Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Branża stolarki wnioskuje o poprawki do Tarczy Antykryzysowej

Przegłosowana w nocy z 27 na 28 marca „Tarcza antykryzysowa” pogłębia obawy o losy polskich przedsiębiorców. Kontrowersyjne poprawki, złożone przez rząd, nie tylko nie dotyczyły ratowania polskiej gospodarki, ale podważyły niezależność Rady Dialogu Społecznego, reprezentującej głos pracodawców. Nie uwzględniono propozycji postulatów zgłaszanych przez wiele organizacji, w tym Związku Polskie Okna i Drzwi. Tym samym w programie pomocowym zignorowano potrzeby średnich i dużych firm, od których kondycji zależy funkcjonowanie mikro- i małych przedsiębiorstw. Dlatego Związek Polskie Okna i Drzwi ponowił petycje w sprawie poprawek do „Tarczy Antykryzysowej”

Postulaty, które Związek Polskie Okna i Drzwi uwzględnił w petycji wystosowanej dnia 25 marca br. na ręce premiera Mateusza Morawieckiego, zwracają uwagę na fakt, że w chwili tak wielkiego kryzysu, największym obciążeniem dla pracodawców są zobowiązania podatkowe, które firmy muszą ponosić mimo pogarszającej się sytuacji finansowej. Zakres tych propozycji zakreślał pilne i niezbędne działania dla ratowania płynności firm, miejsc pracy, wynagrodzeń pracowników i całej gospodarki narodowej.

„Wybiórcza pomoc dla mikroprzedsiębiorstw z pominięciem średnich i dużych firm, jest irracjonalna w obecnej sytuacji. Skutki pandemii odczuje każdy segment polskiego biznesu bez względu na wielkość firm. Wiele pracodawców już dzisiaj jest zmuszona do redukcji zatrudnieni, czy zawieszenia produkcji. Dlatego w naszych postulatach mocno podkreślaliśmy konieczność pomocy dla wszystkich firm” – mówi Jacek Woźniak dyrektor sprzedaży w PORTA KMI POLAND, członek zarządu w Związku Polskie Okna i Drzwi.

Na podstawie ankiety przeprowadzonej 26-27 marca, za pośrednictwem strony internetowej poid.eu, zebrane zostały opinie na temat propozycji przedstawionych prezesowi rady ministrów, które jednoznacznie potwierdza się słuszność postulatów. Największą część ankietowanych stanowili przedstawiciele firm małych (61,1%), w stosunku do przedstawicieli firm średnich (22,2%) oraz firm dużych (16,7%). Ankietowani zgodnie poparli wszystkie postulaty dotyczące zwolnienie z danin publicznoprawnych (ZUS-u, podatków) dla wszystkich firm mających problemy ekonomiczne w związku ze skutkami COVID-19, bez ograniczeń co do ich wielkości i bez warunku uprzedniego niezalegania, z gwarancją utrzymania uprawnień dla ubezpieczonych.

Ankietowani mieli również możliwość przedstawienia własnych propozycji, w których przedsiębiorcy zwracają uwagę na brak spójności w obecnych przepisach podatkowych i konieczność ich uproszczenia. Uproszczenie procedur powinno również dotyczyć wprowadzeniu przez firmy przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Branża stolarki otworowej, zatrudniająca blisko 100000 pracowników (producenci, dostawcy) jako jeden z największych eksporterów, jest dziś jednocześnie jedną z najbardziej zagrożonych branż, narażonych na utratę stabilności oraz ogromne straty, wynikające z zahamowania łańcucha dostaw.  Ponieważ obecne zapisy „Tarczy Antykryzysowej” nie zapewniają najistotniejszej pomocy, Związek Polskie Okna i Drzwi złożył kolejną petycje o uchwalenie poprawek, które zapewnią wszystkim polskim przedsiębiorcom realny pakiet pomocowy. W petycji przedstawiona została zweryfikowana na podstawie opinii branży lista postulatów.

 

POSTULATY BRANŻY STOLARKI BUDOWLANEJ

 • Ulga podatkowa dla firm, które nie zaprzestaną produkcji
 • Przesuniecie terminu rozliczenia podatku CIT
 • Wdrożenie ulgi CIT, PIT w zamian za utrzymanie miejsc pracy na okres np. 6 miesięcy.
 • Zwolnienie z obciążeń budżetowych typu: podatek dochodowy PIT i CIT, podatek VAT, podatek od nieruchomości
 • Zwolnienie z tytułu składek ZUS dla wszystkich firm bez względu na wielkość, w uproszczonej procedurze i poza limitem de minimis
 • Odłożenie rat kredytów dla wszystkich przedsiębiorstw bez względu na wielkość,
 • Udzielenia przez Państwo gwarancji dla firm pod nowe kredyty bankowe, głównie obrotowe, które będą potrzebne na utrzymanie czy też odzyskanie płynności finansowej również dla dużych firm
 • Udzielenia gwarancji na limity dla firm ubezpieczających należności
 • Wprowadzenie ulgi remontowo – budowlanej w podatku dochodowym, dla pobudzenia branży po epidemii
 • Wprowadzenie zastosowania skróconego czasu pracy oraz dopłaty do wynagrodzeń pracowników z tytułu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, w okresie zmniejszenia sprzedaży lub całkowitego przestoju.
 • Dopłaty do średniej stawki pracownika liczonej z ostatniego kwartału ( nie do minimalnej jak proponuje rząd)
 • Zwiększenie limitu regulujące zwolnienia grupowe
 • Możliwość redukcji etatu do połowy wymiaru godzin
 • Wsparcie dla firm w kwestii zabezpieczenia środków higieny
 • Wdrożenie na czas pandemii elastyczność czasu pracy, w obszarze urlopów, nie tylko zaległe, ale i bieżące.
 • W przypadku umów zmieniających wynagrodzenie (zmniejszających) skrócenie czasu z na decyzje z 3 miesięcy do 1 miesiąca
 • Skrócenie zwrotu VAT od Urzędów Skarbowych
 • Zawieszenie przepisów VAT-u odwróconego dla branży budowlanej.
 • Rozszerzenie ulgi B+R na działania związane z rozszerzeniem działalności w sprzedaży przez e-sklepy.
 • Zniesienie odpowiedzialności przedsiębiorców za szkody wyrządzone w związku z działaniami władz publicznych
 • Umożliwienie wszystkim zmuszonym do tego firmom, wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w uproszczony sposób, bez zbędnych procedur.

Przeczytaj również:

Wyniki Rankingu Budowlana Marka Roku i Champion Roku 2023

Wykonawcy wskazali najlepsze produkty w branży budowlanej! 15 czerwca ASM Research Solutions Strategy ogłosiło wyniki Rankingu Budowlana Marka Roku i Champion Roku 2023. Budowlana Marka Roku to kla…

Warsztaty techniczne w Instytucie Techniki Budowlanej – Zapraszamy 7 października

Rozpoczynamy jesienną edycję cyklu szkoleń technicznych. Najbliższe spotkanie szkoleniowo-warsztatowe odbędzie się 7 października, w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Zapraszamy do zgłasz…

AKUSTYKA W STOLARCE OKIENNEJ – Szkolenie.

Izolacyjność akustyczna chroni mieszkańców budynków przed szkodliwym dla zdrowia działaniem niepożądanego hałasu. Ponieważ najczęściej stolarka okienna ma dużo niższe parametry akustyczne, niż inne…