Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

1995

Powstanie Stowarzyszenia Producentów Stolarki Budowlanej

Stowarzyszenie Producentów Stolarki Budowlanej było pierwszą osobowością prawną dzisiejszego Związku POiD. Założone w 1995 roku głównie z inicjatywy producentów okien drewnianych oraz Józefa Dużyńskiego pełniącego funkcję pierwszego prezesa, miało na celu rozpoczęcie działań, które doprowadzić miały do kolejnych regulacji w prawie budowlanym.

Dodaj komentarz