Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Jak działają systemy kontroli dostępu oferowane przez NOVET?

W skład systemów kontroli dostępu wchodzą elektroniczne i mechaniczne urządzenia, dzięki którym poszczególni użytkownicy posiadają dostęp do wybranych pomieszczeń, budynków oraz obiektów w ściśle określonym czasie. W ofercie NOVET dostępne są zarówno rozwiązania gotowe, jak i dedykowane.

Oferowane funkcjonalności oraz sposób działania systemów kontroli dostępu sprawia, że umożliwiają one wygodne zarządzaniem dostępem do pomieszczeń i budynków. Konfiguracja poszczególnych urządzeń pozwala dopasować sposób ich pracy do rodzaju prowadzonej działalności.

Zarządzający pracą urządzeń kontroli dostępu administrator może zdalnie przyznawać prawa dostępu, wysyłając je użytkownikom przy pomocy smsów, wiadomości e-mail lub komunikatorów internetowych. Rozwiązanie to idealnie sprawdza się w przypadku instalatorów, serwisantów lub innych pracowników, wykonujących swoje obowiązki w terenie.

Wkładka mechatroniczna i klucz F9000. Fot. NOVET

Odgrywa ono szczególnie istotną rolę w przypadku przedsiębiorstw i organizacji specjalizujących się w obsłudze infrastruktury krytycznej takiej jak np. sieci energetyczne, gazownicze, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne itp. W takich obiektach w przypadku wystąpienia awarii błyskawiczne dotarcie specjalistów na miejsce odgrywa kluczowe znaczenie. Zdalne przyznawanie praw dostępu eliminuje również potencjalne ryzyko związane z wydaniem lub pobraniem przez daną osobę niewłaściwych kluczy.

Aby otworzyć drzwi i wejść do budynku czy pomieszczenia, użytkownicy muszą użyć specjalnej aplikacji lub skorzystać z zaprogramowanego wcześniej klucza. W celu uwierzytelnienia mogą posługiwać się także specjalnymi opaskami lub kartami RFID. Wszystkie wykonywane przez użytkowników działania są rejestrowane w systemie i przesyłane do serwera, co pozwala administratorowi na bieżąco śledzić sytuację na poszczególnych drzwiach oraz na wprowadzonych do systemu obiektach.

Dedykowany system kontroli dostępu LSA. Fot. NOVET

Rejestr zdarzeń obejmuje informacje na temat między innymi daty, godziny oraz rodzaju urządzenia, które posłużyło do otwarcia drzwi. Znajdują się w nim także informacje dotyczące odmowy dostępu oraz jej przyczyn. Dzięki dostarczanym przez system informacjom, administrator może na bieżąco przyznawać, unieważniać oraz modyfikować uprawnienia poszczególnych użytkowników. Co istotne kodowane są jedynie klucze czy karty, a nie wkładki ani zamki. Dzięki temu w sytuacji, gdy użytkownik zgubi klucz lub zostanie mu on skradziony nie ma konieczności wymiany wkładki czy zamka. Wystarczy jedynie unieważnienie uprawnień przyznanych wcześniej dla danego klucza.

W ofercie systemów kontroli dostępu NOVET można znaleźć zarówno rozwiązania gotowe, jak i dedykowane. Gotowe rozwiązania posiadają zestaw ściśle określonych funkcjonalności. Z kolei w przypadku rozwiązań dedykowanych możliwe jest zaprogramowanie dowolnej funkcji, a nawet spersonalizowanie wyglądu interfejsu, służącego do zarządzania systemem. Każde z dostępnych rozwiązań jest skalowalne co oznacza, że wraz z rozwojem firmy można rozbudowywać je o kolejne urządzenia, pomieszczenia czy budynki. Pozwala to rozpocząć pracę od małej instalacji pilotażowej, a następnie w zależności od potrzeb samemu decydować o kolejnych etapach rozwoju.

 

ŹRÓDŁO: NOVET


Przeczytaj również:

Związek Polskie Okna i Drzwi patronem honorowym konkursu TOPTEN-HACKS OKNA 2022.

Związek POiD objął honorowym patronatem szóstą edycje konkursu TOPTEN-HACKS OKNA 2022. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych pod kątem energetycznym, technicznym i ekonomicznym okien pionowyc…

Zapraszamy do tworzenia kalendarium POiD

Związek Polskie Okna i Drzwi, poprzez czynne zaangażowanie w projekty i promocje firm członkowskich, zachęca do skorzystania z możliwości publikowania wydarzeń, które mają szczególne znaczenie dla …

Związek POiD – Nowy rok z nowymi szansami dla rynku mieszkaniowego

Szykują się zmiany i nowe programy, których celem jest zapobieganie skutkom kryzysu, ale również zwiększenie popytu na budowy czy mieszkania. Znaczącym jest fakt, że zmiany uwzględniają niektóre po…