Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD) na spotkaniu Forum Dialogu Związku Pracodawców Business Centre Club

Rada Dialogu Bussines Centre Club, została powołana w celu prowadzenia współpracy w zakresie rozwoju dialogu społecznego na poziomie ogólnopolskim i regionalnym. Członkami tego prestiżowego klubu biznesu są przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, lekarze, prawnicy oraz wydawcy. Związek Polskie Okna i Drzwi, jest jedynym przedstawicielem sektora budownictwa, wchodzącym w skład Rady Dialogu.

Dnia 30.10.2019 odbyło się Spotkanie Forum Dialogu Związku Pracodawców Business Centre Club. Tematem obrad posiedzenia były m.in. płaca minimalna, limit 30-krotności, kłopoty z zatrudnianiem cudzoziemców, oraz sytuacja w Radzie Dialogu Społecznego.

Wojciech Nagiel – ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych i pracy przedstawił prezentacje „Argumenty za utrzymaniem limitu tzw. 30- krotności w składce ZUS w otoczeniu sytuacji gospodarczej Polski”, w której naświetlił koszty zniesienia tego limitu (to m.in. podniesienie kosztów zatrudnienia, wzrost opodatkowania, osłabienie PPK).

O płacy minimalnej i zapowiadanych zmianach w latach 2020-2024 mówił Witold Michałek- ekspert BCC ds. gospodarki, legislacji i lobbingu, minister GGC BCC. Przypomniał m.in. o pomyśle BCC jej regionalnego zróżnicowania. Z głosów, które docierają do BCC wynika, że przedsiębiorcy obawiają się konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z podniesienia wynagrodzenia minimalnego. Jedną z nich może być ucieczka wielu firm w szarą strefę.

Michał Wysłocki- ekspert BCC ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce opowiedział o Okrągłym Stole organizacji pracodawców w Małopolsce i wypracowanym memorandum do rządu w sprawie zatrudniania cudzoziemców. Po sukcesie inicjatywy w Małopolsce inne regiony myślą o organizacji okrągłego stołu u siebie.

Temat zatrudniania cudzoziemców wywołał żywą dyskusję. Rozmawiano m.in. o tym, w jakich krajach można szukać pracowników i co zrobić, by pozyskiwać ich łatwiej niż do tej pory.

Marek Goliszewski- prezes BCC, przedstawił pryncypia BCC po wyborach i opowiedział o rozmowie z premierem i Prezydentem. Wspólne wartości najważniejsze dla przedsiębiorców, to praworządność, wolny rynek, uczciwa konkurencja, niezależne sądy. Na tych filarach opiera się budowa gospodarki kraju, a nowe firmy mogą się tworzyć i rozwijać.

Posiedzenie, które  odbyło się w pałacu Lubomirskich w Warszawie, prowadziła Iwona Paszkiewicz, przewodnicząca Prezydium Forum Dialogu. Wszelkie ustalenia jakie zostały podjęte, podczas zgromadzenia, a także skutki proponowanych zmian zostaną przekazane stronie rządowej, do rozpatrzenia.

 

źródło: Bussines Centre Club


Przeczytaj również:

MONTERIADA 2023 pod hasłem: Zadbaj o ciepły dom

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią na targi BUDMA w Poznaniu powraca MONTERIADA. Tym razem pod hasłem: Zadbaj o ciepły dom. Na stoisku wydarzenia zobaczymy więc energooszczędne okna, drzw…

Co działo się na MONTERIADZIE 2024 na targach BUDMA?

Ponad 15 godzin pokazów dobrego montażu na żywo, 9 stoisk eksperckich, wystawa zamontowanych produktów, konferencja prasowa i setki rozmów z ekspertami – tak wyglądała w pigułce MONTERIADA 2024. Zo…

W 2022 stowarzyszenie rośnie w siłę: EPPA wita trzech nowych członków

Bruksela, Luty 2022: EPPA, europejskie stowarzyszenie branżowe dostawców systemów okiennych z PCV, powitało trzech nowych członków: dzięki Alphapro Groupe z Francji, Finstral z Włoch oraz stowarzys…