Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Nowa fasada elementowa Schüco AF UDC 80 w badaniach

Nowa fasada elementowa Schüco AF UDC 80 w badaniach

Nowoczesne systemy fasadowe muszą spełniać szereg wymagań technicznych, a jednocześnie przekonywać innowacyjnym i atrakcyjnym wzornictwem. Nowa aluminiowa fasada elementowa Schüco AF UDC 80 uzyskała rekordowe wyniki podczas badań zgodnie z europejską normą produktu na ściany osłonowe EN 13830. Badania zostały przeprowadzone w Centrum Technologicznym Schüco pod nadzorem ekspertów z notyfikowanego instytutu badawczego ift Rosenheim.

Testowana fasada Schüco AF UDC 80 o imponujących wymiarach 5,7 m x 8,8 m Fot.: Christian Eblenkamp

Norma EN 13830 określa między innymi trzy obligatoryjne właściwości użytkowe, które muszą być potwierdzone badaniami, aby fasada mogła uzyskać wymagany w obrocie handlowym na terenie Unii Europejskiej znak CE: przepuszczalność powietrza, wodoszczelność i odporność na obciążenie wiatrem. W celu określenia właściwości użytkowych fasady elementowej zbudowano reprezentatywną próbkę o wysokości 8,8 m i szerokości 5,7 m, składającą się z różnych jednostek systemu fasadowego Schüco AF UDC 80. Fasada została podwieszona na stalowej ramie za pomocą oryginalnych mocowań stosowanych na budowie i systemowo uszczelniona.


Przepuszczalność powietrza

Europejska norma produktu EN 13830 precyzyjnie definiuje kolejność przeprowadzania poszczególnych badań, a pierwszym z nich jest sprawdzenie przepuszczalności powietrza. Parametr ten bada się poprzez wtłoczenie do szczelnej komory badawczej dużej ilości powietrza, które w wyniku różnicy ciśnień przenika przez połączenia fasadowe. Wynik nie może przekroczyć dwóch górnych wartości: 1,5 m3/hm2 (przepuszczalność powietrza w stosunku do powierzchni całkowitej) i 0,5 m3/hm (przepuszczalność powietrza w stosunku do długości połączeń fasadowych). Fasada w najniższej klasie A1 zachowuje takie parametry do momentu, gdy różnica ciśnień po obydwu jej stronach osiąga wartość 150 Pa. Fasada elementowa AF UDC 80 spełnia to wymaganie przy różnicy ciśnień wynoszącej aż 1200 Pa! Oznacza to, że uzyskała najwyższą klasę przepuszczalności powietrza AE, dla której normatywna wartość ciśnienia powinna być większa od 600 Pa.

Wodoszczelność

W kolejnym kroku przeprowadza się badanie wodoszczelności. W tym celu w odległości 40 cm od fasady instalowane są dysze natryskowe.

Fasada Schüco AF UDC 80 podczas badania wodoszczelności Fot.: Christian Eblenkamp

Powierzchnia jest spryskiwana wodą w ilości 3,4 l/min/m2, co odpowiada silnej burzy. Spływająca po powierzchni fasady woda pozwala sprawdzić, czy system odwodnienia działa efektywnie w takich warunkach. Test jest podzielony na dwie części, podczas których sprawdza się najpierw wodoszczelność statyczną, a następnie wodoszczelność dynamiczną. Pierwszą z nich bada się, obniżając stopniowo ciśnienie w komorze badawczej. W ten sposób można sprawdzić, czy podciśnienie powoduje zasysanie wilgoci i wody do wewnątrz. Podobnie jak w przypadku badania przepuszczalności powietrza, fasada uzyskała najwyższą klasę – RE. Konstrukcja ta jest niepodatna na penetrację wilgoci i wody w warunkach podciśnienia osiągającego wartość 1650 Pa. Natomiast w czasie testu na wodoszczelność dynamiczną zgodnie z normą EN 13050 używa się dodatkowo wentylatora osiowego. W tym samym czasie generowane jest pulsujące podciśnienie, które powoduje wibracje fasady. Pozwala to na sprawdzenie, jak konstrukcja reaguje na takie obciążenie. Fasada Schüco AF UDC 80 zachowuje wodoszczelność przy obciążeniu wiatrem o sile 8, co odpowiada jego prędkości na poziomie 20 m/s.

Odporność na obciążenie wiatrem

Fasada Schüco AF UDC 80 podczas testów Fot.: Christian Eblenkamp

Na koniec testowana jest odporność na obciążenie wiatrem. Kryterium to jest kluczowe w przypadku przegród zewnętrznych, ponieważ odkształcenia wywołane parciem i ssaniem wiatru mogą skutkować uszkodzeniem połączeń, a w konsekwencji także przenikaniem wody. Trzy silne uderzenia wiatru, na początku przy ciśnieniu +/- 1500 Pa, obciążają połączenia i zakotwienia, symulując w ten sposób określony czas eksploatacji. W dalszej kolejności fasada jest poddawana badaniu w warunkach naprzemiennego podciśnienia i nadciśnienia. Umożliwia to sprawdzenie stopnia ugięcia konstrukcji oraz pomiar powstałych deformacji. Fasada elementowa Schüco AF UDC 80 wykazuje odporność na oddziaływanie wiatru o wartości +/- 2500 Pa, przy teście bezpieczeństwa do 3750 Pa. Tym samym zapewnia ekstremalnie wysoką odporność na obciążenie wiatrem.

Po obciążeniu wiatrem powtarzane są badania przepuszczalności powietrza i wodoszczelności w celu weryfikacji ewentualnych słabych punktów rozwiązania.

Więcej informacji o produktach firmy Schüco znajdą Państwo na stronie: www.schueco.pl

 

 


Przeczytaj również:

Relacja z debaty „Bariery rozwoju budownictwa w świetle nowych przepisów budowlanych”.

Lektura obowiązkowa!!Już dzisiaj na łamach Rzeczpospolita relacja z debaty „Bariery rozwoju budownictwa w świetle nowych przepisów budowlanych”. Omawiano w jej czasie kwestie związane z propozycjam…

IFS Industrial and Financial System Poland nową firmą członkowską POiD

Miło nam poinformować, że w szeregi Związku Polskie Okna i Drzwi wstąpiła firma IFS Industrial and Financial System Poland Sp.z.o.o. Firma IFS wprowadza nową generację oprogramowania w chmurze skie…

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Patronem Honorowym kampanii społecznej „DOBRY MONTAŻ – BUDUJESZ DLA POKOLEŃ”

Patronat Honorowy nad kampanią „DOBRY MONTAŻ – BUDUJESZ DLA POKOLEŃ” objął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaangażowanie NFOŚiGW w charakterze Patrona inicjatywy potwierdza…