Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Deceuninck przyjmuje ambitne cele dla zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w oparciu o Science Based Targets

Firma Deceuninck zobowiązała się do wyznaczenia celów w zakresie redukcji emisji  zgodnie z założeniami inicjatywy Science Based Targets (SBTi). W związku z tym Deceuninck dołączył do kampanii Business Ambition for 1.5°C – ogólnoświatowej grupy firm dostosowujących swoją działalność do postanowień paryskiego porozumienia klimatycznego, którego celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C.

Deceuninck zobowiązał się do realizacji celów SBTi w lutym 2022 roku, po inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla opracowanej w roku 2021. W ostatnich miesiącach Deceuninck określił mapę drogową redukcji emisji zgodnie ze standardem Net-Zero. Firma jest gotowa do przedłożenia celów do walidacji przez SBTi.

Emisje związane z działalnością własną (Zakres 1 i 2) stanowią 12% śladu węglowego firmy Deceuninck. Pokazuje to, jak ważne jest spojrzenie na cały łańcuch wartości, a w szczególności na pozyskiwanie surowców. Dodatkowe wysiłki w zakresie recyklingu będą miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów firmy.

Deceuninck zobowiązuje się do zmniejszenia bezwzględnych emisji z Zakresów 1 i 2 o 60% do roku 2030 w porównaniu z rokiem bazowym 2021. Uwzględniając oczekiwany wzrost, wymaga to 75% redukcji emisji na tonę wyprodukowanego produktu. Dzięki temu celowi Deceuninck przekracza minimalną ambicję SBTi (42%).

Deceuninck zobowiązuje się do zmniejszenia emisji z Zakresu 3 o 48% na tonę wyprodukowanego produktu do roku 2030 w stosunku do roku bazowego 2021. Maksymalizacja wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu będzie kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie tych ambitnych celów.

Deceuninck zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w całym łańcuchu wartości do 2050 roku.

 

Bruno Humblet, CEO Deceuninck:

„Odpowiedź na apel SBTi o podjęcie przez korporacje działań na rzecz klimatu ilustruje nasze silne zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Cele oparte na badaniach naukowych stanowią dla nas ramy do oceny każdej decyzji biznesowej z punktu widzenia ograniczania zmian klimatu.

Od lat jesteśmy pionierem w branży dzięki naszym zakładom recyklingu. Recykling będzie nadal odgrywał kluczową rolę w naszej mapie drogowej redukcji emisji dwutlenku węgla, ponieważ oznacza ograniczenie pozyskiwania surowców. Chcemy dawać przykład w branży i czekamy na podjęcie znaczących działań na rzecz klimatu wspólnie z naszymi dostawcami i innymi interesariuszami”.

Celine De Waele, Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy Deceuninck:

„Nasza mapa drogowa redukcji emisji dwutlenku węgla obejmuje inwestycje w efektywność energetyczną naszych procesów operacyjnych oraz elektryfikację, stopniowe wycofywanie oleju opałowego, a także produkcję i pozyskiwanie energii odnawialnej”.

ŹRÓDŁO: Deceuninck Polska

 


Przeczytaj również:

Zostań Mistrzem Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Akademia Zdrowego Budownictwa wraz ze Związkiem Polskie Okna i Drzwi zapraszają do udziału w szkoleniu Mistrz Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego.  Dat…

Wymiana stolarki w programie „Czyste Powietrze” – jak wyglądają statystyki?

W ramach kampanii społecznej „WYMIANA STOLARKI + DOBRY MONTAŻ” Związek POiD wraz z Partnerami zachęca Polaków do wymiany stolarki otworowej, informując przy tym o możliwości dofinansowania inwestyc…