Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Wspólna platforma zarządzania nieprawidłowościami dla Członków POiD

Trwają prace nad nową ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W założeniu ustawodawcy nowe przepisy mają zwiększyć efektywność przeciwdziałania nieprawidłowościom w biznesie, oraz być narzędziem do skutecznego sankcjonowania w tym zakresie podmiotów zbiorowych (przedsiębiorców). Wg wymogów nowej ustawy przedsiębiorcy będą musieli wdrożyć compliance tzw. system zgodności, wskazać osobę lub jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za ten obszar oraz zarządzać ew. nieprawidłowościami. Brak dostosowania firmy w tym zakresie będzie rodziło ryzyko dotkliwych sankcji oraz odpowiedzialności właścicieli, zarządu i samego przedsiębiorstwa.

Rozwiązaniem jest wprowadzenie w firmie skutecznego zarządzania nieprawidłowościami które m.in:

  • pozwala zawczasu minimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w organizacji, przeciwdziałać skutkom działania na szkodę spółki przez pracowników, menedżerów, jak również kontrahentów
  • daje realną szansę na poprawę rentowności, dzięki wyeliminowaniu strat wynikających z nadużyć
  • spełnia wymogi obecnych, a w szczególności przyszłych przepisów polskiego prawa

Wdrożenie zarządzania nieprawidłowościami z elementem anonimowej komunikacji z sygnalistami wypełni wymogi także kolejnych zmian legislacyjnych m.in.:

  • Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  • Dyrektywy Unii Europejskiej dot. ochrony sygnalistów – polskie przepisy będą musiały być wprowadzone najpóźniej do 2021 roku.

Do końca listopada br. do nowych regulacji muszą dostosować się emitenci papierów wartościowych (spółki giełdowe). Dnia 5 listopada br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednym z elementów zawartym w nowych przepisach są sygnaliści. Emitenci papierów wartościowych mają obowiązek posiadania procedury zgłaszania przez nich nieprawidłowości oraz kanału przyjmowania zgłoszeń.

Zgodnie z ustaleniami Rady Związku POiD, z dnia 25 września br. podczas której zostały omówione przygotowane rekomendacje, dla Członków Związku Polskie Okna i Drzwi została przygotowana propozycja skorzystania z wspólnej platformy do zarządzania nieprawidłowościami w formie usługi, która będzie świadczona w ramach współpracy Związku POiD i firmy Secution.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami funkcjonowania rekomendowanej przez POiD platformy.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z biurem POiD: biuro@poid.eu

Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć ofertę:


Przeczytaj również:

Nowy termin webinarium na temat programu „Czyste Powietrze”

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”? Unikalnej wiedzy na ten temat dostarczy webinarium zorganizowane przez Związek POiD we współpracy z WFOŚiGW w Olsztynie, które …

Związek Polskie Okna i Drzwi patronem honorowym Targów „Bud-Gryf & Home Szczecin 2020”

Związek Polskie Okna i Drzwi wraz organizatorem, spółką Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, zapraszają na 29. edycję „Bud-Gryf & Home Szczecin 2020”- największych na Pomorzu Zachodnim tar…