Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Dobry przykład dla całej branży. Aluprof inspiruje w zakresie zrównoważonego budownictwa

W obliczu rosnącej presji na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla szczególnie istotne staje się zaangażowanie w te działania sektora budowlanego, który – jak wynika z analiz ONZ czy raportu „ESG na placu budowy” opublikowanego przez Colliers – odpowiada za blisko 40% światowych emisji CO2. Będąc liderem w produkcji systemów aluminiowych dla budownictwa i liczącym się reprezentantem branży, Aluprof od lat podejmuje działania na rzecz promowania idei zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie firmy w ochronę środowiska, wyrażane m.in. poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego i jakościowego oraz innowacyjnych rozwiązań ekologicznych, nie tylko wyznacza nowe standardy w branży budowlanej, ale też pokazuje, w jaki sposób właśnie ta gałąź gospodarki może aktywnie przyczyniać się do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości.

Inwestycje proekologiczne i zwiększenie efektywności energetycznej

Aluprof nieustannie inwestuje w rozwój gamy produktowej zgodnej z wymogami Europejskiego Zielonego Ładu i nowej taksonomii europejskiej, której celem jest m.in. adaptacja do zmian klimatu i przejście na gospodarkę w obiegu zamkniętym. Firma inwestuje w ekologiczne rozwiązania, czego dowodem są zrealizowane w ostatnim roku projekty. Jednym z nich jest montaż kolejnych kolektorów słonecznych w zakładzie w Opolu – wykorzystywanych do produkcji ciepłej wody. To nie tylko krok w kierunku większej samowystarczalności energetycznej, ale także znaczące zmniejszenie zależności od konwencjonalnych paliw kopalnych, takich jak gaz ziemny. Ta inicjatywa, w połączeniu z wymianą starych kotłów na nowoczesne, bardziej efektywne energetycznie modele, pozwoliła na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń CO2 na poziomie 1901,52 Mg/rok i – stanowi doskonały przykład zaangażowania Aluprof w redukcję śladu węglowego. Innowacje wpisujące się w ideę zrównoważonego budownictwa objęły też procesy produkcyjne spółki. Dzięki inwestycji w odnawialne źródła energii (farma solarna, której instalacja ma zakończyć się w 1 półroczu 2024) i ich wykorzystaniu w procesie ekstruzji profili Aluprof w Kętach (Aluprof SA to część Grupy Kapitałowej Kęty) oraz prowadzonemu recyklingowi aluminium szacowana roczna redukcja śladu węglowego wyniosła 335 ton CO2e/rok (335 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie).

Odpowiedzialne zarządzanie odpadami

Równie odpowiedzialnie Aluprof postępuje w zakresie zarządzania odpadami i ograniczania ich produkcji – w 2023 roku do Organizacji Odzysku oddano odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i komputerowego w ilości około 2,0 Mg, a dzięki prowadzonej na terenie swoich zakładów zbiórce alkalicznych baterii z biur i produkcji do recyklingu trafiło już ponad 20 kg baterii. Dodatkowo w kuchniach pracowniczych znajdujących się zarówno w budynkach biurowych, jak i zakładach produkcyjnych firmy zamontowane zostały dystrybutory z wodą pitną, co pozwala generować znacznie mniej odpadów w postaci butelek z tworzywa sztucznego. Także w salkach konferencyjnych plastikowe butelki na napoje zostały zastąpione szklanymi, a wszystkie odpady wytwarzane przez spółkę są segregowane i przekazywane do firm recyclingowych.

Zielone Inicjatywy i skuteczna redukcja emisji CO2

Zaangażowanie Aluprof w działania na rzecz ochrony środowiska widoczne są także w takich inicjatywach jak sadzenie drzew. W ramach obchodów 70-lecia Grupy Kęty, której częścią jest Aluprof SA, we współpracy z Fundacją Ekologiczną Arka na terenie Podbeskidzia zasadzonych zostało 70 000 drzew. Z kolei wiosną i jesienią 2023 roku pracownicy Aluprof Opole wzięli udział w lokalnej akcji sadzenia drzew, w wyniku której udało się zasadzić dodatkowe 1000 sadzonek buka i 3000 świerku oraz sosny. Sadząc łącznie 74 000 drzew, firma przyczyniła się do redukcji 444 Mg CO2/rok (przyjmując, że jedno drzewo pochłania 6-7 kg CO2/rocznie). Działania te przyczyniają się nie tylko do poprawy stanu lokalnego środowiska, ale także do walki z emisją dwutlenku węgla, co jest kluczowe w obliczu globalnych wyzwań klimatycznych.

Wzór dla branży budowlanej

Zaangażowanie Aluprof w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego to element wizji firmy, zgodnie z którą koncentruje się ona na tworzeniu innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań dla branży budowlanej, które mają na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej i wspieranie idei zrównoważonego rozwoju, w myśl hasła „Let’s build better future”. Od 2009 roku podstawę Zarządzania Środowiskowego w Aluprof stanowi system zarządzania środowiskowego ISO 14001, a dodatkowo spółka może się pochwalić zdobyciem certyfikatu Cradle-2-Cradle™, który przyznawany jest pionierom we wprowadzaniu na rynek produktów napędzających ideę gospodarki w obiegu zamkniętym i stanowi podstawę do ciągłego doskonalenia procesów i produktów. Poza konkretnymi działaniami na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, Aluprof skupia się też na promowaniu idei zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej, m.in. poprzez członkostwo w organizacjach branżowych. „Od 2018 roku jesteśmy aktywnym członkiem PLGBC – Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. W ramach członkostwa w organizacji zobowiązujemy się do aktywnego wspierania misji i celów PLGBC poprzez włączenie idei ESG do naszych działań biznesowych, jak też propagowania wśród naszych dostawców i usługodawców praktyk, które są uczciwe i etyczne.  Ponadto, jesteśmy sygnatariuszem UN Global Compact – międzynarodowej inicjatywy na rzecz wspierania celów Zrównoważonego Rozwoju. Chcemy wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego, podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową i społeczną, przyczyniać się do rozwoju i upowszechniania technologii przyjaznych środowisku i ludziom”, zaznacza Aleksandra Baksik, Brand & Sustainable Development Manager Aluprof.

Fot. Aluprof S.A

Działania Aluprof na rzecz ochrony środowiska pokazują, jak branża budowlana może aktywnie przyczyniać się do redukcji emisji CO2 i stawać się liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie firmy w inicjatywy proekologiczne, takie jak zwiększenie efektywności energetycznej, odpowiedzialne zarządzanie odpadami czy wspieranie bioróżnorodności, stanowi inspirację do naśladowania dla innych podmiotów z tego sektora branży budowlanej.

 

Więcej informacji na temat zaangażowania Aluprof na rzecz zrównoważonego rozwoju można znaleźć w folderze, który jest dostępny na stronie https://aluprof.com/files/downloads/zrownowazona_przyszlosc_aluprof_pl.pdf

ŹRÓDŁO: Aluprof S.A


Przeczytaj również:

Związek Polskie Okna i Drzwi tworzy zespół rekomendowanych Ekspertów z zakresu oceny montażu wyrobów stolarki budowlanej

W odpowiedzi na potrzeby inwestorów, Związek POiD planuje powołanie rekomendowanych przez POiD regionalnych Ekspertów z dziedziny produkcji i montażu wyrobów stolarki budowlanej. Do zadań Ekspertów…

Jakie mocowania wybrać przy montażu okien?

Pewne, stabilne zamocowanie stolarki okiennej to podstawa dla prowadzenia dalszych prac montażowych. Wykonanie precyzyjnego połączenia umożliwiają nowoczesne kołki, wkręty i łączniki, które powinny…

„TERMOMODERNIZACJA+DOBRY MONTAŻ”: Drzwi wewnętrzne – do czego i jak je dopasować?

Przy wyborze drzwi wewnętrznych do domu bierzemy pod uwagę estetykę, trwałość i funkcjonalność. Poza tymi kluczowymi aspektami, ważne jest również ich odpowiednie dopasowanie do aranżacji pomieszcz…