Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło prekonsultacje rządowego programu wsparcia dla firm energochłonnych na 2022 r.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do udziału w prekonsultacjach rządowego programu pomocy przedsiębiorcom energochłonnym, którzy w tym roku ponoszą wysokie koszty związane ze wzrostem cen energii. MRiT wypłaci firmom energochłonnym pomoc publiczną z tytułu wzrostu cen prądu i gazu powyżej 150% zeszłorocznej średniej ceny. To druga runda rządowego wsparcia dla firm energochłonnych. W budżecie programu jest ok. 5 mld zł.

Dziś ogłaszamy start prekonsultacji kolejnego programu rządowego wsparcia dla firm energochłonnych. Na propozycje zmian czekamy do 25 listopadaRównolegle program wysłaliśmy do prenotyfikacji przez Komisję Europejską, tak by potwierdzić jego zgodność z unijnym prawem pomocy publicznej i by móc później szybko przygotować ostateczną wersję programu i zacząć możliwie jak najszybciej wypłacać pieniądze– wskazuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Program na rok 2022 „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej” został przygotowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 (Dz.U. poz. 2088). Musi odpowiadać unijnym wymogom i uwzględniać unijne Wytyczne „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”, przedstawione przez Komisję Europejską 28 października br.

Kto skorzysta

Zakłada się, że do uzyskania pomocy uprawnieni będą przedsiębiorcy, którzy:

  • Prowadzą działalność energochłonną, tj. ponieśli koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu na poziomie co najmniej 3% wartość sprzedanej w 2021 r. albo co najmniej 6% w pierwszym półroczu 2022 r.
  • Prowadzą swoją główną działalność w sektorach sklasyfikowanych przez Komisję Europejską jako szczególnie narażonych na skutki obecnego kryzysu. Oznacza to, że co najmniej 50% przychodu takiej firmy w latach 2021-2022 pochodzi z działalności w jednym lub w wielu wymienionych sektorach.

To m.in. takie sektory jak produkcja wyrobów hutniczych, ceramicznych kafli i płytek, nawozów i związków azotowych, szkła płaskiego i gospodarczego.

Wysokość pomocy

W programie zaprezentowano też planowany sposób obliczania wysokości pomocy dla uprawnionych przedsiębiorców. Będzie obliczana na podstawie cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, płaconych przez danego przedsiębiorcę w poszczególnych miesiącach 2022 r.

Pomoc może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych, rozumianych jako koszty wzrostu cen powyżej poziomu 150% średniej ceny płaconej przez danego przedsiębiorcę w 2021 r. Przedsiębiorstwa z jednej grupy kapitałowej mogą uzyskać w sumie maksymalnie 4 mln euro pomocy.

O zwiększoną kwotę pomocy (80% kosztów kwalifikowanych do 50 mln euro na grupę kapitałową) będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy zanotowali spadek wskaźnika EBITDA (wynik finansowy przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją, z wyłączeniem jednorazowych strat z tytułu utraty wartości) o co najmniej 40 % pomiędzy rokiem 2022 a 2021

Operatorem Programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budżet programu na koszty poniesione w 2022 r. wynosi ok. 5 mld zł.

Zaprezentowane założenia programu mogą ulec zmianie w wyniku ewentualnych zastrzeżeń zgłoszonych przez organy KE w ramach procedury notyfikacji.

Jak zgłaszać uwagi?

Propozycje zmian w zasadach Programu prosimy zgłaszać na adres michal.ciesielski@mrit.gov.pl do 25 listopada 2022 r.

Więcej informacji o Programie.

ŹRÓDŁO: Ministerstwo Rozwoju i Technologii


Przeczytaj również:

STURTZ Polska Sp. z.o.o wstępuje do Związku POiD

Niezmiernie nam miło przyjąć w szeregi Związku Polskie Okna i Drzwi kolejną rozwijającą się firmę STURTZ Polska Sp. z.o.o. Sturtz Polska jest jedynym autoryzowanym przedstawicielstwem na Polskę nie…

Jakie mocowania wybrać przy montażu okien?

Pewne, stabilne zamocowanie stolarki okiennej to podstawa dla prowadzenia dalszych prac montażowych. Wykonanie precyzyjnego połączenia umożliwiają nowoczesne kołki, wkręty i łączniki, które powinny…

Nowe firmy członkowskie

Mamy przyjemność poinformować o przyjęciu w poczet firm członkowskich Związku POiD firmy: GlassLift Sp. z o.o. ul. Długa 15 95-100 Zgierz, Tel. +48 504 304 604 www.glasslift.pl Firma GLASSLIFT Sp….