Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Grupa Roto ze wzrostem w roku finansowym 2022

Roto Frank Holding AG opublikowało sprawozdanie finansowe za 2022 r. Grupa osiągnęła skonsolidowany obrót w wysokości 866,5 mln euro, co oznacza wzrost o 7,2 % w porównaniu z rokiem poprzednim. W ciągu trzech lat łączna sprzedaż dywizji: Roto Technologia Okien i Drzwi, Roto Okna Dachowe i Roto Professional Service wzrosła o ponad 30%. Zdaniem zarządu rozwój był możliwy dzięki niezawodności dostaw Roto, która jest głównym kryterium decyzyjnym klientów oraz dzięki elastyczności i doskonałej organizacji procesów w firmie.

Roto Technologia Okien i Drzwi zainwestowało w 2022 r. w liczne działania związane z utrzymaniem produktów i asortymentu oraz w znaczną rozbudowę cyfrowej obsługi klienta. „Efektem jest wzrost udziału
w rynku” – mówił dr Eckhard Keill, prezes Roto Holding AG przy komentując opublikowane wyniki. Wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich regionach dystrybucji. Największe tempo widoczne było w Europie Północno-Wschodniej, Europie Południowej oraz Ameryce Północnej i Południowej. Wzrost sprzedaży na rynku niemieckim również był znacznie powyżej oczekiwań.

W 2022 r. Roto Okna Dachowe rozszerzyła swoją ofertę produktową i zdolności produkcyjne, wprowadzając na rynek nowe okna do dachów płaskich Roto OnTop. Dywizja również zwiększyła obroty względem poprzedniego roku – w największym stopniu w Austrii i we Włoszech. Z kolei dywizja Roto Frank Professional Service rozszerzyła sieć Service Friends o nowych partnerów i oddziały, zwiększając znacząco obrót – aż o 50 % w stosunku do roku poprzedniego.

Wsparcie wypracowane

Eckhard Keill z optymizmem patrzy na pierwszy kwartał obecnego roku: „Popyt zmniejszył się mniej niż oczekiwano, jest jednak zbyt wcześnie, by odwołać alarm. Poruszamy się nadal ostrożnie i stawiamy na bliskie relacje z klientem, aby móc szybko i celnie reagować, jeśli ogólne warunki na poszczególnych rynkach ulegną istotnej zmianie”. Wszystkie trzy dywizje otrzymały zielone światło do inwestowania zgodnie z aktualnymi potrzebami klientów. „Dobry wynik z 2022 roku stworzył niezbędne do tego zabezpieczenie finansowe” – podkreśla dr Keill.

Dalszy wzrost gwarantowany

Utrzymanie wzrostowego trendu w bieżącym roku 2023 jest już pewne, dzięki ostatnim udanym przejęciom i nowym inicjatywom. Przed Grupą także liczne cele, których realizacja pozwoli w jeszcze większym stopniu zwiększyć rentowność. „Dysponujemy solidnymi kryteriami oceny, pozwalającymi na bieżące, szczegółowe sprawdzanie, jak bardzo zrównoważona jest nasza produkcja i działalność” – dodaje dr Eckhard Keill.

Ceny materiałów wpływają na wynik finansowy

Ewentualne obawy Grupy Roto mogą dotyczyć zysków z działalności operacyjnej. Znaczny wpływ na to miały drastycznie wyższe ceny materiałów i podwyżki cen w roku 2022. Dzięki gromadzeniu zapasów możliwe było częściowe zrównoważenie podwyżek cen. „Będziemy robić wszystko, by zapobiec osłabieniu stabilności i niezawodności grupy Roto u jej podstaw. Wspierają nas w tym niższe koszty, które są efektem cyfryzacji. Będziemy też jeszcze bardziej elastyczni tam, gdzie będzie to korzystne dla klientów trzech dywizji” – tak dr Keill zarysował najbliższą perspektywę, z przekonaniem, że Roto stanie się silniejsze po uporaniu się z obecnymi wyzwaniami. „Po latach ćwiczeń na poligonie zwanym pandemią, dysponujemy jeszcze większym doświadczeniem w utrzymywaniu kursu w burzliwych czasach. Dziś nikt nie kwestionuje prężności naszej organizacji” – mówił dr Eckhard Keill.

Ryzyko nie zagraża istnieniu firmy

Zapytany o oczekiwania na 2023 rok, dr Keill wymienił najważniejsze czynniki wpływu: rozwój grupy Roto silnie koreluje z sytuacją gospodarczą na kluczowych rynkach zbytu, niepokojące jest nasilenie konfliktów międzynarodowych, a także wahania nastrojów konsumentów na innych ważnych rynkach. Wyższe ceny surowców, zwłaszcza stali i cynku, przekładają się na koszty produkcji i przychodów. „Wiadomo, że wysokie koszty energii powodują wzrost cen szkła i tworzywa sztucznego. Drewno i tak pozostanie drogie. Do tego dochodzą skutki utraty wykwalifikowanych pracowników w branży stolarki budowlanej. W Niemczech wciąż niewielkie moce przerobowe rzemieślników mogą negatywnie wpłynąć na wielkość rynku okien fasadowych i dachowych w sektorze renowacji, jak i na spadki w budownictwie mieszkaniowym. Mimo to grupa Roto spodziewa się w roku 2023 lekkiego wzrostu obrotów i stabilnej sytuacji w zakresie zysków” – podsumował­­ dr Keill.

 

ŹRÓDŁO: Roto Technologia Okien i Drzwi


Przeczytaj również:

Targi Fensterbau Frontale Norymberga 2024

Zapraszamy serdecznie na wyjątkowe, międzynarodowe wydarzenie w branży drzwi, okien oraz fasad – targi FENSTERBAU FRONTALE, odbywające się w dniach 19 – 22 marca 2024 r. w Norymberdze. To doskonała…

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, Członkiem Wspierającym Związek Polskie Okna i Drzwi

Zarząd Związku Polskie Okna i Drzwi podjął decyzję o przyjęciu ASM- Centrum Badań i Analiz Rynku do grona Członków  Wspierających. Mając na uwadze wieloletnią współpracę ze Związkiem POiD w dziedzi…

Zaproszenie na webinar – nowa wersja programu „Czyste Powietrze”

Szanowni Państwo, w ramach kampanii „DOBRY MONTAŻ-Zadbaj o ciepły dom” zapraszamy Państwa i przedstawicieli Państwa punktów handlowych do udziału w webinarze, zorganizowanym przez Związek POiD we w…