Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Systemy kontroli dostępu w obiektach infrastruktury krytycznej

Systemy kontroli dostępu są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektów infrastruktury krytycznej. Przede wszystkim zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, a dodatkowo umożliwiają wygodne zarządzanie pracą personelu, zatrudnionego w tego rodzaju obiektach, gwarantując jednocześnie skuteczną ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych. Nowoczesne systemy kontroli dostępu umożliwiają zdalne zarządzanie dostępami poszczególnych osób oraz wgląd w rejestr zdarzeń na poszczególnych drzwiach, wejściach i przejściach z dowolnego miejsca na świecie objętego zasięgiem sieci internetowej.

Jakiego rodzaju obiekty zalicza się do infrastruktury krytycznej?

Określenie infrastruktura krytyczna odnosi się do budynków, instalacji, urządzeń oraz innych zasobów niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania gospodarki, a zarazem kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa danego kraju i zamieszkujących na jego terenie osób. W grupie obiektów zaliczanych do infrastruktury krytycznej znajdują się między innymi:

 • Elektrownie, stacje transformatorowe (trafostacje), podstacje trakcyjne, sieci przesyłowe oraz inne obiekty infrastruktury energetycznej;
 • Stacje pomp, ujęcia wód, oczyszczalnie ścieków oraz inne obiekty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • Obiekty infrastruktury transportowej: dworce, lotniska, sieci kolejowe, porty rzeczne i morskie, autostrady, mosty, tunele oraz punkty obsługi podróżnych (MOP);
 • Sieci i maszty telekomunikacyjne, centra przechowywania i przetwarzania danych;
 • Bazy i koszary wojskowe, magazyny żywności i broni, posterunki i komendy straży granicznej, zakłady produkujące sprzęt na potrzeby wojska;
 • Szpitale, kliniki, laboratoria oraz stacje pogotowia ratunkowego;
 • Komisariaty i komendy policji, prokuratury, sądy, zakłady karne, areszty śledcze oraz inne obiekty o charakterze penitencjarnym;
 • Platformy wiertnicze, rafinerie, kopalnie, gazownie, stacje paliw, bazy paliwowe, gazoporty, naftoporty, cementownie, silosy zbożowe, zakłady przetwórstwa drzewnego, zakłady chemiczne i petrochemiczne oraz składowiska niebezpiecznych odpadów;
 • Obiekty administracji rządowej;
 • Zakłady produkujące żywność i przedsiębiorstwa odpowiadające za dystrybucję żywności;
 • Przedsiębiorstwa gospodarki wodnej zajmujące się ochroną i wykorzystaniem dostępnych zasobów wód powierzchniowych i podziemnych;
 • Obiekty i instytucje finansowe: banki, skarbce, mennice, towarzystwa ubezpieczeniowe;
 • Urzędy i inne obiekty administracji rządowej.

Wiele spośród wymienionych powyżej obiektów jest powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny to znaczy zakłócenie działania jednego z nich oddziałuje na pozostałe. Dlatego też rozwiązania i systemy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłości działania takich obiektów i instalacji stanowią podstawowy element ich wyposażenia.

Jakie urządzenia kontroli dostępu stosowane są w obiektach infrastruktury krytycznej?

Systemy kontroli dostępu stosowane w obiektach infrastruktury krytycznej opierają się na wysokiej jakości sprawdzonych urządzeniach, łączących zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne, takich jak między innymi wkładki mechatroniczne. Wkładki mechatroniczne do drzwi F9000 posiadają sześć stalowych kołków, zabezpieczenie przed wyłamaniem oraz zabierak DIN. Ich współpraca z kluczami odbywa się w oparciu o technologię indukcyjną. Zmiana prądu w obwodzie klucza generuje zmianę pola magnetycznego, które indukuje prąd w obwodzie wkładki. Co więcej klucz przesyła do wkładki informacje, które są transmitowane w formie zaszyfrowanej, dzięki czemu nie ma możliwości ich przechwycenia czy odczytania przez osoby postronne. Korzystanie z klucza F9000 przypomina do złudzenia korzystanie z klucza mechanicznego. Wystarczy umieścić go we wkładce i obrócić, aby uzyskać natychmiastowy dostęp, gdyż proces uwierzytelnienia zajmuje zaledwie kilka milisekund. Identycznie wygląda współpraca klucza z kłódkami F9000.

Z racji technologii indukcyjnej wkładki i kłódki F9000 nie wymagają doprowadzenia zasilania z sieci, co umożliwia ich zastosowanie nawet w miejscach położonych w szczerym polu z dala od linii energetycznych. Z kolei w przypadku budynków brak konieczności stosowania okablowania znacznie przyspiesza i ułatwia prace montażowe. Co równie ważne wkładki, kłódki i klucze mechatroniczne F9000 posiadają wodoszczelną oraz odporną na uderzenia obudowę, której odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych potwierdzają certyfikaty uznanych instytutów badawczych. Tego rodzaju urządzenia kontroli dostępu można bez obaw stosować nawet w środowiskach charakteryzujących się wysoką ilością opadów, dużymi skokami temperatur oraz wysoką wilgotnością powietrza. Wybrane modele wkładek, kłódek i kluczy posiadają także zgodność z dyrektywą ATEX, dzięki czemu mogą być instalowane w strefach zagrożenia wybuchem.

Oprócz kłódek, wkładek i kluczy mechatronicznych, w systemach kontroli dostępu w obiektach infrastruktury krytycznej stosuje się także czytniki uwierzytelniające RFID, czytniki biometryczne, czytniki z klawiaturą, inteligentne przekaźniki, zamki elektromotoryczne oraz sterowane elektronicznie wkładki i klamki drzwiowe. Szeroki wybór urządzeń dostępnych w różnych konfiguracjach umożliwia wygodne zarządzanie pracą drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, specjalistycznych drzwi technicznych, bramek obrotowych oraz wind, bram i szlabanów parkingowych. Z kolei kłódki umożliwiają zabezpieczenie kontenerów, skrzynek pocztowych, szafek depozytowych itp.

Rolę poświadczeń mogą pełnić karty zbliżeniowe Mifare Desfire oraz urządzenia mobilne takie jak smartfony, tablety czy smartwatche z zainstalowaną dedykowaną aplikacją. W przypadku zastosowania czytników biometrycznych, autoryzacja użytkownika jest możliwa poprzez umieszczenie w czytniku palca. Z kolei czytniki z klawiaturą pozwalają na uwierzytelnienie za pomocą kodów PIN. W wielu pomieszczeniach i budynkach zaliczanych do infrastruktury krytycznej, z racji konieczności zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, rekomendowane jest stosowanie podwójnej autoryzacji z wykorzystaniem różniących się i niezależnych od siebie metod.

Które znane firmy wdrożyły dedykowane systemy kontroli dostępu?

Dedykowane systemy kontroli dostępu można spotkać w obiektach infrastruktury krytycznej na terenie całej Europy. Na ich wdrożenie zdecydowały się między innymi tak znane przedsiębiorstwa jak Veolia, Enedis, Scottish Power Energy Networks, Renvico, Migros, G4S, Bayer, Vodafone, Dstelecom, UK Power Networks czy Gas Natural Fenosa. Ponadto tego rodzaju systemy z powodzeniem działają na lotniskach w stolicy największej wyspy archipelagu Balearów – Palma de Mallorca oraz we francuskim mieście Tuluza. Kolejnym ciekawym miejscem instalacji dedykowanego systemu kontroli dostępu jest londyńska linia metra Elizabeth Line.

Potrzebujesz więcej informacji dotyczących zastosowania elektronicznej kontroli dostępu w obiekcie infrastruktury krytycznej?

Profesjonalny zespół specjalistów i doradców firmy NOVET, specjalizujących się w systemach kontroli dostępu służy pomocą w doborze i konfiguracji poszczególnych rozwiązań dla obiektów infrastruktury krytycznej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie systemy kontroli dostępu będą najlepszym rozwiązaniem dla danego rodzaju obiektu lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej pełnej gamy produktów związanych z urządzeniami kontroli dostępu, skontaktuj się z nami pod adresem: kontrola-dostepu@novet.eu

ŹRODŁO: NOVET


Przeczytaj również:

Protokół z posiedzenia Rady Wyrobów Budowlanych.

W dniu 10 lipca 2018r odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych, organu opiniodawczo- doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Z ramienia branży stolarki budowlanej repreze…

KÖNIGSTAHL nową firmą członkowską Związku POiD

Informujemy, iż w szeregi Związku Polskie Okna i Drzwi dołączyła firma KÖNIGSTAHL. Firma opiera swoją działalność na 150-letnim doświadczeniu austriackiej spółki matki KÖNIG HOLDING AG — grupy dzia…

Dobry produkt tylko z „DOBRYM MONTAŻEM” – kolejna odsłona kampanii

Według ostatnich badań[1], 57,9% inwestorów indywidualnych zetknęło się z niefachowym montażem wyrobów stolarki budowlanej. Jednocześnie 78,8% badanych zadeklarowało, że przywiązuje wagę do poprawn…