju branży. Kolejnym wyzwaniem jest zapełnienie luki mieszkaniowej, która bez konkretnych rozwiązań będzie się pogłębiać. Dotyczy to zarówno nowego budownictwa, jak również poprawy stanu istniejących obiektów mieszkalnych, w tym wykorzystania pustostanów.

W listopadzie Związek POiD poparł apel Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o powołania odrębnego ministerstwa zajmującego się przede wszystkim sprawami budownictwa. Wspólny apel o utworzenie Ministerstwa Budownictwa w nowym polskim rządzie wystosowali rektorzy kilku uczelni technicznych: Politechniki Białostockiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Rzeszowskiej, uznając, że jest ono niezbędne dla właściwego funkcjonowania tego sektora.

– Ideę powołania odrębnego resortu odpowiedzialnego za kwestie budownictwa i mieszkalnictwa w nowym polskim rządzie oprócz naszej organizacji, szeroko poparły także inne środowiska związane z branżą budowlaną. Wśród nich jest 13 organizacji zrzeszonych w ramach Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE. Organizacje POBE zwracają szczególną uwagę na rolę, jaką mógłby odegrać nowy resort w osiągnięciu przez Polskę celów związanych z efektywnością energetyczną i zrównoważonym rozwojem – komentuje Janusz Komurkiewicz.

Integracja i współpraca branżowa

Po bardzo trudnym okresie pandemii, weszliśmy w podobnie trudny czas recesji, galopującej inflacji oraz niepewności wywołanej konfliktem wojennym za wschodnią granicą, a następnie na Bliskim Wschodzie. Żeby sprostać tym wyzwaniom, niezbędna jest jeszcze silniejsza konsolidacja, ścisła, kompleksowa współpraca nie tylko w ramach samego sektora stolarki, ale całej branży budowlanej. Dlatego Związek POiD, wraz z partnerami i w ramach wspólnych inicjatyw branżowych dąży do wypracowania kompleksowych rozwiązań wspierających termomodernizację i recykling wyrobów budowlanych. W toku szczegółowego dialogu z organizacjami branżowymi wypracowywane są optymalne działania w tym zakresie, które w formie postulatów i stanowisk przekazane zostaną do odpowiedzialnych za dany obszar instytucji.

Związek POiD dla branży

Cele opisane w Rezolucji Kongresowej 2023 niewątpliwie stanowią trzon działań Związku, warunkujący pozostałe inicjatywy, które  POiD realizuje permanentnie na rzecz rozwoju branży. Wśród nich należy wymienić Monteriadę – jedno z najważniejszych wydarzeń w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma. Jest to event, który co roku przyciąga setki odwiedzających, zainteresowanych nowinkami technologicznymi oraz montażowymi. Związek w tym zakresie nieprzerwanie zapewnia możliwość promocji dla firm członkowskich, które w czasie edycji 2023, w ramach stoiska Monteriady zyskały nową przestrzeń ekspozycyjną dla swoich rozwiązań.

Realizując swoje zadania statutowe Związek we współpracy z firmami członkowskimi kontynuuje szereg szkoleń technicznych oraz szkoleń dla kadry nauczycieli i uczniów szkół branżowych. W tym kontekście warto przypomnieć, że również z inicjatywy Związku do szkół branżowych II stopnia wprowadzona została nowa specjalizacja „technik stolarki i smarthome” i to właśnie w tym zakresie prowadzone są także działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

Kanały komunikacji POiD

Wszystkie działania POiD na bieżąco można śledzić we wszystkich kanałach informacyjnych Związku. W tym roku powstała nowa strona internetowa. Jednym z jej kluczowych elementów jest doskonały nowy interfejs, który pozwala użytkownikom łatwo poruszać się po różnych sekcjach strony. Strona jest również doskonale zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych, dzięki czemu możemy przeglądać ją na smartfonach i tabletach.
Nowa strona POiD jest znakomitym źródłem informacji o organizacji, a także o firmach członkowskich, które coraz częściej korzystają z możliwości publikacji w sekcji „Aktualności”.

Równolegle rozwijane są inne strony internetowe inicjatyw takich jak Dobry Montaż, Kongres Stolarki Polskiej czy Montera Stolarki, a także wydawnictwo o tym samym tytule, dedykowane salonom stolarki oraz ekipom montażowym.

Ponad to Związek rozwija inne kanały w postaci newslettera oraz mediów społecznościowych, które regularnie zyskują nowych odbiorców. Konsekwentne działania PR zapewniają Związkowi pełną transparentność, ale także pozwalają dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

– Przed całą branżą kolejny rok wyzwań. Tempo nadawać będą zmiany polityczne i egzekwowanie obietnic wyborczych, na które czeka każdy segment gospodarczy. Bez względu na wszelkie zawirowania Związek POiD działa nieprzerwanie reagując na wszelkie zmiany. Wspólnie dla branży! – podsumowuje prezes Janusz Komurkiewicz.


Przeczytaj również:

Termomodernizacja we właściwej kolejności – „WYMIANA STOLARKI + DOBRY MONTAŻ”

Związek POiD wraz z Partnerami, po raz kolejny angażuje się w ważne społecznie tematy: będzie teraz przypominał Polakom, aby zadbali o swoje domy w myśl hasła: Wymień stolarkę z dobrym montażem! Po…

AKUSTYKA W STOLARCE OKIENNEJ – Szkolenie.

Izolacyjność akustyczna chroni mieszkańców budynków przed szkodliwym dla zdrowia działaniem niepożądanego hałasu. Ponieważ najczęściej stolarka okienna ma dużo niższe parametry akustyczne, niż inne…

Głosowanie na „Nagrodę Publiczności” POiD Building Awards 2021 trwa

Do końca sierpnia trwa głosowanie publiczności na najlepszy wg Internautów obiekt, zgłoszony do konkursu POiD Building Awards 2021, organizowanego przez Związek POiD dla branży stolarki otworowej. …