Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Związek POiD w debacie na temat rynku pracy i szkolnictwa w czasie Kongresu Budownictwa Polskiego

Rynek pracy i kształcenie w branży budowlanej  będzie tematem jednej z debat w czasie Kongresu Budownictwa Polskiego, które odbędzie się 12 kwietnia, Poznań Congress Center. W debacie weźmie udział Janusz Komurkiewicz, prezes Związku POiD.

Kongres Budownictwa Polskiego został podzielony na VI sesji poświęconych tematyce budownictwa i infrastruktury w obecnej dekadzie, oraz rynku pracy i kształcenia przyszłych pracowników sektora budowlanego. Podczas spotkań przedstawiciele sektora budowlanego i branż towarzyszących wezmą udział w cyklu wykładów i debat z udziałem liderów największych firm, naukowców, praktyków, decydentów oraz przedstawicieli sektora finansów, ubezpieczeń i administracji państwowej. Zostaną omówione strategiczne kierunki rozwoju branży budowlanej w Polsce w kontekście ogólnej sytuacji w gospodarce krajowej i UE, które wymagają oceny i nowego, perspektywicznego podejścia.

W debacie poświęconej rynkowi pracy i kształcenia z ramienia Związku POiD wystąpi Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi, który od lat angażuje się w działania na rzecz kształcenia pracowników sektora budowlanego. Efektem tych działań jest m.in. wprowadzenie  w 2018 roku do szkół branżowych pierwszego stopnia, specjalizacji „montera stolarki budowlanej”. W tym roku, we wrześniu, w wyniku dalszych działań Związku POiD,  oferta szkół branżowych II stopnia zostaje poszerzona o specjalizację „technik montażu i automatyki stolarki budowlanej”. Wdrożenie nowego zawodu do techników to szansa na zwiększenie atrakcyjności promowanych zawodów, a jednocześnie odpowiedź na potrzeby młodszego pokolenia, która chce związać swoją przyszłość z branżą stolarki budowlanej. Celem jest również zapełnienie pustki, która wytworzyła się na rynku pracy, przechodzącym od kilku lat deficyt na wykwalifikowanych specjalistów. Dotyczy to zarówno firm wykonawczych jak i przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji.

O tym jak zorganizować szkolnictwo branżowe będące podstawowym elementem systemu zapewnienia kadr w branży budowlanej, o roli wyższych uczelni technicznych w kształceniu inżynierów odpowiadających na potrzeby biznesu oraz oczekiwaniach prawnych zapewniających dopływ i utrzymanie pracowników w branży rozmawiać będą również:

  • Krzysztof Olewnik, Dyrektor Biura Wynagrodzeń i Benefitów, Pion Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimex SA
  • dr inż. Krzysztof Kaczorek, Pełnomocnik Dziekana, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
  • Michał Wysłocki, Prawnik, Ekspert prawa zatrudniania cudzoziemców, właściciel Wysłocki Immigration Law Service
  • Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawod. w Ministerstwie Edukacji i Nauki
  • Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
  • dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
  • Cezary Mączka, Ekspert rynku pracy
  • dr hab. inż. Andrzej Szarata, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
  • dr inż. Jerzy Świniański, Pełnomocnik Zarządu, Prokurent Keller Polska

 


Przeczytaj również:

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków POiD – 22 MAJA

W dzień poprzedzający XIV Kongres Stolarki Polskiej, czyli 22 maja 2024 r. w godz. 15:00 – 18:00, w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków POiD. Zapr…

Szkolenie POiD dla zespołów serwisowo–montażowych stolarki budowlanej

Związek Polskie Okna i Drzwi  zaprasza na  szkolenie pt. „Prawidłowe zasady montażu stolarki okiennej i drzwiowej. „Naprawa i renowacja stolarki budowlanej”. Dwudniowe szkolenie odbędzie się 17-18 …

Branża stolarki otworowej solidaryzuje się z Ukrainą

W obliczu dramatycznych zdarzeń związanych z atakiem Rosji na Ukrainę, polska branża budowlana deklaruje solidarność z narodem ukraińskim. Niekończącemu się konfliktowi zbrojnemu nie tylko przygląd…