Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Szkolnictwo branżowe

WIEDZA, PRESTIŻ KONTAKTY

Związek POiD rozpoczął w 2017 roku projekt związany z podnoszeniem statutu zawodów związanych z branżą stolarki otworowej. Celem jest zwiększenie atrakcyjności tych profesji.

W efekcie do oferty szkolnictwa branżowego pierwszego stopnia została wdrożona specjalizacja monter stolarki, a w 2021 r. do oferty szkolnictwa branżowego pierwszego stopnia specjalizacja technik stolarki otworowej i automatyki.

Związek POiD deklaruje kontynuację działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry nauczycielskiej w ramach edukacji przyszłych pracowników sektora stolarki budowlanej, poprzez kontynuację działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli zawodów „monter stolarki” oraz specjalizacji „technik stolarki i automatyki, aktywizacje młodzieży w ramach grup tematycznych realizowanych w projekcie Dobry Montaż, a także uzupełninie podstawy programowej obu specjalizacji w miarę potrzeb związanych z rozwojem technologicznym.

Szkolenia uczniów szkół branżowych

Szkolenia uczniów szkół branżowych w ramach projektu DOBRY MONTAŻ i wdrożenia zawodu montera do systemu edukacji.

Szkolenia mają na celu promocje zawodu montera, podnoszenie kwalifikacje i wiedzy monterów. Wszystko po to aby zniwelować rosnący brak dobrych montażystów stolarki.

Szkolenia realizowane są w ścisłej współpracy z Członkami Związku w trybie stacjonarnym oraz online.

Szkolenia nauczycieli szkół branżowych

Związek POiD wspólnie z firmami zrzeszonymi oraz instytucjami takimi jak Instytut Badań Edukacyjnych, podjął inicjatywę szkolenia kadry nauczycieli zawodu montera stolarki budowlanej.

Projekt ruszył we wrześniu 2019 r. w porozumieniu z placówkami szkolnictwa branżowego, które prowadzone są m.in. w ośrodkach szkoleniowych, znajdujących się przy zakładach produkcyjnych firm członkowskich Związku POiD.

Dobra podstawa programowa i wykwalifikowana kadra nauczycielska, mają podnieść atrakcyjność tego zawodu