Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Konferencja Techniczna: Konstrukcje przeszklone – nowe wyzwania, technologie i badania

Związek Polskie Okna i Drzwi patronujący wydarzeniu pt. „Konstrukcje przeszklone – nowe wyzwania, technologie i badania” organizowanemu co roku przez miesięcznik „Świat Szkła” zaprasza do udziału w Konferencji Technicznej, która odbędzie się dnia 23 listopada br. w Warszawie.

Na XXXIX Konferencji w szczególności mile widziani będą:

– przedstawiciele firm zajmujących się produkcją, obróbką i montażem elementów szklanych (we wnętrzach i na fasadach);
– projektanci konstrukcji przeszklonych, architektów, wykonawców budowlanych;
– dostawcy szkła architektonicznego: float, powlekanego, lakierowanego, hartowanego, laminowanego, itp;
– dostawcy systemów profili fasadowych, okuć i łączników montażowych, klejów i uszczelniaczy;
– dostawcy napędów i sterowania stolarką otworową oraz systemów kontroli dostępu;
– dostawcy maszyn, narzędzi i materiałów służących do produkcji szkła budowlanego i szyb zespolonych, a także do zdobienia szkła (sitodruk, druk cyfrowy, itp.);
– dostawcy maszyn, urządzeń i materiałów służących do montażu elementów szklanych na fasadach;
– dostawcy programów komputerowych wspomagających projektowanie konstrukcji szklanych i fasad.

– Innych profesjonaliści z branży fasad, okien i szkła architektonicznego/budowlanego

– Pracownicy pionów technicznych firm zajmujących się inwestycjami, administrowaniem budynkami

– Przedstawiciele uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń technicznych oraz pracowników pionów technicznych.

Konferencja odbywa się w ramach obchodów INTERNATIONAL YEAR OF GLASS 2022.

Obchody IYoG 2022 (Międzynarodowy Rok Szkła 2022) zostały uchwalone w formie rezolucji ONZ, aby podkreślić ogromną rolę szkła we współczesnym świecie.

Referaty merytoryczne

Prelekcje zostaną wygłoszone przez przedstawicieli uczelni technicznych i instytutów naukowo-badawczych i obejmą następującą tematykę*:

Analizy doświadczalne i obliczeniowe cylindrycznych szyb zespolonych, Marcin Kozłowski, Kinga Zemła, Politechnika Śląska

– Nośność podkrytyczna szkła laminowanego mocowanego punktowo z lokalnym wzmocnieniem siatką stalową, Marcin Kozłowski, Dominik Wasik, Politechnika Śląska

– Nośność podkrytyczna szklanych elementów w świetle norm i badań własnych,, Marcin Kozłowski, Politechnika Śląska

– Badania połączeń punktowych metalowo-szklanych z różną konfiguracją wzmocnień – obciążonych w maszynie przestrzennej, Marcin Kozłowski Politechnika Śląska, Maciej Cwyl, Wiktoria Felczak, Michał Machoń, Karolina Krzyżanowska, Politechnika Warszawska

– Bezpieczeństwo pożarowe drzwi w ścianach przeszklonych,, Bartłomiej Sędłak, Instytut Techniki Budowlanej.

– Wpływ warunków atmosferycznych na szkło ognioodporne, Magda Kosmal, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

– Anizotropia (i wybrane wady optyczne) w szkle architektonicznym – haze (zamglenie), prążki interferencyjne, Manuela Reben (referat zdalny)

– Izolacyjność akustyczna fasad przeszklonych, Leszek Dulak, Politechnika Śląska

– Błędy i uszkodzenia związane z realizacją i eksploatacją fasad szklanych, Maciej Cwyl, Hubert Brodacki, Adrianna Paluch, Politechnika Warszawska

 * organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu tematycznego Konferencji

Referaty techniczne

Program merytoryczny Konferencji będzie dodatkowo wzbogacony firmowymi prezentacjami omawiającymi programy, materiały, urządzenia i technologie wykorzystywane do projektowania i montażu konstrukcji przeszklonych oraz do produkcji ich elementów.

Dodatkowo przewidujemy wydanie specjalne miesięcznika „Świat Szkła”. Zamieszczone w nim artykuły będą stanowiły uzupełnienie referatów wygłaszanych podczas seminarium

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji ON-LINE na stronie

https://konferencja2022-11.swiat-szkla.pl/

Szczegółowych informacji udzielają:

 Dział Marketingu i Reklamy:
Jan Ben Said, 

tel. kom.: 602 786 268
e-mail:  konferencja@swiat-szkla.pl

Redakcja Świat Szkła:
Krzysztof Zieliński,
tel. Kom.: 605 890 789, e-mail:  k.zielinski@swiat-szkla.pl,

Redakcja miesięcznika ŚWIAT SZKŁA
ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
e-mail:  szklo@swiat-szkla.plwww.swiat-szkla.pl

 

 

 


Przeczytaj również:

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków POiD – 22 MAJA

W dzień poprzedzający XIV Kongres Stolarki Polskiej, czyli 22 maja 2024 r. w godz. 15:00 – 18:00, w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków POiD. Zapr…

Wymiary referencyjne okien na tle norm europejskich

Zainteresowanie budownictwem energooszczędnym na świecie z roku na rok wzrasta. Jest ono wspierane przez Unię Europejską, a poszczególni członkowie Wspólnoty realizują własne programy wspierające t…

Webinarium: Zmiany w programie „Czyste Powietrze” w 2022 roku

Związek Polskie Okna i Drzwi w ramach kampanii „DOBRY MONTAŻ – BUDUJESZ DLA POKOLEŃ” , organizuję szkolenie dla producentów stolarki budowlanej  na temat nowej wersji programu „Czyste Powietrze”. W…