Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Podsumowanie pierwszego Kongresu Odbudowy Ukrainy Common Future

Rola polskich przedsiębiorców w odbudowie Ukrainy oraz znaczenie współpracy polsko-ukraińskiej były głównymi tematami pierwszego Kongresu Obudowy Ukrainy Common Future. Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 1000 przedsiębiorców, przedstawicieli polityki i administracji, przyniosło nie tylko istotne aspekty biznesowe, ale także ważne deklaracje dotyczące przyszłości tych bilateralnych stosunków.

Podczas kongresu Prezydent RP Andrzej Duda podkreślił ogromną rolę polskich przedsiębiorców w niesieniu pomocy dla Ukrainy. Prezydent wyraził nadzieję, że Ukraina w przyszłości będzie miała ważne miejsce na rynku europejskim i w przyszłości Unii Europejskiej. Andrzej Duda podkreślił również konieczność rozwiązania sporów polityczno-prawnych między Polską a Ukrainą oraz wyraził przekonanie, że te spory nie powinny wpływać na ogólną współpracę i wsparcie dla Ukrainy.

Na kongresie poruszono także temat roli polskich firm w odbudowie Ukrainy. Polskie przedsiębiorstwa wyraziły gotowość do wzięcia udziału w procesie odbudowy, a rząd polski obiecał stworzyć instrumenty wspierające te działania. Przykładem takiej współpracy jest podpisanie listu intencyjnego w sprawie Projektu Lubelia, który ma na celu udostępnienie i wykorzystanie węgla ze złóż w Lubelsko-Wołyńskim Zagłębiu Węglowym Ukrainy przez polskie i ukraińskie spółki.

Ważnym punktem kongresu było także ogłoszenie przez Rafała Brzoskę, prezesa zarządu InPost, inwestycji w odbudowę Ukrainy. Brzoska zapowiedział, że zainwestuje 100 mln euro i będzie przemawiał do amerykańskich partnerów oraz innych funduszy inwestycyjnych, aby angażować się w odbudowę Ukrainy.

Kongres Common Future omawiał również umowę Polski z ONZ w sprawie stałej obecności Biura Narodów Zjednoczonych ds. Usług Projektowych. Dzięki tej umowie zwiększa się możliwość zatrudnienia Polaków w organizacjach międzynarodowych oraz zawierania kontraktów z ONZ przez polskie przedsiębiorstwa, co jest istotne dla procesu odbudowy Ukrainy.

Kongres Common Future, odbywający się pod patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, jest inicjatywą Grupy MTP. Współpracują z nim różne instytucje i firmy, takie jak Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Fundusz Rozwoju, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Miast Ukraińskich i Jastrzębska Spółka Węglowa. Partnerem Kongresu był Związek Polskie Okna i Drzwi.

Źródło: MTP


Przeczytaj również:

Prof. dr hab. inż. architekt Ewa Maria Kuryłowicz przewodniczącą Jury konkursu POiD Building Awards 2021

Zaproszenie do objęcia roli przewodniczącej Jury konkursu #PoidBuildingAwards2021 przyjęła prof. dr hab. inż. architekt Ewa Maria Kuryłowicz. Sędzia Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, juror…

Związek Polskie Okna i Drzwi tworzy zespół rekomendowanych Ekspertów z zakresu oceny montażu wyrobów stolarki budowlanej

W odpowiedzi na potrzeby inwestorów, Związek POiD planuje powołanie rekomendowanych przez POiD regionalnych Ekspertów z dziedziny produkcji i montażu wyrobów stolarki budowlanej. Do zadań Ekspertów…