Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Walne Zgromadzenie Członków Związku Polskie Okna i Drzwi

W czwartek 17 września odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Związku POiD. Po konsultacjach z członkami ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o przeprowadzeniu obrad w formie online.

Walne Zgromadzenie  Członków Związku POiD odbywa się raz na 2 lata, a bieżące spotkanie miało charakter sprawozdawczy. Przedstawione i przyjęte zostało sprawozdanie z działań Zarządu i Rady Związku za okres 2018-2020 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019, które poprzedziły pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej. Uczestnicy udzieli również absolutorium dla Zarządu Związku POiD.

Spotkanie otworzył Janusz Komurkiewicz (Fakro), prezes Związku, a prowadził je Szymon Nadzieja (Proventus), wiceprezes POiD, wybrany przez uczestników na przewodniczącego tegorocznego Walnego Zgromadzenia.  Na sekretarza powołano Aleksandrę Komorowską, kierownika biura POiD.

Składając sprawozdanie z działalności Związku za lata 2018-2020, Paweł Wróblewski – dyrektor zarządzający POID – przedstawił szczegółowe podsumowanie projektów, realizowanych na rzecz branży. Wśród wielu aktywności na szczególną uwagę zasługują projekty dotyczące szkolnictwa branżowego, które wpłynął znacząco na podniesienie świadomości o zapotrzebowaniu specjalistów – monterów stolarki, ale również na zwiększenie zainteresowania tym zawodem wśród młodzieży. Prace te pociągnęły za sobą kolejne działania na rzecz rozwoju działalności szkoleniowej Związku, a także rozszerzyły portfolio kanałów komunikacji.  Związek aktywnie włącza się w działania na rzecz propagowania ekologicznych rozwiązań w budownictwie m. in. ramach programu „Czyste powietrze” W ciągu ostatniego roku przyspieszyły prace nad wnioskiem w sprawie wstrzymania zaostrzania parametrów charakterystyki energetycznej budynków, które zostały zainicjowane przez POiD już w 2017 roku. Do petycji dołączyły inne organizacje z branży deweloperskiej, architektonicznej, a także organizacje biznesowe, które wspólnie zaproponowały określone zmiany, mające na celu wstrzymanie konsekwencji zaostrzania parametrów w  Warunkach Technicznych 2021. Ostateczne postanowienia Ministerstwa Rozwoju zostaną opublikowane w najbliższym czasie. To tylko wybrane działania, które ewoluują i rozwijają się z roku na rok, tworząc przestrzeń do dyskusji społecznej. Szczegółowe sprawozdanie znajduje się na: https://poid.eu/2020/09/16/zawiadomienie-o-walnym-zgromadzeniu-czlonkow-poid/

Dziękujemy wszystkim przedstawicielom firm członkowskich Związku POiD za udział w Walnym Zgromadzeniu Członków

 


Przeczytaj również:

Związek POiD zachęca do odbioru zaproszeń na Targi BUDMA w Poznaniu

Wkrótce kilka najważniejszych dni dla sektora stolarki budowlanej. Od 4-7 lutego przy ul. Głogowskiej 14, w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2020.  Związek …

Witamy kolejną firmę członkowską – Glassolutions Saint-Gobain

Miło nam ponownie powitać w szeregach Związku Polskie Okna i Drzwi  firmę Glassolutions, która nie licząc  krótkiej przerwy funkcjonuje w strukturach POiD od ponad 10 lat.     Glassolutions wchodzi…

Związek Polskie Okna i Drzwi wznawia cykl szkoleń stacjonarnych

Związek Polskie Okna i Drzwi wraca po dłuższej przerwie, spowodowanej epidemią Covid-19 z kolejną edycją szkoleń stacjonarnych. Szkolenia w zależności od charakteru i programu będą organizowane w s…