Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Warsztaty techniczne w Instytucie Techniki Budowlanej – Zapraszamy 7 października

Rozpoczynamy jesienną edycję cyklu szkoleń technicznych. Najbliższe spotkanie szkoleniowo-warsztatowe odbędzie się 7 października, w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Zapraszamy do zgłaszania udziału.

Tematem spotkania szkoleniowego będzie omówienie i przedstawienie cech i parametrów wytrzymałościowych stolarki.

Szkolenie przeprowadzone będzie w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie w Zakładzie Inżynierii Elementów Budowlanych kierowanym przez mgr inż. Marzenę Jakimowicz.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatu. Uczestnicy oprócz wiedzy merytorycznej z omawianego z kresu, będą mieli okazje zapoznać się z funkcjonowaniem stanowisk badawczych takich jak:

  • kabina powietrzno – deszczowa
  • stanowisko badań odporności wyrobu na włamanie
  • stanowisko do badań odporności na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim.

Na stanowiskach przedstawione zostaną praktyczne pokazy prowadzonych badań.

Gospodarzem spotkania szkoleniowego będzie Augustyn Zioło – doradca w Związku POiD.

TERMIN: 7 października 2019 roku

GODZINA: 10.30 – 15.30

MIEJSCE: Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych, ITB Warszawa, ul. Ksawerów 21

PROGRAM:

 9.30 – 9.45      Powitanie uczestników szkolenia

9.45-10.15       Przedstawienie zakresu prac badawczych Zakładu – Jacek Kosieradzki ITB

10.15-11.00     Zasady wprowadzania wyrobów stolarki okiennej i drzwiowej na zgodność z

oznakowaniem CE lub B –  Augustyn Zioło

11.00-11.15     Przerwa kawowa

11.15 -12.00    Certyfikacja procesu drzwi do przejść ewakuacyjnych – Marzena Jakimowicz

12.00-14.00     Prezentacja wraz z omówieniem cykli badań na poszczególnych stanowiskach

– badania stolarki na kabinie powietrzno-deszczowej

– badanie odporności wyrobu na włamanie – określenie klas RC

– badanie na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim

14.00-14.15    Przerwa kawowa

14.15-15.00     Zadania laboratorium w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości

użytkowych Wyrobów – Marzena Jakimowicz ITB , Agnieszka Gorycka

15.00-16.00    Wyniki badań i deklarowanie cech wytrzymałościowych w dokumentacji

producenta – Augustyn Zioło

16.00                Podsumowanie i zakończenie szkolenia

  • Udział w szkoleniu uczestników niezrzeszonych – cena 300 zł netto
  • Udział w szkoleniu dla firm członkowskich POiD – cena 150 zł netto

Istnieje możliwość wykorzystania II cz. składki członkowskiej za rok 2019.

Pobierz formularz zgłoszeniowy


Przeczytaj również:

BUDUJMY razem dla pokoleń – zapraszamy do współpracy w ramach nowej kampanii!

Od dobrego montażu zależy nie tylko funkcjonalność okien, drzwi czy bram, ale również ich długoletnie działanie. Ta idea przyświeca akcji społecznej, którą prowadzimy już od 7 lat. W 2020 roku ten …

Już jest sierpniowy Monter Stolarki

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania magazynu MONTER STOLARKI, a w nim: Nauka zawodu – to nie gorsza opcja, to szansa Wirtualne portfolio fachowca na Instagramie Style sprzedaży – dać wybór c…

Protokół z posiedzenia Rady Wyrobów Budowlanych.

W dniu 10 lipca 2018r odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych, organu opiniodawczo- doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Z ramienia branży stolarki budowlanej repreze…