Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

GEZE rozszerza zaangażowanie społeczne z okazji 160-lecia powstania firmy

Z okazji 160-lecia powstania firmy GEZE rozszerza swoje zaangażowanie społeczne we współpracy z organizacją charytatywną dla dzieci Plan International. Firma rodzinna z Leonbergu obejmie patronatem łącznie 160 dzieci z 44 krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Ponadto specjalista w dziedzinie drzwi, okien i bezpieczeństwa co miesiąc wspiera fundusz na rzecz dziewcząt, aby promować równe dorastanie dziewcząt i chłopców.

Pomyślnie zakończono blisko 60 patronatów

Z okazji 160-lecia powstania firmy GEZE rozszerza swoje zaangażowanie społeczne we współpracy z organizacją charytatywną dla dzieci Plan International. © Plan International

Współpraca między GEZE a Plan International została nawiązana w ramach 150-lecia powstania firmy w 2013 r. Od tego czasu 18 ze 150 programów patronackich osiągnęło określone cele w odpowiednim obszarze projektu. Kolejne 40 programów patronackich zakończyło się wraz z osiągnięciem limitu wiekowego 18 lat. W to miejsce GEZE objęło patronatem kolejne dzieci. Tym samym firma ma obecnie pod patronatem 160 dzieci: 160 lat GEZE oznacza 160 patronatów w organizacji Plan.

GEZE obejmie patronatem łącznie 160 dzieci z 44 krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. © Plan International

GEZE przywiązuje szczególną wagę do zaangażowania swoich pracowników w ten projekt społeczny. W związku z tym wielu pracowników pozostaje w kontakcie listownym z dziećmi objętymi patronatem, aby dzielić się informacjami.

Jako firma rodzinna od wielu lat doceniamy i wspieramy wyjątkową pracę organizacji Plan International. Z okazji jubileuszu naszej firmy postanowiliśmy rozszerzyć nasze zaangażowanie społeczne z tą organizacją. Cieszymy się, że w ten sposób możemy trwale przyczynić się do poprawy warunków życia dzieci, ich rodzin i gmin. – Andrea-Alexandra Alber, Chief Officer Corporate Strategy & Marketing w GEZ

Zrównoważony rozwój na świecie

Współpraca między GEZE a Plan International została nawiązana w ramach 150-lecia powstania firmy w 2013 r. © Plan International

Współpraca między GEZE a Plan International została nawiązana w ramach 150-lecia powstania firmy w 2013 r. © Plan International

Dzięki projektom na rzecz lepszej edukacji, opieki zdrowotnej i higieny, a także żywienia i dostępu do czystej wody pitnej, Plan International działa w około 57 krajach w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej w ramach swoich programów patronackich. Organizacja kieruje swoje projekty i programy do potrzeb dzieci i ich rodzin w gminach partnerskich. Finansowanie odbywa się głównie poprzez patronat, a także indywidualne darowizny, współpracę firm i środki publiczne. Od 2003 r. Plan Internation działa w szczególności na rzecz dziewcząt w celu promowania ich rozwoju i równego dorastania dziewcząt i chłopców.

ŹRÓDŁO: GEZE


Przeczytaj również:

Bariery dla polskich przedsiębiorców działających na rynkach eksportowych

Ekspansja polskich firm na zagraniczne rynki ma i będzie mieć kluczowe znaczenie w budowie stabilności gospodarki i pozycji międzynarodowej Polski. Od 2004 roku korzystamy z jednolitego rynku europ…

Tak dla termomodernizacji budownictwa – rezolucja IX Kongresu Stolarki Polskiej

Tak dla termomodernizacji budownictwa – rezolucja IX Kongresu Stolarki Polskiej Związek POiD popiera planowane przez polski rząd inicjatywy odnośnie termomodernizacji budownictwa i postuluje wprowa…

Monter stolarki budowlanej – ważny etap na drodze do wprowadzenia zawodu ukończony. I co dalej?

Długi proces starań branży stolarki budowlanej o utworzenie zawodu montera stolarki budowlanej zakończył się sukcesem. W grudniu ub.r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakwalifikowało go do zawodów …