Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Jak zdobyć dofinansowanie do wymiany okien, drzwi i bramy w 2023 roku?

Wiosna to dobry czas na remont i termomodernizację domu. Dzięki temu pozbędziemy się starego kopciucha i wymienimy okna, drzwi zewnętrznych oraz bramę garażową. Jakie dofinansowanie możemy zdobyć na te prace w 2023 roku? Sprawdźmy możliwości wsparcia inwestycji w ciepły i oszczędny dom.

Wymiana okien, drzwi zewnętrznych i bramy garażowej to ważny etap kompleksowej termomodernizacji domu i skuteczny sposób na zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie kosztów ogrzewania budynku oraz poprawę komfortu życia. W 2023 roku dostępnych jest kilka programów zapewniających dotacje w tym zakresie. W zależności od dochodów, można zyskać nawet 100% dofinansowania. Jak skorzystać ze wsparcia?

Dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

Najpopularniejszy program wspierający termomodernizację budynków to „Czyste Powietrze”. Program jest podzielony na trzy poziomy dofinansowania zależne od dochodu: podstawowy, podwyższony i najwyższy. O dotacje może wystąpić każda osoba wpisana w księdze wieczystej jako właściciel domu. Wsparcie finansowe nie jest natomiast przyznawane lokatorom oraz osobom wynajmującym dany budynek.

W ramach „Czystego Powietrza” złożymy wniosek na kompleksową termomodernizację swojego domu (w tym wymianę stolarki otworowej) oraz wymianę starych źródeł ciepła na nowoczesne. Jeśli dzięki kompleksowej termomodernizacji osiągniemy zakładany w programie wskaźnik (np. zapotrzebowanie na ciepło zmniejszy się o min. 40%), wówczas otrzymamy zwrot kwot netto wydanych na tą inwestycję. Aby zdobyć dofinansowanie, konieczne jest też przeprowadzenie audytu energetycznego budynku. Dowiemy się w ten sposób, jak dokładnie sprawić, że nasz dom będzie bardziej eko, a my wydamy mniej na energię. Audyt energetyczny jest dotowany w ramach programu, w kwocie 1200 zł.

W 2023 roku „Czyste Powietrze” funkcjonuje na nowych zasadach. Najważniejsze zmiany to: zwiększone kwoty dotacji, podwyższenie progów dochodowych (dla przykładu, przy podstawowym poziomie dofinasowanie było wcześniej dostępne dla osób, których roczne dochody nie przekraczają 100 tys. złotych, teraz jest to kwota 135 tys. złotych), prostsze zasady rozliczeń oraz możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach programu. Dla osób najmniej zarabiających – przy najwyższym poziomie dofinansowania – dopłata może wynieść nawet 100%, a więc wymiana okien, drzwi i bramy jest możliwa niemal za darmo.

Minimalna wysokość wnioskowanej dotacji w „Czystym Powietrzu” (w przypadku braku wymiany źródła ciepła) to minimum 3 tys. zł. Dlatego, gdy wymieniamy same okna czy drzwi w ramach jednej umowy, warunek ten musi być spełniony. – Kosztem kwalifikowanym w ramach programu jest nie tylko zakup i montaż, ale też demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz transport na miejsce nowej stolarki. Aktualne informacje odnośnie dofinansowania termomodernizacji domu, w tym wymiany okien, drzwi zewnętrznych i bramy garażowej prezentuje webinar na temat nowej wersji programu „Czyste Powietrze”, zorganizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mówi Paweł Wróblewski, Dyrektor Zarządzający Związku POiD, organizatora kampanii społecznej „DOBRY MONTAŻ-Zadbaj o ciepły dom”.

Ulga termomodernizacyjna

Oprócz wsparcia z programu „Czyste Powietrze” możemy także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Przysługuje ona właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych, także w zabudowie szeregowej lub tzw. bliźniakach. Dotyczy tylko już istniejących, oddanych do użytku budynków, a więc nie można jej zastosować w przypadku domów będących w budowie. Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w domu jednorodzinnym. Obejmuje więc m.in. zakup nowego pieca, docieplenie ścian, a także wymianę okien, drzwi i bramy garażowej. Dowodem są faktury VAT dokumentujące podniesione na termomodernizację wydatki.

Wysokość ulgi to 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, w których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Przysługuje ona też współmałżonkom, więc jeśli są oni współwłaścicielami domu jednorodzinnego i wspólnie ponoszą wydatki objęte ulgą, to łącznie mogą odzyskać 106 tys. zł. Ulgę można łączyć z dotacją z „Czystego Powietrza”, ale form wsparcia nie można dublować, czyli jedna i ta sama faktura nie może być jednocześnie kosztem kwalifikowanym przy ubieganiu się o dotację z „Czystego Powietrza” i ulgę termomodernizacyjną. Odliczeniu z ulgi podlega więc tylko ta część poniesionych kosztów, która nie została dofinansowana. Wydatki np. na wymianę okien można zatem rozdzielić na dwie części i na każdą z nich pozyskać wsparcie finansowe tylko w ramach jednego z tych programów.

Program „Ciepłe mieszkanie”

Uzupełnieniem programu „Czyste Powietrze” jest „Ciepłe Mieszkanie”, adresowane do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. O dofinansowanie można starać się w gminach, które ogłaszają nabór do programu na swoim terenie. Dopłaty w ramach „Ciepłego mieszkania” są przeznaczone m.in. na nowe źródło ciepła, podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła, a także wymianę okien i drzwi.

Podobnie jak w programie „Czyste Powietrze”, tak i tutaj wysokość dotacji uzależniona jest od dochodu. W przypadku najwyższego poziomu finansowania może ona wynieść do 37,5 tys. zł na lokal, czyli do 90% kosztów kwalifikowanych. Dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych na terenie najbardziej zanieczyszczonych gmin maksymalna dotacja może być jeszcze wyższa – do 39, 9 tys. zł. Żeby skorzystać ze wsparcia z „Ciepłego Mieszkania” wniosek o dofinansowanie należy zgłosić do swojego urzędu gminy. Wcześniej gmina ta musi przystąpić do programu.

Jakie okna, drzwi i bramę wybrać?

Jeśli decydujemy się na wymianę okien, drzwi i bramy garażowej, to wszystkie zakupione i zamontowane wyroby muszą spełniać odpowiednie wartości współczynnika przenikania ciepła U (zgodnie z WT 2021). W przypadku drzwi zewnętrznych współczynnik ten nie może być większy niż 1,3 W/(m2*K), natomiast dla okien pionowych (fasadowych) może wynosić nie więcej niż 0,9 W W/(m2*K). Gdy chcemy uzyskać wsparcie z „Czystego Powietrza”, pomocne przy wyborze konkretnych rozwiązań będzie skorzystanie z listy zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), które spełniają określone w programie wymagania techniczne i kwalifikują się do dofinansowania.


Przeczytaj również:

Szczęśliwego Nowego Roku !

Niech Nowy 2021 Rok okaże się pasmem sukcesów, przyniesie spełnienie marzeń i realizację nawet najbardziej ambitnych planów. Życzymy wszelkiej pomyślności i pogody ducha na każdy kolejny dzień.

Związek Polskie Okna i Drzwi partnerem platformy Buy Poland

Związek POiD objął patronatem platformę promocji potencjału eksportowego polskiej gospodarki Buy Poland (www.buypoland.pl),zainicjowaną przez Grupę MTP, organizatora Targów BUDMA oraz Windoor-tech….

Zapraszamy do tworzenia kalendarium POiD

Związek Polskie Okna i Drzwi, poprzez czynne zaangażowanie w projekty i promocje firm członkowskich, zachęca do skorzystania z możliwości publikowania wydarzeń, które mają szczególne znaczenie dla …