Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Monter stolarki budowlanej – ważny etap na drodze do wprowadzenia zawodu ukończony. I co dalej?

Długi proces starań branży stolarki budowlanej o utworzenie zawodu montera stolarki budowlanej zakończył się sukcesem. W grudniu ub.r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakwalifikowało go do zawodów szkolnictwa wyższego, a w kwietniu br. opublikowało podstawę programową nauczania tej profesji. To kamień milowy na drodze do tego, aby w szkołach branżowych powstały klasy o profilu „monter stolarki budowlanej”, a na rynku pojawili się pierwsi absolwenci. Jakie będą dalsze kroki w tym zakresie podejmowane przez szkoły, rodzimą branżę stolarki budowlanej, a także Związek POiD?

Wsłuchując się w potrzeby branży, Związek Polskie Okna i Drzwi, wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa prowadził aktywne działania na rzecz powołania zawodu montera stolarki budowlanej. Zakończyły się one powodzeniem i podpisaniem przez Annę Zalewską, Minister Edukacji Narodowej, w dniu 7 grudnia 2017 roku, rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a następnie publikacją, w dniu 17 kwietnia 2018 roku, podstawy programowej. Kiedy pierwsi uczniowie rozpoczną naukę, czego się nauczą i w jakim czasie klienci indywidualni będą mogli skorzystać z usług absolwentów? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym tekstem.
Kto opracował podstawę programową i co ona zawiera?
Nad podstawą programową do nauki zawodu montera stolarki budowlanej pracował zespół ekspertów wyłoniony w drodze rozpisanego konkursu otwartego, ogłaszanego przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji. O pracach tych na bieżąco informował Radę Związku POiD Zdzisław Maliszewski, Doradca Techniczny Związku POiD, który służył zespołowi swoją wiedzą.
W programie kształcenia znalazły się m.in. montaż okien i drzwi balkonowych, montaż okien dachowych, montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz montaż bram, osłon okiennych i drzwiowych. Ponieważ istniejące zawody pokrewne, takie jak monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz i cieśla nie zawierają w swojej podstawie programowej montażu wewnętrznych schodów modułowych, w podstawie programowej dla zawodu „monter stolarki budowlanej” postanowiono uwzględnić również taki element. Założeniem było to, aby zawód montera stolarki budowlanej objął możliwie szeroki zakres prac montażowych. W praktycznie każdym budynku, gdzie montowane są okna dachowe zachodzi bowiem również konieczność zamontowania wewnętrznych modułowych schodów. Jest to więc wyjście naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, którzy korzystając z usług jednego specjalisty, będą mieli zapewniony zarówno montaż okien czy drzwi, jak i instalację wspomnianych schodów. Zakres praktycznej nauki zawodu znajduje również odzwierciedlenie w jego nazwie – stąd „monter stolarki budowlanej”, a nie „montażysta okien”.

Na rynku pojawił się podręcznik do nauki zawodu montera – czy będzie on wykorzystywany w szkołach?
Zanim jeszcze zawód montera stolarki budowlanej został utworzony, w ramach działań zmierzających do powołania tej profesji, Związek POiD we współpracy z firmami z branży i Fundacją VCC, w 2015 roku przygotował podręcznik podstawowy, a także podręczniki zaawansowane (montaż okien i osłon okiennych, montaż bram garażowych, montaż drzwi) do nauki zawodu. Podręczniki te zostały wydane przez Fundację VCC i uzyskały rekomendację Instytutu Techniki Budowlanej. Publikacje mogą być wykorzystywane w kształceniu przyszłych fachowców i czynnych już na rynku specjalistów, a także w ramach kursów pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach.
Kiedy pierwsi uczniowie rozpoczną naukę?
Przygotowanie odpowiedniej bazy szkoleniowej i wykwalifikowanej kadry wymaga czasu, a przede wszystkim zabezpieczenia środków finansowych przez organy prowadzące szkoły. Opublikowanie wspomnianej podstawy programowej do nauki zawodu montera stolarki budowlanej w kwietniu br. sprawiło, że rozpoczęcie kształcenia w tej profesji od września br. było znacznie utrudnione. Proces ten może potrwać w praktyce kilka lat, o czym Związek POiD komunikował już, m.in. w tekście opublikowanym pod adresem: http://dev.poid.eu/pl/wprowadzenie-zawodu-montera-stolarki-budowlanej-coraz-blizej/
W rozporządzeniu Minister Edukacji Narodowej określono jedynie minimalną liczbę godzin (1020 godzin) kształcenia zawodowego dla zawodu montera stolarki budowlanej. Najczęściej taka liczba godzin kształcenia realizowana jest w okresie 3 lat, w zależności od decyzji dyrektora danej placówki szkolnej. Związek POiD ufa, że dzięki współpracy całej branży oraz sekcji szkól zawodowych przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, we wrześniu 2019 roku powstanie kilka klas o profilu „monter stolarki budowlanej”.
Mimo tak krótkiego czasu na utworzenie klas o profilu „monter stolarki budowlanej”, klasa prowadząca kształcenie w tym zakresie została już utworzona od września 2018 roku w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu. Powstała tam również, otwarta przez firmę PORTA KMI Poland, Akademia Dobrego Montażu, w której monterzy oraz uczniowie przygotowujący się do wykonywania zawodu montera będą zdobywać fachową wiedzę z zakresu instalacji wyrobów stolarki budowlanej.
Jakie będą dalsze działania Związku POiD?
Jako organizacja branżowa, Związek POiD, może wspierać szkolenie kadry nauczycielskiej, jednak nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie nauczycieli do nauczania konkretnego zawodu. W ramach kampanii społecznej „DOBRY MONTAŻ”, Związek POiD wraz z Partnerami akcji aktywnie współpracuje ze szkołami, w których działają klasy patronackie. Uczniowie i nauczyciele z tych szkół mają możliwość uczestnictwa m.in. w szkoleniach z zakresu montażu, wyjazdach dydaktycznych oraz spotkaniach z przedstawicielami firm, co zapewnia im dostęp do aktualnej wiedzy na temat nowoczesnych technik montażowych i wykorzystywanych w nich rozwiązań. Partnerami bieżącej edycji „DOBREGO MONTAŻU” są firmy: AIB, FAKRO, GERDA, HÖRMANN, KLIMAS WKRĘT-MET, KRISPOL, MARCOPOL, PORTA KMI POLAND, PROLINE, ROTO i SOUDAL. Kampanię, w charakterze jej ambasadorów, wspierają profesjonalni monterzy. Towarzyszą jej również patroni medialni i merytoryczni: Instytut Techniki Budowlanej i Polskie Stowarzyszenie Dekarzy. Patronat honorowy nad inicjatywą sprawuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Związek POiD przygotował także spójny projekt lokalnego wsparcia wszystkich szkół, które chcą utworzyć klasy o profilu „monter stolarki budowlanej”. Projekt ten ruszy wiosną 2019 roku i POiD będzie wówczas zachęcać całe środowisko związane z branżą stolarki budowlanej do jego wsparcia.
Powołanie zawodu montera stolarki budowlanej to duży, poprzedzony kilkuletnim wysiłkiem, sukces całego rodzimego sektora stolarki budowlanej. Teraz, wraz z całym środowiskiem, Związek POiD będzie aktywnie działał na rzecz tego, aby od września 2019 roku w szkołach branżowych utworzone zostały klasy o profilu „monter stolarki budowlanej”, a za 4 lata na rynku pojawili się pierwsi absolwenci.

Dodaj komentarz


Przeczytaj również:

MONTERIADA już od 31 stycznia na targach BUDMA

Już 31 stycznia na targach BUDMA w Poznaniu startuje MONTERIADA. Na stoisku 108 w hali 5 ruszą wyjątkowe pokazy montażu na żywo nowoczesnych produktów, które pozwalają zadbać o ciepły dom. Organiza…

Związek Polskie Okna i Drzwi rusza z nowym programem społecznym

W odpowiedzi na obecną sytuację, w celu ożywienia rynku wyrobów stolarki budowlanej i wsparcia sprzedaży Państwa produktów, Związek POiD przygotował ogólnopolski program społeczny „WYMIANA STOLARKI…

„Vademecum – o czym monter wiedzieć powinien?” – odbyło się pierwsze szkolenie w ramach grupy „Porozmawiajmy o dobrym montażu”!

W piątek, 2 października br., ruszyła nowa edycja szkoleń dla uczniów szkół branżowych. Z myślą o młodych adeptach sztuki montażu, Związek POiD wraz z Partnerami kampanii „WYMIANA STOLARKI + DOBRY …