Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Szkolenie Związku POiD dla zespołów serwisowo-montażowych stolarki budowlanej

Związek Polskie Okna i Drzwi jako organizator, zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „ Prawidłowe zasady montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Naprawa i renowacja stolarki budowlanej”, które odbędzie się 24-25 marca  br. w Centrum Szkoleniowym firmy OTTIMO w Chwostku koło Lublińca.

Trwałość i funkcjonalność stolarki otworowej w zdecydowanym stopniu zależy od ich prawidłowego montażu. W większości przypadków niezadowoleni inwestorzy zgłaszają reklamacje nie co do jakości okien i drzwi, ale wskazują błędy montażowe jakie popełniają wykonawcy. Właściwy montaż stolarki okiennej ma istotny wpływ na jej parametry termiczne jak i komfort użytkowania, dlatego nowoczesne produkty stolarki okiennej i drzwiowej dostępne na rynku wymagają użycia odpowiednich technik montażowych, do czego niezbędna jest odpowiednia wiedza i kwalifikacje.

Celem szkolenia jest przekazanie informacji o obecnych wymaganiach stawianych stolarce budowlanej, podstawowych parametrach takich jak izolacyjność termiczna i akustyczna, wytrzymałość mechaniczna i wentylacja. W trakcie szkolenia omówione zostaną kierunki rozwoju nowoczesnego montażu stolarki, zasady pracy z systemami i narzędziami naprawczymi oraz obowiązujące normy i regulacje wprowadzania wyrobów do obrotu.  Szkolenie zostało podzielone na dwa bloki, w których oprócz wiedzy teoretycznej przeprowadzone zostaną warsztaty, podczas których montażyści poznają techniki i systemy prawidłowego montażu okien i drzwi oraz dokonają  profesjonalnej naprawy typowych i nietypowych uszkodzeń stolarki. Szkolenie zakończy się sprawdzianem z wiedzy teoretycznej i praktycznej po którym nastąpi wręczenie certyfikatów i świadectw ukończenia szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają możliwość zakupu po preferencyjnych cenach zestawów naprawczych systemu OTTIMO.

Formularz zgłoszeniowy

Miejsce: Centrum szkoleniowe Firmy OTTIMO, Chwostek – Lubliniec

                  42-714 Chwostek 

                  Pl. Mikołaja Kopernika 23

Dzień 24.03.2022r.          

9.00 – 9.15   Rejestracja uczestników szkolenia. Omówienie zadań dnia szkoleniowego

9.15 – 10.00  Rozpoczęcie szkolenia – wydanie konspektów i materiałów szkoleniowych

Obecne wymagania stawiane dla stolarki budowlanej

Rodzaje, podział okien i drzwi, budowa, funkcje.

Podstawowe parametry stolarki budowlanej – izolacyjność termiczna i akustyczna, wytrzymałość mechaniczna, wentylacja

Materiały stosowane w stolarce (do produkcji profili okiennych, szkło, okucia, uszczelki)

Kierunki rozwoju nowoczesnego montażu stolarki

10.00-12.30  Podstawowe zasady prawidłowego montażu – SOUDAL, SFS

Nowoczesne technologie energooszczędnego montażu stolarki budowlanej

Część wykładowa:

– materiały, podzespoły, komponenty i akcesoria montażowe

– systemy izolacji i uszczelnień w montażu termoizolacyjnym

– rodzaje montażu mechanicznego

– systemy ramowe i konsolowe osadzania stolarki poza licem muru

12.30-13.00 Przerwa obiadowa

13.00-15.30 Techniki i systemy montażu okien i drzwi

Część praktyczna:

– prawidłowy pomiar

– montaż w murze

– montaż w strefie izolacji termicznej

– montaż ramowy

15.30-16.00  Dokumenty regulujące wprowadzanie wyrobów do obrotu wraz z normami i dokumentami odniesienia.

Dokumentacja techniczna niezbędna do wykonywania prac montażowych

 16.00           Podsumowanie i zakończenie I dnia szkolenia.

Dzień 25.03.2022 r.

9.00             Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie zadań dnia szkoleniowego

Wydanie konspektów i materiałów szkoleniowych

9.30-10.30    Część wykładowa:

– zasady pracy z systemami naprawczymi stolarki

– zapoznanie z narzędziami i przyrządami

– rodzaje i zastosowania mas wypełniających

– środki retuszujące

– rodzaje stosowanych powłok lakierniczych

– środki pomocnicze

10.30-12.30  I Blok części warsztatów praktycznych na stanowiskach indywidualnych

– naprawy typowych uszkodzeń stolarki

– ubytki

– wyszczerbienia

– przewiercenia

– wgnioty

– zarysowania

12.30-13.00  Przerwa obiadowa

13.00-15.30  II Blok części warsztatów praktycznych na stanowiskach indywidualnych

– uszkodzenia stolarki typowe i nietypowe, użycie wypełniaczy

– profesjonalne naprawy stolarki na materiałach

– drewno

– laminaty

– PVC

– aluminium

Zastosowanie chemicznych środków zabezpieczających i pielęgnacyjnych

15.30-16.30  Sprawdzian – egzamin z wiedzy teoretycznej i praktycznej.

16.30    Wydanie świadectw/certyfikatów ukończenia szkolenia.

Zakończenie szkolenia.


Przeczytaj również:

Związek POiD zaprasza na XII Kongres Stolarki Polskiej 26 maja w Warszawie

Kongres Stolarki Polskiej to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. Za jego sprawą cała branża stolarki budowlanej działa solidarnie, aby wyznaczać nowe drogi rozwoju. Wychodzi w ten sposób naprzeciw a…

Sebastian Wall Prezydentem Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA)

Jak podaje Instytut Techniki Budowlanej, 10 grudnia 2020 roku, stanowisko Przewodniczącego Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej ( EOTA) objął  dr. inż. Sebastian Wall, dotychczasowy Pełno…

Ciepły garaż, ciepły dom – jak wybrać bramę garażową?

Polacy cenią sobie wygodę, dlatego wybierają najczęściej projekty domów z garażem wbudowanym w bryłę budynku. Tego typu pomieszczenia są zazwyczaj zintegrowane z pozostałą częścią naszego domu, a w…