Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Sprawozdanie z Posiedzenia Komitetu ds. Certyfikacji

Dnia 25.06.2020 roku, odbyło się Posiedzenie Komitetu ds. Certyfikacji.  Było to drugie posiedzenie Komitetu kadencji 2019-2024, które tym razem, ze względu na panującą w Polsce epidemię COVID-19, przeprowadzono online. W posiedzeniu Komitetu wziął udział przedstawiciel Związku Polskie Okna i Drzwi, pan Zdzisław Maliszewski – członek i v-ce przewodniczący Komitetu, reprezentujący branżę stolarki budowlanej.

W zdalnym posiedzeniu wzięło udział 8 członków Komitetu (z 11-osobowego składu Komitetu – co stanowiło kworum), przedstawiciele Instytutu Techniki Budowalnej: Dyrektor Instytutu, Zastępca Dyrektora ds. Oceny Technicznej i Harmonizacji Europejskiej, Kierownik Zakładu Certyfikacji, Zastępca Kierownika Zakładu Certyfikacji oraz Starszy Specjalista ds. Jakości Zakładu Certyfikacji. Dyrektor Instytutu, po przywitaniu wszystkich uczestników posiedzenia, przedstawił nowego członka komitetu ds. certyfikacji  panią  Annę Donesz, która reprezentuje firmę Rawlplug S.A.

Jednym z  punktów posiedzenia, było omówienie przez Kierownika Zakładu Certyfikacji, Polityki Jakości i Bezstronności ITB jako Jednostki Certyfikującej ITB. W czasie posiedzenia omówiono sposób realizacji Polityki Jakości i Bezstronności przez Instytut Techniki Budowlanej w roku 2019 i 2020, biorąc pod uwagę przede wszystkim działania i prowadzenie nadzoru nad certyfikatami w stanie pandemii koronawirusa.

W odniesieniu do działalności certyfikacyjnej omówiono nowe ryzyka, związane z trwającą pandemią. Chodzi o brak możliwości realizacji tradycyjnych inspekcji i pobierania próbek, w zakładach produkcyjnych. Podjęto wobec tego Procedurę Pd-EC-13. Jest to system zarządzania działalnością certyfikacyjną w sytuacji nadzwyczajnej, w której ustalono alternatywne metody oceny ZKP w nadzorze nad certyfikatami.

Zastępca Kierownika Zakładu Certyfikacji przedstawił informację w zakresie działalności ITB na forum europejskich jednostek notyfikowanych oraz współpracę ITB w zakresie certyfikacji na forum krajowych jednostek notyfikowanych. Przyjęte zasady zostały wdrożone i są przeprowadzane w nadzorze nad zdalnymi inspekcjami z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji, połączonych z oceną dokumentacji. W związku z przyjętymi zasadami z początku  epidemii przypomniano zasady pracy zdalnej.

Prezentacje kierownika Zakładu zakończyło przedstawienie planów zakładu Certyfikacji na 2020 rok, oraz stan realizacji na czerwiec 2020 roku. W związku z trwającą pandemią Covid-19, plany Zakładu Certyfikacji będą podlegały weryfikacji.

Ostatnim punktem harmonogramu, było głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwał Komitetu dotyczących działalności certyfikacyjnej. Członkowie Komitetu ds. Certyfikacji na podstawie przekazanych informacji przez Kierownictwo Zakładu Certyfikacji pozytywnie zaopiniował wszystkie uchwały.

Po zakończonym głosowaniu i złożeniu przez Przewodniczącego wniosku o zorganizowanie posiedzenia Komitetu ds. Certyfikacji w formie tradycyjnej, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna w jakiej będzie się znajdować w tym okresie Polska, podziękował wszystkim uczestnikom posiedzenia. Pogratulował również wyników działalności Zakładowi Certyfikacji ITB. Posiedzenie zakończyło się krótkim przemówieniem zastępcy Dyrektora ds. Oceny Technicznej i Harmonizacji Europejskiej i Kierownika Zakładu Certyfikacji, którzy podziękowali Członkom Komitetu i Przewodniczącemu za udział w posiedzeniu oraz dyskusję.

 

 

 

 

 

 


Przeczytaj również:

Klimas Wkręt-met świetnym przykładem zaangażowania społecznego

Firma Klimas Wkręt-met, polski producent wkrętów i zamocowań, znany nie tylko z wysokiej jakości swoich produktów, ale także z zaangażowania społecznego, ostatnio dołączył do projektu Kalendarz Gwi…

Związek Polskie Okna i Drzwi podsumowuje rok 2019

Podsumowanie roku 2019, bariery polskich producentów na rynkach eksportowych i wybory uzupełniające do Zarządu Polskie Okna i Drzwi, to niektóre z tematów ostatniego w tym roku posiedzenia Rady POi…

Paweł Orleański ambasadorem kampanii „DOBRY MONTAŻ – BUDUJESZ DLA POKOLEŃ”

W kampanię Związku POiD: „DOBRY MONTAŻ – BUDUJESZ DLA POKOLEŃ” zaangażowało się aż 14 Partnerów. Inicjatywa zyskała także 3 Patronów Honorowych, 5 Patronów Merytorycznych i 26 Patronów Medialnych. …