Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Polskie okna i drzwi podbijają rynki zagraniczne

Od 5 września dostępny będzie najnowszy Raport rynku okien i drzwi, realizowany przez ASM Research Solution Strategy na zlecenie Związku POiD. Jak pokazują dane zawarte w Raporcie, polska branża stolarki po raz kolejny udowadnia, że nawet w najtrudniejszych warunkach potrafi wykorzystać szanse na utrzymanie pozycji lidera branży w Europie. 

Raport zawiera analizę rynku okien i drzwi na przestrzeni ostatniego roku z uwzględnieniem takich zagadnień jak: produkcja, popyt, wielkość i dynamika eksportu, czynniki determinujące rozwój branży, a także prognozy rozwoju rynku na kolejny rok.  Opracowanie dostarcza informacje na temat szans i zagrożeń wpływających na polską branżę stolarki w kraju oraz na rynkach eksportowych. W raporcie znajdują się również istotne dane odnoszące się do procesu decyzyjnego inwestorów oraz znajomości marek okien i drzwi w Polsce

Beata Tomczak-Majewska ASM

– Najnowszy Raport nie przynosi niespodzianek jeśli chodzi o układ sił na rynkach europejskich, z wciąż rosnącą pozycją Polski jako lidera eksportu okien i drzwi. W 2021 roku polskie firmy wyeksportowały o 24,5% produktów więcej w porównaniu do 2020, co jest odzwierciedleniem kluczowej roli popytu zagranicznego dla stabilności branży – mówi Beata Tomczak-Majewska z ASM.

Wyższe wzrosty osiągnęły takie kraje jak Holandia, Rumunia, Słowienia, Łotwa, jednak są to zdecydowanie mniejsi eksporterzy.

Z tendencją wzrostową mamy do czynienia od 2004 roku. Od tego czasu polski eksport zwiększył się prawie 10-krotnie! Biorąc pod uwagę już widoczne spadki na rynkach krajowych oraz wyraźne zahamowanie na rynku deweloperskim, w kolejnych latach bez wątpienia można spodziewać się rosnącego znaczenia eksportu dla branży stolarki budowlanej. Firmy posiadające doświadczenie eksportowe będą dążyły do zwiększania udziału eksportu w swoich przedsiębiorstwach. Większa aktywność polskich firm za granicą będzie przekładała się na budowanie świadomości świetnego technologicznie polskiego produktu, ale również na budowanie świadomości marek własnych.

Polski eksport okien i drzwi warty blisko 3,0 mld EUR.

Paweł Wróblewski, dyrektor zarządzający w Związku POiD

– Tak spektakularne wyniki, w niebywale trudnych warunkach gospodarczych wskazuje, że polscy producenci wykorzystali szansę spowolnienia i chaosu wywołanego pandemią oraz wojną w Ukrainie. Niewątpliwie ogromną rolę odgrywa przygotowanie polskich wyrobów pod względem jakości (o jakości powiemy również w dalszej części tekstu). Technologie stosowane w rodzimych wyrobach stolarkowych, pozwalają śmiało konkurować na coraz bardziej wymagających, zwłaszcza pod kątem energooszczędności rynkach – komentuje Paweł Wróblewski, dyrektor zarządzający w Związku POiD.

Wzrost znaczenia wyrobów aluminiowych

Według wstępnych danych GUS w I poł. 2022 roku Polska wyeksportowała okna i drzwi za 1 892,4 mln EUR – o 34,7% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Oczywiście część tego wzrostu wynika ze znaczącej zmiany cen, jednak mimo tego jest to bardzo duży i zaskakujący wzrost. Wzrost eksportu dotyczył wszystkich grup produktowych. Niezmiennie największą grupą eksportową są okna i drzwi z tworzyw sztucznych. W okresie I-VI 2022 roku wyeksportowano ich za łączną kwotę 971,61 mln EUR – wzrost o 41,0% w stosunku do I-VI 2021 roku. – Najwyższy wzrost odnotowano w grupie produktowej: okna i drzwi z aluminium, gdzie dynamika wyniosła aż 42,1%. Może być to efektem coraz mocniej widocznego na Zachodzie trendu związanego z gospodarką obiegu zamkniętego, w którym aluminium odgrywa ważną rolę surowca, który może być poddawany recyclingowi zgodnie z założeniami racjonalnego wykorzystania zasobów oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko – dodaje ekspertka ASM.

Ekologia jest coraz ważniejsza dla Polaków

Jak pokazuje Raport trendy związane z ekologią są widoczne również w Polsce. Ponad połowa (51,1%) Polaków zwraca uwagę na ekologiczne rozwiązania podczas remontów, a jedynie 15,8% nie zwraca uwagi na takie aspekty. Wzrost zainteresowania rozwiązaniami EKO, wynika z faktu, że dzięki nim mieszkania stają się bardziej energooszczędne, co bezpośrednio przekłada się na niższe koszty eksploatacji i utrzymania. Największe zainteresowanie rozwiązaniami ekologicznymi wykazują osoby z wyższym wykształceniem. Ze względu na płeć to kobiety są większymi zwolenniczkami ekologicznych rozwiązań niż mężczyźni (53,6% kobiet zwraca uwagę na rozwiązania eko, podczas gdy wśród mężczyzn jest to 48,6%) – podkreśla Beata Tomczak-Majewska.

 Jakość produktu ważniejsza niż cena

Raport zwraca uwagę na ważny aspekt decyzji zakupowych budujących i remontujących, który może nawiązywać do tendencji ekologicznych. We wszystkich grupach produktowych najważniejszym czynnikiem decyzyjnym jest jakość. Raport nie definiuje pojęcia jakości, dając szeroki wachlarz interpretacji, dlatego można go powiązać również z parametrami dotyczącymi energooszczędności.

Z czym będziemy się zmagać

Nie tylko inflacja, czy brak surowców na rynkach światowych utrudniają funkcjonowanie firm. Po wybuchu pandemii, największym pytaniem w głowach większości firm było to, jak bezpiecznie wznowić pracę na placach budowy. Po ataku Rosji na Ukrainę mieliśmy do czynienia z odpływem fali pracowników. Właściwie każdy sektor nadal stara się sprostać wyzwaniu, jakim jest przyciągnięcie pracowników.

Kolejnym czynnikiem potęgującym niedobór pracowników jest brak wykwalifikowanych kandydatów. Ta luka w umiejętnościach jest częściowo spowodowana postępem w branży w zakresie integracji technologii cyfrowych z kluczowymi etapami pracy w celu dalszego zwiększenia produktywności, efektywności i bezpieczeństwa pracowników. W perspektywie roku 2022, dostosowanie istniejących strategii dotyczących talentów oraz stworzenie nowych strategii zarządzania talentami i doświadczeniami pracowników może mieć kluczowe znaczenie dla pokonania wyzwań związanych z siłą roboczą.

Na podstawie wybranych zagadnień można uznać, że budowana przez lata pozycja polskiej branży stolarki wpływa na dynamikę reagowania w trudnych sytuacjach. Jest to związane ze szczegółową analizą rynku i optymalizacją planów krótko- i długoterminowych przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje, analizy oraz prognozy na kolejne miesiące znajdują się w pełnym Raporcie rynku okien i drzwi, które realizujemy nie tylko z myślą o firmach członkowskich Związku POiD, ale całej branży – podsumowuje Paweł Wróblewski.

W celu uzyskania dostępu do Raportu przez firmy niezrzeszone w Związku POiD, należy skontaktować się z biurem Związku.
Kontakt: biuro@poid.eu, +48 608 222 296

 

 

 


Przeczytaj również:

Za nami webinarium na temat stolarki otworowej w programie „Czyste Powietrze”

We wtorek, 6 października br. odbyło się specjalne webinarium dla Partnerów kampanii „WYMIANA STOLARKI + DOBRY MONTAŻ” oraz innych firm stowarzyszonych w Związku POiD, który był organizatorem wydar…

Szkolenia POiD – kolejny termin szkolenia serwisowo-montażowego stolarki budowlanej

W związku z wieloma zapytaniami na temat szkolenia „Prawidłowe zasady montażu stolarki okiennej i drzwiowej – Naprawa i renowacja stolarki budowlanej”, Związek POiD organizuje jego drugą turę. Dwud…

Spotkanie Rady Związku POiD, 25.09.2019

W środę 25 września odbyło się kolejne spotkanie Rady Związku POiD. Uczestnicy podsumowali inicjatywy i realizowane projekty. Wyciągamy wnioski by jeszcze lepiej działać dla branży.