Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

„Obowiązki producentów i dystrybutorów stolarki, a prawa konsumenta” – szkolenie POiD

16 listopada br. odbędzie się szkolenie dla producentów i dystrybutorów stolarki budowlanej, organizowane przez Związek Polskie Okna i Drzwi. Miejscem spotkania będzie sala konferencyjna w Centrum E10, przy ul. Elektronowej 10 w Warszawie.

Tematem przewodnim spotkania  będą zasady prawidłowego oznakowania wyrobów oraz sposobów opracowywania dokumentów potwierdzających właściwości użytkowe wyrobów budowlanych. Przedstawione zostaną obecnie obowiązujące przepisy prawne i normowe dla wyrobów budowlanych. Jednym z głównych zagadnień będzie omówienie postanowień gwarancyjnych dla wyrobów stolarki na tle prawa rękojmi.

W celu zwiększenia wiedzy producentów stolarki budowlanej na temat prawidłowego oznakowania CE, krajowych ocen technicznych, kart gwarancyjnych oraz sporządzania deklaracji właściwości użytkowych, poświęcony zostanie pierwszy  z bloków organizowanego przez Związek POiD szkolenia, które poprowadzi Augustyn Zioło – Doradca ds. technicznych i szkoleniowych w POiD.

Dla producentów którzy na co dzień nie zajmują się problematyką prawną, kłopotliwe staje się rozróżnienie instytucji prawnych takich jak rękojmia i gwarancja oraz związanych z nimi zasad odpowiedzialności. Często obie definicje są błędnie uważane za tożsame i niezależnie od podobieństwa istnieją między nimi zasadnicze różnice. Znajomość tej problematyki może zapobiec w popełnianiu błędów w zapisach postanowień gwarancyjnych i ograniczyć ryzyko powstałe w okresie gwarancji i rękojmi. Dodatkowo oba pojęcia nie występują w Prawie budowlanym, dlatego temat odpowiedzialności z tytułu gwarancji czy rękojmi powinien być szczegółowo omówiony przez prawników i warto go przedsiębiorcom przybliżyć. Prawne podstawy dotyczące wyżej wymienionej problematyki przedstawi podczas drugiego panelu szkolenia radca prawny Tomasz Wróblewski.

Analizie zostaną poddane regulacje dotyczące wyrobów budowlanych z punktu widzenia producentów, dystrybutorów i użytkowników ostatecznych.

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z biurem Związku POiD (biuro@poid.eu)

Link do formularza zgłoszeniowego

Zachęcamy do udziału!

 

Czwartek 16 listopada 2023 r.

10:00-10:15           Przywitanie Uczestników, omówienie programu szkolenia

 10:15-11:45           I panel tematyczny – prowadzący doradca techniczny Augustyn Zioło

  • zasady prawidłowego wprowadzenia wyrobów na rynek budowlany w świetle obowiązujących przepisów
  • normy, krajowe oceny techniczne, karty gwarancyjne
  • prawidłowe deklarowanie cech użytkowych stolarki budowlanej

11.45-12.00            Przerwa kawowa

12:00-14:30           II panel tematyczny – prowadzący radca prawny Tomasz Wróblewski

  • rękojmia a gwarancja – porównanie instytucji
  • prawo budowlane a obowiązki producenta
  • konsekwencje błędów zapisów w postanowieniach gwarancyjnych

14.30-15.00            Podsumowanie szkolenia – panel dyskusyjny

 

 

 

 

 

 


Przeczytaj również:

Związek Polskie Okna i Drzwi Partnerem I Kongresu Edukacji Budowlanej

W dniach od 5 do 8 października w Hotelu Activia w Muszynie odbędzie się I Kongres Edukacji Budowlanej, którego Partnerem jest Związek Polskie Okna i Drzwi. Wydarzenie organizowane jest przez nowos…

Konferencja Techniczna miesięcznika Świat Szkła „Trendy w projektowaniu i stosowaniu konstrukcji szklanych”

Związek Polskie Okna i Drzwi objął patronatem branżowym Konferencję Techniczną pt. „Trendy w projektowaniu i stosowaniu konstrukcji szklanych”, organizowaną przez redakcję miesięcznika „Świat Szkła…

Wymiana okien ze szczelnym montażem

Wymiana starych okien to ważny element termomodernizacji i skuteczny sposób na ciepły dom, oszczędność cennej energii i czyste powietrze. Żeby nowe okno dobrze spełniało swoją funkcję, musi być zam…