Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Zarządzanie dostępem w bankach i instytucjach finansowych

We współczesnym świecie banki i instytucje finansowe są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. W tego rodzaju obiektach przetwarzane są wrażliwe dane osobowe i poufne dokumenty finansowe dlatego też poszczególne wejścia i pomieszczenia muszą zostać odpowiednio zabezpieczone przed dostępem postronnych osób. Idealnie sprawdzają się w tej roli elektroniczne systemy kontroli dostępu opierające się na nowoczesnych urządzeniach i sprawdzonych technologiach.

Rozwiązania gotowe oraz dedykowane

Oferta systemów kontroli dostępu firmy NOVET obejmuje zarówno rozwiązania gotowe takie jak na przykład V364, jak i dedykowane (system LSA), które są opracowywane w oparciu o analizę potrzeb danej instytucji zgodnie ze specyfiką prowadzonej przez nią działalności. Niezależnie od wybranego systemu zastosowana technologia gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i skutecznie chroni przed nieuprawnionym dostępem do pomieszczeń, w których znajdują się akta i inne wrażliwe dane osobowe oraz poufne dokumenty finansowe.

Bezpieczne szyfrowanie za pomocą zaawansowanego algorytmu

Transmisja danych odbywa się przy użyciu 128-bitowego klucza AES, który zabezpiecza przesyłane informacje przed przejęciem i/lub odczytaniem w wyniku ataku metodami „brute force” czy „man in the middle”. 128-bitowy klucz AES będący kluczem sesji jest generowany przy użyciu algorytmu krzywych eliptycznych Diffiego-Hellmana (DHEC).

Jest to metoda bezpiecznej wymiany kluczy kryptograficznych poprzez kanał publiczny, gdyż klucz sesji AES jest ważny jedynie w czasie trwania komunikacji. W momencie zakończenia komunikacji, taki klucz sesji wygasa, a po ponownym nawiązaniu komunikacji tworzy się nowy, zupełnie inny klucz sesji, wygenerowany na nowo przez algorytm DHEC.

Zdalne zarządzanie dostępem z dowolnego miejsca na świecie

W zależności od potrzeb i preferencji klienta może on zbudować system kontroli dostępu korzystając z serwera znajdującego się w centrum przetwarzania danych zarządzanym przez ISEO lub samemu zadbać o hosting używając dedykowanego serwera i odpowiadając za jego konfigurację, instalację oraz utrzymywanie środowiska niezbędnego do prawidłowego działania systemu.

W nowoczesnych systemach kontroli dostępu zarządzanie dostępem jest możliwe z dowolnego miejsca na świecie pod warunkiem posiadania połączenia z siecią internetową. Administrator takiego systemu posiada wgląd w pełną historię zdarzeń na wszystkich bramkach, przejściach i drzwiach. Może też zdalnie monitorować sytuację w poszczególnych pomieszczeniach w czasie rzeczywistym zarządzając w ten sposób wieloma obiektami położonymi w różnych miastach, regionach, a nawet w innych państwach.

Energia dostarczana bezpośrednio z klucza

W przypadku najnowszych systemów kontroli dostępu zarówno transmisja danych, jak i energii odbywa się przy wykorzystaniu technologii indukcyjnej. Zapewnia ona nie tylko wygodę i bezpieczeństwo, ale także błyskawiczne działanie klucza, gdyż proces wymiany informacji pomiędzy wkładką i kluczem zajmuje poniżej 80 milisekund. Brak konieczności stosowania okablowania nie tylko ułatwia zamontowanie wkładek, ale umożliwia także ich szybką wymianę oraz zastosowanie wkładek w miejscach, w których doprowadzenie kabli wiązałoby się z kosztownymi oraz skomplikowanymi pracami budowlanymi. Zarówno wkładki F9000, jak i inne rodzaje wkładek i zamków można z łatwością zamontować nie tylko na nowych, ale także na używanych wcześniej drzwiach w miejsce dotychczas stosowanych tradycyjnych wkładek i zamków mechanicznych.

Łatwe modyfikowanie uprawnień i duża elastyczność w działaniu

W elektronicznych systemach kontroli dostępu rolę tradycyjnego klucza mechanicznego pełnią poświadczenia, którymi mogą być na przykład klucze mechatroniczne, karty zbliżeniowe RFID, opaski, breloki, smartfony z zainstalowaną aplikacją itd. Zapisywane są na nich uprawnienia umożliwiające otwieranie jedynie wybranych drzwi. W przypadku zgubienia poświadczenia administrator może je natychmiast unieważnić bez konieczności wykonywania jakichkolwiek działań na wkładce czy zamku.

Co więcej dzięki możliwości zdalnego modyfikowania uprawnień, jeśli pracownik zgłosi, że danego dnia nie przyjdzie do pracy, udaje się na kwarantannę czy planuje w najbliższym czasie urlop, prawa dostępu, którymi dysponuje mogą zostać zawieszone na czas jego nieobecności w pracy. W przypadku gdy dany użytkownik zmienia stanowisko i zwróci klucz, można go w łatwy sposób przeprogramować i przekazać nowemu pracownikowi. Elastyczność i skalowalność systemów kontroli dostępu umożliwia także ich łatwe rozwijanie o nowe urządzenia, budynki czy drzwi, gdy tylko pojawi się taka potrzeba. Zapewnia to dużą swobodę w zarządzaniu działalnością firmy, banku czy instytucji finansowej, gdyż zastosowany system można stale rozbudowywać zależnie od zmieniających się wymagań i uwarunkowań.

 

ŹRÓDŁO: NOVET


Przeczytaj również:

MyPricer by ELCIA partnerem głównym XIV Kongresu POiD

Dywersyfikacja rynków sprzedaży stała się kluczem do utrzymania i wzrostu sprzedaży w ostatnich miesiącach. Jak efektywnie eksportować ? Jak przyciągnąć klientów ? MyPricer by ELCIA jako partner g…

Zostań Mistrzem Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Akademia Zdrowego Budownictwa wraz ze Związkiem Polskie Okna i Drzwi zapraszają do udziału w szkoleniu Mistrz Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego.  Dat…

Związek Polskie Okna i Drzwi podejmuje współpracę z Polskim Instytutem Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej – Polisch Passive Hause Institute oraz Akademią Zdrowego Budownictwa

Związek POiD podjął współpracę z Polskim Instytutem Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w zakresie działań na rzecz promocji certyfikowanej stolarki pasywnej oraz interdyscyplinarnych szkol…