Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Seminarium:Okna i drzwi – aktualne zasady oceny i wprowadzania do obrotu

Związek Polskie Okna i Drzwi zaprasza do udziału w seminarium szkoleniowym organizowanym przez Instytut Techniki Budowlanej

„Okna i drzwi – aktualne zasady oceny i wprowadzania do obrotu”,
które odbędzie się w 15 maja 2019 r. w sali konferencyjnej na parterze, w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1, w Warszawie.

W programie :
10.00 – 10.30 Okna i drzwi – aktualne zasady wprowadzania do obrotu na rynku krajowym i europejskim
10.30 – 11.10 Badania i zasady oceny okien i drzwi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
11.10 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.10 Zasady oceny drzwi przeznaczonych do stosowania w wyjściach i na drogach ewakuacyjnych
12.10 – 12.30 Drzwi wewnętrzne w ujęciu normy EN 14351-2
12.30 – 13.30 Przerwa na lunch
13.30 – 13.50 Krajowe i europejskie oceny techniczne dla wyrobów z grupy 2 wg Załącznika IV do CPR
13.50– 14.50 Zasady certyfikacji okien i drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych oraz drzwi przeznaczonych do stosowania w wyjściach i na drogach ewakuacyjnych
14.50 – 15.50 Dyskusja

Koszt uczestnictwa wynosi: 500,00 PLN od osoby i obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, materiały szkoleniowe, lunch, kawę
i herbatę w czasie przerwy. Dla firm członkowskich przysługuje 20% rabat.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w seminarium szkoleniowym.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziala:
SEKRETARIAT ORGANIZACYJNY
Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. (22) 57-96-279 lub 132, fax (22) 57-96-479
e-mail: szkolenia@itb.pl


Przeczytaj również:

Recykling w służbie energooszczędnego budownictwa

W dobie niedoboru i rosnących cen surowców, a także konieczności redukcji CO2, nieuniknione staje się wypracowanie ścieżki odzyskiwania surowców do produkcji stolarki otworowej. Wyroby stolarki otw…

Jak wymienić drzwi zewnętrzne?

Drzwi wejściowe są obowiązkowym elementem projektu każdego budynku – oddzielają nas od świata zewnętrznego i wyznaczają granicę prywatności. Przez ich próg przechodzimy kilka razy dziennie, witamy …

Związek Polskie Okna i Drzwi patronem honorowym konkursu TOPTEN-HACKS OKNA 2022.

Związek POiD objął honorowym patronatem szóstą edycje konkursu TOPTEN-HACKS OKNA 2022. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych pod kątem energetycznym, technicznym i ekonomicznym okien pionowyc…