Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Zostań członkiem POiD

 • Integrujemy środowiska
 • Nagradzamy i promujemy
 • Działamy społecznie
 • Udostępniamy badania
 • Edukujemy i szkolimy

Docieraj do nowych klientów, rozwijaj biznes
szybciej na rynku polskim i zagranicznym.

Dołącz do POiD

Zadzwoń, lub wypełnij formularz

Formularz zgłoszenia członkostwa POiD  Jak dołączyć do POiD?

  Związek POiD ma charakter otwarty i dobrowolny, a członkiem może zostać każdy przedsiębiorca lub instytucja otoczenia biznesu, która wypełni następujące trzy kroki:

  Regulamin i statut

  Zapoznanie się ze statutem POiD i regulaminem przystąpienia.

  Ankieta i deklaracja

  Złożenie wypełnionej ankiety i deklaracji podpisanych przez osoby do tego uprawnione.

  Zatwierdzenie członkostwa

  Uzyskanie zatwierdzenia członkostwa ze strony Zarządu POiD.

  W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Związku, która rozpatrzy odwołanie na najbliższym posiedzeniu.

  Zainteresowanych przystąpieniem prosimy o wypełnienie Deklaracji oraz ankiety i wysłanie ich na adres mailowy: admin@poid.eu.


  Składka członkowska

  Zgodnie z przepisami Statutu Związku POiD każdy członek zwyczajny obowiązany jest corocznie uiszczać składkę członkowską w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie Członków.

  Składka członkowska podzielona jest na dwie części:

  I część składki, tzw. administracyjnej  płatnej na podstawie dokumentu księgowego – Nota Księgowa do dnia 28 lutego danego roku kalendarzowego w takiej samej wysokości dla wszystkich Członków Zwyczajnych POiD.

  II część składki, zw. „wpłatą na promocję i doradztwo”, płatną na podstawie faktury VAT do 30 czerwca danego roku kalendarzowego, do wykorzystania na wszelkiej inicjatywy i działania realizowane przez POiD. Wysokość składki uzależniona jest od wielkości potencjału pracowniczego wg skali zatrudnienia, w przedziałach i wysokości ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków.

  Całościowa składka roczna na rok bieżący wynosi:

  Oferta korzyści dla członków POiD

  Związek Polskie Okna i Drzwi reprezentuje i promuje najwyższe standardy technologiczne dla nowoczesnego branży stolarki otworowej. Skupia ponad 100 Członków: najbardziej rzetelnych, producentów i dostawców, rzeczoznawców, architektów i projektantów.

  Integrujemy środowiska

  Związek POiD integruje podmioty działające w obszarze branży stolarki budowlanej poprzez:

  Kongres Stolarki Polskiej

  Kongres Stolarki Polskiej to miejsce spotkań i dyskusji na najważniejsze tematy związane z funkcjonowaniem sektora. Udział w wydarzeniu jest doskonałą okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń, integracji środowiska, nawiązania bezcennych kontaktów biznesowych oraz rozmów na temat dalszych kierunków rozwoju branży. Głos każdego z uczestników Kongresu ma wpływ na to, jak będzie kształtować się jej przyszłość!

  Monteriada

  Monteriada to wydarzenie, realizowane we współpracy z czołowymi markami z rodzimej branży stolarki budowlanej buduje świadomość odbiorców w zakresie prawidłowego montażu okien, drzwi, bram garażowych, osłon okiennych i towarzyszących im rozwiązań. Jest też doskonałą okazją do propagowania nowoczesnych technik montażowych.

  Możliwość uczestnictwa w spotkaniach Rady Związku

  Każdy członek Związku POiD ma możliwość udziału w stacjonarnych oraz onlinowych spotkaniach Związku, mając bezpośredni wpływ na współkreowanie kierunków rozwoju Związku.

  Nagradzamy i promujemy

  Działania promujące Związek wpływają równocześnie na wzrost rozpoznawalności firm członkowskich.

  Certyfikat Orłów Polskiej Stolarki

  Certyfikat członkostwa w Polskie Okna i Drzwi jest potwierdzeniem wiarygodności i rzetelności biznesowej, a także świadectwem wysokiej jakości wykonawstwa oraz standardu dostarczonych i stosowanych produktów zgodnie z obowiązującymi wymogami i prawem budowlanym.

  Korzystanie z usług firmy certyfikowanej niesie same korzyści – inwestor i generalny wykonawca zyskuje pewność wyboru rzetelnych partnerów, wysokiej jakości produktów i realizacji inwestycji na najwyższym poziomie.

  Promocja firm członkowskich

  Promocja członków w kanałach komunikacji Związku, na portalach www.poid.eu, www.dobrymontaz.eu oraz w kanałach socialmedia Związku.

  Aktywna współpraca z prasą branżową

  Publikacja na łamach prasy branżowej informacji o Związku i firmach członkowskich oraz możliwość bezpłatnej publikacji w prasie artykułów firm członkowskich.

  Działamy społecznie

  Poprzez inicjatywy społeczne docieramy masowo do bezpośrednich odbiorców/klientów firm członkowskich, angażujących się w nasze akcje:

  Dobry Montaż

  Dobry Montaż to kampania społeczna organizowana przez Związek POiD. Prowadzona jest od 2014 roku, przy wsparciu czołowych firm z branży stolarki budowlanej w Polsce. Inicjatywa cały czas się rozwija, zyskując nowe aktywności.

  Wymień Stolarkę

  Wymień Stolarkę to projekt w ramach rządowego programu Czyste Powietrze, zainicjowany i wspierany przez Związek POiD. Dzięki niemu stolarka otworowa została uwzględniona jako element termomodernizacji.

  Wymień Stolarkę + Dobry montaż

  Projekt łączący wcześniejsze działania Związku na rzecz promocji zalet termomedernizacji. Ponad to akcja ma na celu pobudzenie sprzedaży stolarki otworowej w obliczu kryzysu wywołanego pandemią covid-19.

  Udostępniamy badania, dokumenty, mechanizmy i informacje

  Związek POiD regularnie udostępnia swoim członkom badania branżowe, realizowane przez renomowane instytucje i ośrodki badawcze.

  Badania rynku stolarki budowlanej

  Badnia są realizowane przez Związek POiD cyklicznie, przy współpracy z renomowanymi agencjami badawczymi. Raporty Badanie rynku pozwalają określić podstawowe mechanizmy rynkowe takie jak popyt, podaż, ceny, a także zachowania konsumentów i działania konkurencji. Stanowią one rzetelne narzędzie dla Członków Związku POiD w procesie kształtowania polityki produktowej czy handlowej.

  Badania techniczne

  Badania realizowane przez Instytut Techniki Budowlanej i przy współpracy Związku POiD, mają na celu ujednolicania i poprawy standardów wykonawczych i serwisowych, a także wykorzystania produktów i materiałów zgodnie z obowiązującymi regułami i normami techniki budowlanej.

  Badania walidacyjne

  Badania walidacyjne okien i drzwi zewnętrznych z drewna zgodne z normą EN 14351-1, którymi dysponuje Związek POiD, pozwala na monitorowanie badania, procedur lub metod. Na bieżąco ocenia wyniki pomiarów, zapewnia ich odniesienie do wzorców poprzez stosowanie właściwych narzędzi pomiarowych a także system sprawdzeń i porównań.

  Edukujemy

  Działalność edukacyjna odbywa się poprzez organizowane w ramach Związku szkolenia, webinaria oraz, artykuły prasowe.

  Szkolenia Techniczne

  Dynamiczny rozwój technologii prowadzi do daleko idących modyfikacji i doskonalenia produktów. To z kolei wymaga od wykonawców systematycznej aktualizacji wiedzy na temat najnowszych rozwiązań produktowych oraz innowacyjnych technik montażu, ale również aktualnie obowiązujących norm. Dzięki rozbudowaniu zaplecza szkoleniowego Związku Polskie Okna i Drzwi, już dzisiaj można korzystać z szkoleń technicznych organizowanych przez POiD przy współpracy z akredytowanymi jednostkami badawczymi. Szkolenia, w zależności od tematyki, odbywają się w poszczególnych laboratoriach ITB i maja charakter warsztatowy. Oprócz standardowego programu szkoleniowego uczestnicy maja okazję poznać procesy związane z badaniami technicznymi oraz certyfikacja wyrobów stolarki budowlanej.

  Szkolenia uczniów zawodu „monter stolarki”

  Szkolenia realizowane w ramach projektu DOBRY MONTAŻ i wdrożenia zawodu montera do systemu edukacji. Mają one na celu promocje zawodu montera, podnoszenie kwalifikacje i wiedzy monterów. Wszystko po to aby na rynku zniwelować rosnący brak dobrych montażystów stolarki. Szkolenia realizowane są w ścisłej współpracy z Członkami Związku w trybie stacjonarnym oraz online.

  Szkolenia nauczycieli zawodu „monter stolarki”

  Związek Polskie Okna i Drzwi wspólnie z firmami zrzeszonymi oraz instytucjami takimi jak Instytut Badań Edukacyjnych, podjął inicjatywę szkolenia kadry nauczycieli zawodu montera stolarki budowlanej. Projekt ruszył we wrześniu 2019 r. w porozumieniu z placówkami szkolnictwa branżowego, które prowadzone są m.in. w ośrodkach szkoleniowych, znajdujących się przy zakładach produkcyjnych firm członkowskich Związku POiD. Dobra podstawa programowa i wykwalifikowana kadra nauczycielska, mają podnieść atrakcyjność tego zawodu.
  • WSPÓLNIE DLA BRANŻY

   Zostań członkiem POiD

   Docieraj do nowych klientów, rozwijaj biznes szybciej na rynku polskim i zagranicznym