Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Roto z dobrymi wynikami i dużymi oczekiwaniami na 2021 rok

Grupa Roto podsumowała pierwszy kwartał 2021 roku pod względem finansowym. Firma odnotowała dwucyfrowy wzrost i spodziewa się dobrych wyników w kolejnych miesiącach.

Działająca na skalę międzynarodową Grupa Roto – producent okuć i technologii okiennych poinformowała o aktualnych wynikach sprzedaży. W 2020 roku koncern odnotował 3% wzrost pomimo globalnych zawirowań związanych koronawirusem. W pierwszym kwartale 2021 r. tempo wzrostu znacznie przyspieszyło. Na tej podstawie prezes Roto Holding AG dr Eckhard Keill prognozuje, że bieżący rok przyniesie także dobre rezultaty. Zdaniem Zarządu decydującą rolę odgrywa konsekwentna strategia, skupiająca działania na korzyści dla klienta.

Dobre wyniki mimo pandemii

Łączna wartość sprzedaży Grupy Roto w 2020 roku wyniosła 685,7 mln EUR (665,8 mln EUR w 2019). Wynikająca z tego nominalna stopa wzrostu na poziomie 3% jest wyższa niż szacowane pod koniec roku  2%. Na pozytywny wynik wpłynęła niegraniczona dostępność towaru i ciągłość dostaw, stanowiąca ważną przewagę rynkową w dobie pandemii.

Dobre wyniki dotyczą wszystkich trzech dywizji Grupy Roto – Roto Technologia Okien i Drzwi (FTT), Roto Okna Dachowe (DST) oraz Roto Professional Service (RPS). Szczególnie w przypadku Roto FTT i sytuacji związanej z pandemią na rynkach międzynarodowych, wynik sprzedaży na poziomie poprzedniego roku jest sukcesem.

Zmianie nie uległy proporcje wyników działalności Grupy na rynkach zagranicznych do sprzedaży na rynku niemieckim: utrzymują się na stabilnym poziomie dwóch trzecich do jednej trzeciej. Liczba pracowników koncernu pod koniec 2020 roku wynosiła 4800 osób. Program inwestycji dostosowany do obecnej sytuacji koncentrował się głównie na programie modernizacyjnym i cyfryzacji. Dalsze umocnienie i tak już wysokiego wskaźnika kapitału własnego podkreśla stabilność ekonomiczną Roto, która jest ważnym czynnikiem bezpieczeństwa dla partnerów rynkowych, zwłaszcza w czasach kryzysu.

Prezes Grupy Roto: dr Eckhard Keill pozytywnie ocenia pierwszy kwartał i spodziewa się dobrego 2021 roku. Zdjęcie: Roto Eckhard_Keill.jpg

Jak podkreśla prezes Roto Holding AG, branża budowlana korzysta obecnie z boomu uwarunkowanego pandemią, będącego efektem przejścia od tradycyjnej konsumpcji do prywatnych inwestycji mieszkaniowych. Nie ma pewności, jak długo potrwa sprzyjający klimat. Tym ważniejsze jest, by dzięki własnemu portfolio usług w jak największym stopniu uniezależnić się od koniunktury.

2021 pozytywne zaskoczenie

W pierwszym kwartale 2021 r. Grupa Roto notuje wyraźny dwucyfrowy wzrost sprzedaży. W dalszym okresie można się spodziewać spowolnienia tempa wzrostu, ale pozytywne status quo uzasadnia oczekiwanie dobrego roku. Firma nadal koncentruje działania wokół utrzymania przewagi terminowości i dokładności dostaw. Ciągłe badanie i spełnianie potrzeb klientów pozostają głównymi obszarami działania i strategii Roto. Grupa planuje zweryfikować kwestię nowych grup docelowych i ich profesjonalnej cyfrowej obsługi we wszystkich dywizjach.

Zdaniem zarządu Roto czynnikiem niepokojącym jest sytuacja na międzynarodowym rynku surowców, gdzie odnotowywane są niedobory materiałów i zauważalne są problemy logistyczne. Oba te czynniki powodują ekstremalny wzrost poziomu cen i obciążają funkcjonujące łańcuchy dostaw. Prawdopodobne tendencje inflacyjne, mogą mieć wpływ również na ceny w Roto.

ŹRÓDŁO: Roto Frank


Przeczytaj również:

Spotkanie Rady Związku Polskie Okna i Drzwi

Zarząd Związku POiD wyznaczył termin posiedzenia  Rady Związku POiD na 10.12.2020 r. o godz. 11:00, serdecznie zapraszamy Członków POiD, do wzięcia udziału w spotkaniu. Z uwagi na trwającą pandemi…

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii Patronem Honorowym konkursu POiD Building Awards 2021

Konkurs POiD Building Awards 2021 uzyskał aprobatę Ministerstwa  Rozwoju Pracy i Technologii. Resort ten został Patronem Honorowym pierwszej edycji wydarzenia. Jest to zaszczyt, ale również informa…