Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Sebastian Wall Prezydentem Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA)

Jak podaje Instytut Techniki Budowlanej, 10 grudnia 2020 roku, stanowisko Przewodniczącego Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej ( EOTA) objął  dr. inż. Sebastian Wall, dotychczasowy Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii Konkurencyjności w lnstytucie Techniki Budowlanej (ITB).

Organizacja zrzesza jednostki techniczne wyznaczone przez państwa członkowskie UE do wydawania Europejskich Ocen Technicznych (ETA). Europejskie Oceny Techniczne wydawane na podstawie Europejskich Dokumentów Oceny (EAD) są ważnym narzędziem pozwalającym producentom na wprowadzanie do obrotu z oznakowaniem CE m.in. innowacyjnych wyrobów budowlanych.

Instytut Techniki Budowlanej od dłuższego czasu angażuje się w prace Organizacji i jest jednym z jej najbardziej aktywnych członków. Uczestniczy w działaniach EOTA na praktycznie wszystkich szczeblach organizacyjnych, przyczyniając się do rozwoju polskiego i europejskiego przemysłu budowlanego.

Serdecznie gratulujemy ITB członkostwa w Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej, oraz przekazujemy wyrazy uznania dla pana dr. inż. Sebastiana Walla, w związku z objęciem stanowiska Przewodniczącego Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA). Jest to niewątpliwie sukces dla całego zespołu Instytutu Techniki Budowlanej, jak i dla samego pana Sebastiana – mówi Paweł Wróblewski, dyrektor zarządzający w  Związku POiD.

Od wielu już lat wspólnie z ITB współpracujemy w obszarze oceny innowacyjnych wyrobów budowlanych, a zdobyte przez Instytut doświadczenie jakie zyskuje w pracy w EOTA jest dla nas nieocenione- dodaje.

 


Przeczytaj również:

Zgłoś swój udział w kolejnym HydeParku 3 lipca

Związek POiD zaprasza przedstawicieli firm członkowskich do udziału w spotkaniu dyskusyjnym Hyde Park. Kolejne spotkanie odbędzie się w piątek 3 lipca o godzinie 12:00 za pośrednictwem platformy Mi…

Związek Polskie Okna i Drzwi podsumowuje rok 2020

W czwartek 10 grudnia odbyło się spotkanie Rady Członków Związku POiD oraz konferencja prasowa, na której podsumowano działalność Związku w ciągu ostatniego roku. W czasie spotkania dyskutowano na…

Zmiany w dziale szkoleń POiD

Związek POiD regularnie organizuje cykliczne szkolenia dla pracowników firm członkowskich, zrzeszonych w naszej organizacji. Szkolenia mają dostarczać specjalistom z różnych działów, platformę do w…