Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Producenci materiałów dla budownictwa apelują do Premiera i Rządu o przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji

Związek POiD wraz z  osiemnastoma innymi organizacjami poparł apel, wystosowany przez  Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa do Premiera Mateusza Morawieckiego o jak najszybsze przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji. Brak przyjęcia Strategii oznacza brak dostępu do środków finansowych z UE oraz większe koszty użytkowania budynków. Stanowi ona również istotny element krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Przedsiębiorcy podkreślają korzyści dla gospodarki wynikające z wdrożenia Strategii, która wskazuje na potrzebę zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie.

Długoterminowa Strategia Renowacji powinna być przedłożona Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r. Jest to jeden z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021-2027. Jej głównym celem jest stworzenie warunków pozwalających w sposób długofalowy zmodernizować budynki w Polsce – zgodnie z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Strategia przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, wskazuje na potrzebę promocji głębokiej termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Jednocześnie określa skalę i źródła wsparcia finansowanego tego procesu.

Producenci materiałów budowlanych zwracają uwagę na wiele korzyści związanych z termomodernizacją krajowych zasobów budowlanych. Ograniczy ona niekorzystny wpływ wzrostu cen energii na budżety gospodarstw domowych – budynki po termomodernizacji mogą zużywać nawet o 60% mniej energii. Ponadto, zmniejszy negatywny wpływ budynków na środowisko, dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń. Podwyższy jakość i komfort życia w budynkach po termomodernizacji. Co więcej – pozwoli stworzyć dodatkowe 100 tys. zielonych miejsc pracy na obszarze całego kraju.

Jak wynika ze Strategii skutkiem opłacalnej pod względem ekonomicznym termomodernizacji ma być oszczędność energii końcowej w budynkach mieszkalnych wynosząca 147 TWh, co odpowiada 75 proc. obecnego poziomu zapotrzebowania na energię końcową. Redukcja emisji CO2 przewidywana jest na poziomie 37 mln ton w skali roku i jest to równowartość 10 proc. całkowitej rocznej emisji gazów cieplarniach w naszym kraju. Emisje pyłów zostaną zmniejszone o 89 tys. ton rocznie, co stanowi jedną czwartą całkowitej emisji pyłów w Polsce.

„Przyjęta i efektywnie wdrażana Długoterminowa Strategia Renowacji ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i ochrony środowiska naturalnego w naszym kraju. Jej realizacja to ogromna szansa dla przedsiębiorców – producentów wyrobów budowlanych, ale też tysięcy małych i średnich firm wykonawstwa budowlanego, które często zlokalizowane są w słabiej rozwiniętych gospodarczo regionach Polski” – podkreśla Szymon Firląg, Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

 

Apel do Premiera i Rządu o przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji

Pod apelem podpisały się następujące organizacje:

 1. Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji (SGGiK)
 2. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 3. Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji (ZHI)
 4. Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” (SIPUR)
 5. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS)
 6. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)
 7. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV (SBF POLSKA PV)
 8. Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG)
 9. Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (MIWO)
 10. Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE (SHE)
 11. Miesięcznik IZOLACJE
 12. Ocieplam dom i walczę ze smogiem – akcja społeczna
 13. CEMEX Polska
 14. Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów (POiD)
 15. Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)
 16. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS)
 17. Konfederacja Lewiatan
 18. Związek Zawodowy „Budowlani”
 19. Stowarzyszenie Polska Wentylacja (SPW)

O Związku Pracodawców Producentów dla Budownictwa

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa jest organizacją skupiającą przedsiębiorstwa, reprezentującą ponadbranżowe interesy członków wobec środowisk zewnętrznych, w tym naukowo-technicznych, organów administracji państwowej i samorządowej. Związek angażuje się w problemy całego budownictwa, od gospodarki przestrzennej, przez prawo budowlane, instrumenty finansowe aż po wymogi eksploatacyjne (świadectwa energetyczne). Organizacja czynnie uczestniczy w tworzeniu i modyfikacji aktów prawnych, norm i wymagań technicznych, na poziomie krajowym i międzynarodowym. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branży budowlanej w celu wymiany doświadczeń i wniosków. Związek kształtuje i upowszechnia zasady etyki i normy rzetelnego postępowania w procesie produkcji, certyfikacji, obrocie gospodarczym i w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Członek Konfederacji Lewiatan.

 

ŹRÓDŁO: Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa


Przeczytaj również:

„TERMOMODERNIZACJA+DOBRY MONTAŻ”: Drzwi wewnętrzne – do czego i jak je dopasować?

Przy wyborze drzwi wewnętrznych do domu bierzemy pod uwagę estetykę, trwałość i funkcjonalność. Poza tymi kluczowymi aspektami, ważne jest również ich odpowiednie dopasowanie do aranżacji pomieszcz…

Branża stolarki otworowej solidaryzuje się z Ukrainą

W obliczu dramatycznych zdarzeń związanych z atakiem Rosji na Ukrainę, polska branża budowlana deklaruje solidarność z narodem ukraińskim. Niekończącemu się konfliktowi zbrojnemu nie tylko przygląd…

List otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy sytuacji na rynku drewna

26 września Lasy Państwowe rozpoczęły procedury sprzedaży drewna na pierwsze półrocze 2023r. Opisane w zarządzeniu nr 57 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 22. września 2021 roku w spra…