Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Posiedzenie Komitetu Budownictwa przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Dnia 17 września 2019 roku, odbyło się posiedzenie Komitetu Budownictwa KIG, w którym udział wzięli Przewodniczący Komitetu Budownictwa pan Jacek Szer, członkowie Komitetu w tym prezes Związku POID pan Janusz Komurkiewicz, przedstawiciele Głównego Nadzoru Budowlanego wraz z dyrektorem Departamentu Wyrobów Budowlanych panem Romanem Sobczakiem.

Tematem spotkania, była analiza runku dotycząca jakości wyrobów budowlanych oraz ocena rynku wyrobów budowlanych przez Nadzór Budowlany. W czasie rozmów odniesiono się do sytuacji na rynku wyrobów budowlanych z punktu widzenia kontroli przeprowadzonych przez Nadzór Budowlany.

Wśród omawianych zagadnień znalazły się: podstawa prawna funkcjonowania nadzoru rynku wyrobów budowlanych w Polsce, zadania podejmowane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu kształtowania polityki kontrolnej oraz informacje dot. zasad organizacji nadzoru rynku wyrobów budowlanych, w tym organy właściwe w sprawach kontroli wyrobów budowlanych.

Uczestnicy zostali poinformowani o przeprowadzonych kontrolach i czynnikach jakie mają wpływ na plan przeprowadzanych kontroli. W dyskusji przedstawiono spostrzeżenia oraz wnioski wynikające z funkcjonowania systemu kontroli wyrobów budowlanych takie jak: brak wystarczającej infrastruktury do przeprowadzania badań grzejników oraz stolarki budowlanej w tym okien, podjęcie działań zmierzające do zmniejszenia niepewności i uwiarygodnienia badań, zlecanie badań wyrobów budowlanych oraz rozważenie wprowadzenia wymagań jakościowych dot.           wyrobów budowlanych jako kryterium wyboru ofert w zamówieniach publicznych.

Ustalono że spotkania Komitetu Budownictwa będą się odbywać co najmniej 2 razy do roku.


Przeczytaj również:

Ciepły montaż okna z termoparapetem

Jednym z elementów, które odpowiadają za największe straty ciepła w budynku są okna. Dlatego ich dobry montaż jest skutecznym sposobem na oszczędność energii, ochronę przed zawilgoceniem i rozwojem…

Agencja The Imagine zajmie się obsługą PR Związku POiD

W maju 2019 roku Związek POiD nawiązał współpracę z agencją marketingową The Imagine. Do zadań agencji będzie należało m.inn. doradztwo w obszarze komunikacji, administracja strony internetowej www…

Kongres Stolarki Polskiej znów stacjonarnie! Przed nami XII edycja wydarzenia

Już 26 maja br. odbędzie się długo wyczekiwana, kolejna edycja Kongresu Stolarki Polskiej, zgodnie z oczekiwaniami branży budowlanej, ponownie w formule stacjonarnej. Tym razem spotkanie będzie mia…