Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Ulga termomodernizacyjna – trwają prace legislacyjne.

Ministerstwo Finansów opracowało projekt ustawy, w którym proponowane są regulacje dotyczące tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

To dobra wiadomość dla całej rodzimej branży stolarki budowlanej – wprowadzenie postulowanych przez Związek POiD rozwiązań wspierających termomodernizację budynków jest coraz bliższe.
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W projekcie tym zawarte są propozycje regulacji dotyczących tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

Stworzenie przez rząd, od 2019 roku, ulgi służącej wsparciu termomodernizacji budownictwa potwierdziła wcześniej, podczas inauguracji programu „Czyste powietrze”, Teresa Czerwińska, Minister Finansów. Rząd ma również wdrożyć dwa inne narzędzia w tym zakresie – dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczkę z preferencyjnym oprocentowaniem.

Związek POiD aktywnie zabiega o wprowadzenia rozwiązań wspierających kompleksową termomodernizację budynków. Propozycje konkretnych działań w tym zakresie, zawarte w rezolucji IX Kongresu Stolarki Polskiej, zostały w czerwcu 2018 roku przekazane na ręce Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Projekt ustawy opracowanej przez Ministerstwo Finansów dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315352

Dodaj komentarz


Przeczytaj również:

Związek Polskie Okna i Drzwi Patronem CEMS Chance XIX

Związek Polskie Okna i Drzwi przyjął wniosek Organizatorów CEMS Chance XIX, o objęcie wydarzenia swoim Patronatem. Związek POiD, któremu nie jest obojętna edukacja młodzieży i pomoc w starcie w prz…

Promocja firm członkowskich POiD w Katalogu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Jak informuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAiH), firmy członkowskie POiD mogą zgłaszać się do bezpłatnego wpisu do katalogu targowego PAiH. Do 8 kwietnia br. Polska Agencja Inwestycji i Han…

Zaproszenia na targi BUDMA dla firm członkowskich

Międzynarodowe Targi Architektury i Budownictwa BUDMA, to doskonałe miejsce spotkań dla różnych grup zawodowych. Tradycyjnie, Związek Polskie Okna i Drzwi wraz z Partnerami, obecny będzie na targac…