Wymień stolarkę

OKNA

Firmy zainteresowane  udziałem w programie mogą zgłaszać swój akces do naszego Biura:

Aleksandra Komorowska

Sekretariat - kom. 608 222 296
E-mail: biuro@poid.eu