Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Posiedzenie Komitetu Budownictwa przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Dnia 17 września 2019 roku, odbyło się posiedzenie Komitetu Budownictwa KIG, w którym udział wzięli Przewodniczący Komitetu Budownictwa pan Jacek Szer, członkowie Komitetu w tym prezes Związku POID pan Janusz Komurkiewicz, przedstawiciele Głównego Nadzoru Budowlanego wraz z dyrektorem Departamentu Wyrobów Budowlanych panem Romanem Sobczakiem.

Tematem spotkania, była analiza runku dotycząca jakości wyrobów budowlanych oraz ocena rynku wyrobów budowlanych przez Nadzór Budowlany. W czasie rozmów odniesiono się do sytuacji na rynku wyrobów budowlanych z punktu widzenia kontroli przeprowadzonych przez Nadzór Budowlany.

Wśród omawianych zagadnień znalazły się: podstawa prawna funkcjonowania nadzoru rynku wyrobów budowlanych w Polsce, zadania podejmowane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu kształtowania polityki kontrolnej oraz informacje dot. zasad organizacji nadzoru rynku wyrobów budowlanych, w tym organy właściwe w sprawach kontroli wyrobów budowlanych.

Uczestnicy zostali poinformowani o przeprowadzonych kontrolach i czynnikach jakie mają wpływ na plan przeprowadzanych kontroli. W dyskusji przedstawiono spostrzeżenia oraz wnioski wynikające z funkcjonowania systemu kontroli wyrobów budowlanych takie jak: brak wystarczającej infrastruktury do przeprowadzania badań grzejników oraz stolarki budowlanej w tym okien, podjęcie działań zmierzające do zmniejszenia niepewności i uwiarygodnienia badań, zlecanie badań wyrobów budowlanych oraz rozważenie wprowadzenia wymagań jakościowych dot.           wyrobów budowlanych jako kryterium wyboru ofert w zamówieniach publicznych.

Ustalono że spotkania Komitetu Budownictwa będą się odbywać co najmniej 2 razy do roku.


Przeczytaj również:

Montaż okien i drzwi w nowoczesnym wydaniu

Finis coronat opus, czyli koniec wieńczy dzieło ­– przy wymianie wyrobów stolarki budowlanej „kropkę nad i” stanowi dobry montaż. Dzięki prawidłowej instalacji, okna, drzwi i bramy garażowe zachowu…

Targi FENSTERBAU FRONTALE coraz bliżej!

Już wkrótce Norymberga stanie się centralnym miejscem spotkań branży drzwi, okien oraz fasad. W dniach 19 – 22 marca 2024 r.  kluczowe firmy oraz eksperci z całej Europy będą oczekiwać na osobiste …

STURTZ Polska Sp. z.o.o wstępuje do Związku POiD

Niezmiernie nam miło przyjąć w szeregi Związku Polskie Okna i Drzwi kolejną rozwijającą się firmę STURTZ Polska Sp. z.o.o. Sturtz Polska jest jedynym autoryzowanym przedstawicielstwem na Polskę nie…