Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Spotkanie Rady Związku Polskie Okna i Drzwi

Zarząd Związku POiD wyznaczył termin posiedzenia  Rady Związku POiD na 10.12.2020 r. o godz. 11:00, serdecznie zapraszamy Członków POiD, do wzięcia udziału w spotkaniu.

Z uwagi na trwającą pandemie koronawirusa, spotkanie odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Działalność Związku POiD zależy przede wszystkim od Państwa aktywności, zgłaszanych postulatów i problemów, które  nasza instytucja, we współpracy z całym środowiskiem, podejmuje się jak najszybciej rozwiązywać. Podczas spotkania podsumowane zostaną wszystkie inicjatywy i projekty jakie do tej pory zostały podjęte. Analizując wspólnie zrealizowane projekty i inicjatywy, wyciągniemy z nich wnioski, by jeszcze lepiej działać dla branży.

Po spotkaniu Rady Związku, o godz. 13:00  odbędzie się konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy i przyjaciół Związku POiD,  firmy niezrzeszone  zainteresowane działalnością Związku POiD zapraszamy do udziału w konferencji.

W celu uzyskania dostępu do spotkania  prosimy o kontakt mailowy  z  p. Aleksandrą Komorowską (admin@poid.eu)


Przeczytaj również:

Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD) na spotkaniu Forum Dialogu Związku Pracodawców Business Centre Club

Rada Dialogu Bussines Centre Club, została powołana w celu prowadzenia współpracy w zakresie rozwoju dialogu społecznego na poziomie ogólnopolskim i regionalnym. Członkami tego prestiżowego klubu b…

Za nami szkolenie „Akustyka w stolarce okiennej”

Za nami kolejne spotkanie z cyklu szkoleń technicznych, organizowanych przez Związek POiD. Tematem spotkania była AKUSTYKA W STOLARCE OKIENNEJ. Szkolenie prowadzili dr inż. Marek Niemas oraz Augu…

Komisja Europejska proponuje nowy program „Horyzont Europa” dla rozwoju innowacji państw UE

Jak wskazują wyniki opracowanej przez Komisję Europejską listy innowacyjności, wydajność UE w zakresie innowacji poprawia się z roku na rok, i  przewyższa Stany Zjednoczone. Jednak UE w dalszym cią…