Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Ryszard Szpura

Współzałożyciel spółki AIB, Wiceprezes Zarządu Związku POiD. Pionier produkcji i dystrybucji termoplastycznych elastomerów, uszczelek do okien, drzwi drewnianych, tworzywowych i aluminiowych. Od 1991 roku do dnia obecnego zapewnia firmie AIB dynamiczny rozwój.

Ryszard Szpura to wybitny reprezentant branży stolarki budowlanej odnoszący wiele sukcesów, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Wśród nich są m.in. tytuł „Lidera Branży Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych” czy „Autorytetu Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” przyznanego za szczególne osiągnięcia oraz wkład w rozwój regionu.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1966 roku w Zakładach Gumowych Górnictwa w Bytomiu, przechodząc tam przez wszystkie szczeble rozwoju – od mistrza produkcji do dyrektora oddziału. W 1991 roku, wraz ze wspólnikami, założył firmę AIB. Ryszard Szpura oprócz 50-letniej pracy zawodowej, prowadzi też bogatą działalność społeczną i samorządową, angażując się w prace izb, związków, fundacji i klubów sportowych. Od 1996 działa jako członek – założyciel Związku POID, gdzie przez ostatnie 18 lat zasiada we władzach. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu. Od 1997 roku jest też członkiem-założycielem Śląskiej Izby Budownictwa. Jako aktywny działacz dąży do integracji środowiska budowlanego województwa śląskiego oraz jego rozwoju.

Sukces osiągnięty przez Ryszarda Szpurę zrodził w nim potrzebę niesienia pomocy innym. Między innymi za jego sprawą, firma AIB zaangażowała się w szeroko rozumianą pomoc charytatywną. W przeciągu ostatnich 10 latach wsparcie finansowe trafiło m.in.: do przedszkola i szkoły w Knurowie i Siewierzu, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Fundacji Kardiochirurgii w Zabrzu, Opery Śląskiej w Bytomiu oraz Straży Pożarnej w Gliwicach. W 2009 roku spółka AIB została wyróżniona za szczególny wkład w rozwój województwa śląskiego i jego mieszkańców Złotą Odznaką „Zasłużony w rozwoju woj. śląskiego”. Ryszard Szpura za swoją aktywność na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju oraz prowadzoną działalność charytatywną otrzymał wiele wyróżnień resortowych, regionalnych oraz państwowych, między innymi: Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Życzliwość, pozytywna energia i doświadczenie Ryszarda Szpury od lat służą integracji reprezentowanej przez POiD branży. Tytułu Honorowego Członka Związku POiD stanowi dowód uznania całego środowiska dla jego wybitnych osiągnięć.