Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Już w piątek szkolenie Związku POiD – „Obowiązki producentów i dystrybutorów stolarki a prawa konsumenta”

W piątek 22 października br. w godz. 10:00-15:00,  odbędzie się szkolenie dla producentów stolarki budowlanej, organizowane przez Związek POiD. Spotkanie odbędzie się w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6.

Głównym tematem spotkania będą zasady prawidłowego oznakowania wyrobów oraz sposobów opracowywania dokumentów potwierdzających właściwości użytkowe wyrobów budowlanych. Przedstawione zostaną obecnie obowiązujące przepisy prawne i normowe dla wyrobów budowlanych. Jednym z głównych zagadnień będzie omówienie postanowień gwarancyjnych dla wyrobów stolarki na tle prawa rękojmi.

 

W praktyce oznakowanie wyrobów budowlanych znakiem CE jest błędnie odbierane jako znak jakości i nie określa, czy dany produkt jest bezpieczny i może być wykorzystywany w obiektach budowlanych. Nie jest to jednoznaczne ze zgodnością danego wyrobu z konkretnymi wymaganiami jak np. bezpieczeństwo budynków. W świetle nowych ram prawnych oznakowanie CE odnosi się do właściwości użytkowych wyrobu, nie świadczy to jednak o jego zgodności z konkretnymi wymogami. Powoduje to dezorientacje w stosunku co do oznaczenia CE i obniża jego wartość.  Wg przepisów dotyczących wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek polski, każdy z nich powinien posiadać deklarację właściwości użytkowych produktu, która zawiera  wszystkie istotne informacje o produkcie, by zapewnić zgodność wyrobu z wymogami budowlanymi. Dlatego też dokumenty potwierdzające wartości użytkowe wyrobów budowlanych powinny zawierać konkretne i przejrzyste informacje dotyczące zamierzonego zastosowania produktów budowlanych.  Za braki  lub błędy dotyczące oznakowania towarów oraz nieprawidłowości w wystawianych deklaracjach potwierdzających właściwości użytkowe wyrobów budowlanych odpowiadają producenci.

W celu zwiększenia wiedzy producentów stolarki budowlanej na temat prawidłowego oznakowania CE, krajowych ocen technicznych, kart gwarancyjnych oraz sporządzania deklaracji właściwości użytkowych, poświęcony zostanie pierwszy  z bloków organizowanego przez Związek POiD szkolenia, które poprowadzą  Zdzisław Maliszewski – Doradca ds. normalizacji i certyfikacji w POiD oraz Augustyn Zioło – Doradca ds. technicznych i szkoleniowych w POiD.

Dla producentów którzy na co dzień nie zajmują się problematyką prawną, kłopotliwe staje się rozróżnienie instytucji prawnych takich jak rękojmia i gwarancja oraz związanych z nimi zasad odpowiedzialności. Często obie definicje są błędnie uważane za tożsame i niezależnie od podobieństwa istnieją między nimi zasadnicze różnice. Znajomość tej problematyki może zapobiec w popełnianiu błędów w zapisach postanowień gwarancyjnych i ograniczyć ryzyko powstałe w okresie gwarancji i rękojmi. Dodatkowo oba pojęcia nie występują w Prawie budowlanym, dlatego temat odpowiedzialności z tytułu gwarancji czy rękojmi powinien być szczegółowo omówiony przez prawników i warto go przedsiębiorcom przybliżyć. Prawne podstawy dotyczące wyżej wymienionej problematyki przedstawi podczas drugiego panelu szkolenia radca prawny Tomasz Wróblewski.

Analizie zostaną poddane regulacje dotyczące wyrobów budowlanych z punktu widzenia producentów, dystrybutorów i użytkowników ostatecznych.

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z biurem Związku POiD (biuro@poid.eu)

Link do formularza zgłoszeniowego

Zachęcamy do udziału!

Program

Piątek 22 październik 2021 r.

10:00-10:15             Przywitanie Uczestników, omówienie programu szkolenia

 10:15-11:45             I panel tematyczny – prowadzący Zdzisław Maliszewski, Augustyn Zioło

• zasady prawidłowego wprowadzenia wyrobów na rynek budowlany.

• normy, krajowe oceny techniczne, karty gwarancyjne

• deklarowanie cech użytkowych stolarki budowlanej

11.45-12.00             Przerwa kawowa

12:00-14:30            II panel tematyczny – prowadzący radca prawny Tomasz Wróblewski

• rękojmia a gwarancja – porównanie instytucji

• prawo budowlane a obowiązki producenta

• konsekwencje błędów zapisów w postanowieniach gwarancyjnych

14.30-15.00             Podsumowanie szkolenia – panel dyskusyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Przeczytaj również:

Monter stolarki budowlanej – wspieraj zawód z przyszłością!

Dzięki staraniom Związku POiD, firm i instytucji z branży budowlanej, od roku szkolnego 2018/2019 możliwe będzie kształcenie w zawodzie „monter stolarki budowlanej”. Chęć naboru uczniów w tej profe…

Okna pod ochroną, czyli osłony okienne bez tajemnic

Okna pełnią wiele bardzo ważnych funkcji w domach energooszczędnych i pasywnych. Nic dziwnego zatem, że nowoczesne budynki tego typu mają duże przeszklenia od strony południowej – tej najbardziej n…

Branża stolarki otworowej solidaryzuje się z Ukrainą

W obliczu dramatycznych zdarzeń związanych z atakiem Rosji na Ukrainę, polska branża budowlana deklaruje solidarność z narodem ukraińskim. Niekończącemu się konfliktowi zbrojnemu nie tylko przygląd…