Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Komisja Europejska proponuje nowy program „Horyzont Europa” dla rozwoju innowacji państw UE

Jak wskazują wyniki opracowanej przez Komisję Europejską listy innowacyjności, wydajność UE w zakresie innowacji poprawia się z roku na rok, i  przewyższa Stany Zjednoczone. Jednak UE w dalszym ciągu traci w stosunku do Japonii, Korei Południowej, czy  Chin. Polska zajmuje miejsce w grupie krajów umiarkowanie innowacyjnych.

Jak apelowała Rada Europejska w czerwcu 2018 oraz marcu 2019, Europa musi pogłębiać swój potencjał innowacyjny, aby konkurować na rynkach światowych, oraz stale poprawiać europejski styl życia. W związku z tym Komisja Junckera zaproponowała program „Horyzont Europa – najbardziej ambitny program badawczy, który ma sprawić, że Unia Europejska będzie liderem globalnych badań w dziedzinie innowacji.

Program „Horyzont Europa”, ma umocnić pozycję Unii Europejskiej pod względem osiągnięć badawczych, a także zaangażować wszystkich obywateli, poprzez wdrożenie nowych planów dla nauki w UE. Proponowano również ustanowienie Europejskiej Rady ds. Innowacji, by poprzez zwiększenie finansowania badań naukowych i  innowacji w Europie, spowodowało, że korzystne zmiany będą odczuwalne przez obywateli i społeczeństwo UE.

W ramach projektu została  opublikowana lista najbardziej innowacyjnych krajów świata, jak twierdzi Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. Rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP: „Tabela wyników innowacji, dotyczy praktyk i pomiaru ich sukcesu. Pomaga państwom członkowskim, regionom i całej UE uczyć się od siebie nawzajem i określać, gdzie potrzebna jest reforma polityki w celu wzmocnienia pozycji Europy w świecie w zakresie innowacji”.

Na podstawie wyników kraje UE zostały podzielone na cztery grupy wydajności: liderów innowacji, silnych innowatorów, umiarkowanych innowatorów i skromnych innowatorów. Polska znalazła się w grupie krajów umiarkowanie innowacyjnych. Polska osiąga najlepsze wyniki pod względem środowiska sprzyjającemu innowacjom i wpływowi na zatrudnienie, a największym potencjałem są wysoko wykwalifikowani absolwenci uczelni wyższych.  Nie można pominąć wkładu przedsiębiorstw, które permanentnie inwestują w rozwój swoich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie rozwiązań produkcyjnych opartych na nowoczesnych technologiach. Wiele z nich to przedstawiciele branży budowalnej w tym członkowie Związku Polskie Okna i Drzwi.

Oczekuje się, że program, który ma być realizowany w latach 2021-2027, poszerzy obecną wiedzę i będzie głównym motorem innowacji i zrównoważonego rozwoju, a centra innowacji będą mogły również rosnąć w krajach o słabszych gospodarkach.  Będzie to miało pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy, powstaną nowe inwestycje, bez szkodliwego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie tutaj: HORYZONT EUROPA


Przeczytaj również:

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą

Wychodząc naprzeciw potrzebom i aspiracjom polskiego biznesu, w dniu   25 października 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie, Polska Agencja Inwestycji i Handlu organizuje PAIH EXPO 2018 – Pierwsze …

Nowa firma członkowska POiD

Miło nam poinformować o przyjęciu firmy RENOLIT Polska Sp. z o.o. w poczet firm członkowskich POiD. Firma RENOLIT to wiodący producent wysokiej jakości folii i produktów z tworzyw sztucznych, znany…

Przestrzeń bez barier – w służbie bezpieczeństwa i komfortu

Gdy jesteśmy młodzi i w pełni sprawni fizycznie, żaden wysoki próg czy strome schody nie stanowią dla nas większego problemu. Podobnie, jeśli chodzi m.in. o sposób umieszczenia blatu roboczego w ku…