Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na „Polish Chamber of Commerce’s DIPLOMEETING: on the way to re-open foreign markets”

Związek Polskie Okna i Drzwi informuje, o networkingowym spotkaniu „Polish Chamber of Commerce’s DIPLOMEETING: on the way to re-open foreign markets”, na które zaprasza Krajowa Izba Gospodarcza. Wydarzenie to odbędzie się z udziałem przedstawicieli placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce, którzy odpowiadają za kwestie współpracy gospodarczej i handlowej, w tym członków Klubu Radców Handlowych przy KIG, instytucji otoczenia biznesu, izb przemysłowo-handlowych zrzeszonych w KIG, samorządów regionalnych oraz wybranych firm, ściśle współpracujących z KIG.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 (czwartek) w godz. 10:0014:00 na specjalnej platformie biznesowej

Link do platformy

 

DIPLOMEETING składać się będzie z dwóch części:

– konferencyjnej w godz. 10:00-11:00

z udziałem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Wiceministra Spraw Zagranicznych odpowiedzialnego za współpracę ekonomiczną i rozwojową oraz innych przedstawicieli instytucji rządowych. Celem spotkania będzie pozyskanie informacji o kierunkach ekspansji gospodarczej, możliwościach uzyskania wsparcia i pomocy w działalności eksportowej:

  • Wsparcie eksportu i zagranicznych inwestycji
  • Kierunki ekspansji gospodarczej
  • Praktyczne narzędzia wsparcia

networkingowej, spotkania B2B w godz. 11:00-14:00

interaktywny panel spotkań B2B na platformie z przedstawicielami placówek dyplomatycznych. Korzystając z ogromnej wiedzy i doświadczenia nt. bieżącej sytuacji na danych rynkach, jaką posiadają dyplomaci reprezentujący swoje kraje będziecie Państwo mieli szansę na zapoznanie się z możliwościami współpracy na wybranych rynkach zagranicznych.

Zainteresowani uczestnictwem w wydarzeniu i spotkaniach B2B  powinny za pomocą platformy DIPLOMEETING, zarejestrować się i założyć swój indywidulany profil jako odwiedzający.

Link do rejestracji na spotkania b2b:

W linku poniżej znajduje się krótki film z instrukcją dla odwiedzających do rejestracji na platformie i sposobu umawiania spotkań z wybranymi przedstawicielami placówek dyplomatycznych/ekspertami:

https://youtu.be/TzFw-zikZIQ

Po zarejestrowaniu się każdy odwiedzający będzie miał dostęp do listy uczestników wydarzenia – ekspertów, przedstawicieli placówek dyplomatycznych umieszczonej na platformie. Dostęp do spotkań z ekspertami mają tylko zalogowani odwiedzający.

Proces umawiania spotkań z ekspertami odbywać się będzie następująco:

– odwiedzający po zalogowaniu się na swoje konto wchodzi na profil danego kraju, z którym chciałby umówić spotkanie , gdzie dostępny jest ekspert jako przedstawiciel danego kraju

– po kliknięciu w zakładkę eksperta pojawi się jego kalendarz na spotkania B2B. Należy wtedy wybrać z rozwijanej listy odpowiadającą nam godzinę i kliknąć „zaproponuj spotkanie”

– propozycja spotkania trafia do sekcji „proponowane spotkania” wybranego eksperta, dopiero po jego akceptacji przez eksperta, spotkanie automatycznie przenoszone jest do sekcji „spotkania”, zarówno u eksperta jak i u odwiedzającego o czym odwiedzający zostanie poinformowany mailowo za pośrednictwem platformy

– po wyborze i zatwierdzeniu spotkań b2b przez eksperta, harmonogram spotkań będzie dostępny w zakładce odwiedzającego „Moje spotkania”

Czas trwania spotkania z ekspertem wynosi ok. 12 minut + 3 minuty przerwy przeznaczonej na przelogowanie się na kolejne spotkanie. Ekspert oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania kalendarza i czasu trwania zaplanowanych spotkań.

Organizatorzy zapraszają  do rejestracji i do wyboru spotkań B2B z wybranymi przedstawicielami placówek dyplomatycznych.

 


Przeczytaj również:

Szkolenie Związku POiD dla zespołów serwisowo-montażowych stolarki budowlanej

Związek Polskie Okna i Drzwi zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „ Prawidłowe zasady montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Naprawa i renowacja stolarki budowlanej”. W związku z tym, iż poprzednie …

Polska Branża Budowlana na Mistrzostwach Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim

Na co dzień konkurują na trudnym rynku, a w pierwszym tygodniu września stanęli w szranki w Mistrzostwach Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim. XII edycja Regatta Build Cup przyciągnęła p…

Wsparcie dla termomodernizacji budownictwa coraz bliżej

Wsparcie dla termomodernizacji budownictwa coraz bliżej Związek POiD zabiega o wprowadzenia rozwiązań wspierających kompleksową termomodernizację budynków. Propozycje konkretnych działań w tym zakr…