Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Rynek stolarki okiennej i drzwiowej w Polsce – Wielkość i prognozy rynku

Polska jest wiodącym graczem zarówno na europejskim jak i na światowym rynku stolarki otworowej. Co roku z niecierpliwością czekamy na dane dotyczące produkcji i eksportu stolarki, aby móc przedstawić Państwu najbardziej aktualny obraz sektora.  

Najnowszy raport „Rynek stolarki okiennej i drzwiowej w Polsce” został już opracowany i przekazany Państwu w ostatnich dniach. Poniżej przedstawiamy część najważniejszych informacji zawartych w opracowaniu.

PRODUKCJA

 • Łączna produkcja stolarki budowlanej w UE w 2022 roku wyniosła 59,63 mld EUR. Była tym samym o 1,3% wyższa niż w roku 2021. Największy udział w wartości produkcji okien i drzwi w UE miała stolarka z aluminium oraz ta z tworzyw sztucznych – obie kategorie miały po 30,2% udziału.
 • W 2022 roku Polska wyprodukowała okna i drzwi za 5,98 mld EUR, a więc o 21,3% więcej niż w roku 2021. Tym samym odpowiadała za:
 • 10,0% wartości produkcji całej stolarki budowlanej wytworzonej w UE.
 • 18,0% produkcji stolarki z tworzyw sztucznych w UE,
 • 13,6% produkcji okien drewnianych w UE,
 • 8,9% produkcji drzwi drewnianych w UE,
 • 7,4% produkcji stolarki z żeliwa lub stali w UE,
 • 2,3% produkcji stolarki aluminiowej w UE.

EKSPORT

 • W 2022 roku światowy eksport okien i drzwi wyniósł 21,85 mld USD, a więc o 2,4% mniej niż w roku 2021. Za blisko 50% (dokładnie 47,5%) światowego eksportu okien i drzwi odpowiadają 3 państwa: Polska, Chiny i Niemcy.
 • POLSKA W 2022 R. STAŁA SIĘ ŚWIATOWYM LIDEREM w eksporcie okien i drzwi, wyprzedzając tym samym Chiny. Polska odpowiadała za 19,6% światowego eksportu, podczas gdy udział Chin wyniósł 18,8%.
 • W 2022 roku eksport stolarki okiennej i drzwiowej w UE wzrósł r/r o 19,8% i wyniósł blisko
  12,6 mld EUR, z czego 76,5% stanowił eksport wewnątrz Wspólnoty.
 • Polska w 2022 r. wyeksportowała okna i drzwi o łącznej wartości 3 959,00 mln EUR. Tym samym odpowiadała za 31,5% całego eksportu wygenerowanego przez kraje Wspólnoty.
 • Polska obecnie jest największym europejskim eksporterem niemal wszystkich rodzajów okien i drzwi. Wyjątek stanowi jedynie stalowa stolarka, gdzie największymi eksporterami są Niemcy, Holandia oraz Włochy, a Polska znajduje się na 4. miejscu.
 • Do europejskiej piątki największych eksporterów zalicza się: Polskę, Niemcy, Holandię, Włochy oraz Rumunię. Przy czym Polska eksportuje już dwukrotnie więcej do wicelidera – Niemiec.
 • Najwięcej na eksport trafia polskich okien i drzwi z tworzyw sztucznych, które stanowią wartościowo 52,6% polskiego eksportu stolarki. W 2022 roku, polscy producenci wyeksportowali ten rodzaj stolarki o wartości 2 082,20 mln EUR, co było wynikiem 5-krotnie lepszym od wicelidera w tej kategorii – Rumuni.
 • Kluczowym partnerem strategicznym Polski pozostają Niemcy, gdzie w 2022 roku trafiły okna i drzwi o wartości 1 202,5 mln EUR.
 • Z kolei kluczowym pozaeuropejskim partnerem Polski są Stany Zjednoczone Ameryki. W 2022 roku do tego kraju wyeksportowano z Polski okna i drzwi o wartości 80,2 mln EUR – o 100,0% więcej niż w roku 2021.
 • Polska wyeksportowała w 2022 r.:
  • drzwi drewniane o wartości 374,32 mln EUR, będąc europejskim liderem i światowym wiceliderem w eksporcie tej kategorii,
  • okna drewniane o wartości 712,36 mln EUR, będąc europejskim i światowym liderem w eksporcie tej kategorii,
  • stolarkę z tworzyw sztucznych o wartości 2 082,20 mln EUR, będąc europejskim i światowym liderem w eksporcie tej kategorii,
  • stolarkę z aluminium o wartości 575,3 mln EUR, będąc europejskim liderem i światowym wiceliderem w eksporcie tej kategorii,
  • stolarkę z żeliwa lub stali o wartości 214,78 mln EUR, będąc europejskim liderem i siódmym światowym eksporterem tej kategorii.
 • Według wstępnych danych GUS w I poł. 2023 roku Polska wyeksportowała okna i drzwi za
  1 895,3 mln EUR – o 1,9% mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Przeczytaj również:

Architekt Karol Fiedor członkiem Jury POiD Building Awards 2021

W składzie jury konkursu #PoiDBuildingAwards2021 zasiadają osobowości ze świata architektury i nauki. Wśród nich architekt Karol Fiedor. Karol Fiedor jest prezesem CDF Architekci. Ukończył Wydział …

KÖNIGSTAHL nową firmą członkowską Związku POiD

Informujemy, iż w szeregi Związku Polskie Okna i Drzwi dołączyła firma KÖNIGSTAHL. Firma opiera swoją działalność na 150-letnim doświadczeniu austriackiej spółki matki KÖNIG HOLDING AG — grupy dzia…

Irek Bieleninik serdecznie zaprasza na MONTERIADĘ 2023!

Nasz prowadzący opowie o profesjonalnych montażach, które będziecie mieli okazję oglądać przez 3 dni Widzimy się na Targach BUDMA przy stoisku 108 w hali nr 5! Więcej informacji na temat MON…